Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De kwestie van de vrije wil

De kwestie van de vrije wil is een hedendaags onderwerp van discussie en onderzoek. Zoals de ene meent dat vrije wil niet bestaat, is er een andere stroming die het tegenovergestelde beweert; de vrije wil is nog lang niet bevorderd tot een bewezen feit. Eén ding is voor iedereen wel even duidelijk en dat is dat de vrije wil alles te maken zou moeten hebben met een keuzemogelijkheid waar we wel of niet gebruik van kunnen maken. Zelf behoor ik tot de categorie mensen die er van overtuigd is dat de vrije wil wel degelijk bestaat en we zelfs nu op een punt zijn gekomen dat deze van uiterst groot…

Zeven typen mensen in één Mensheid

De zeven, voor velen ‘het geluksgetal’, speelt al eeuwenlang een rol in ons dagelijks leven en daarbuiten. We kennen de zeven kleuren van het spectrum, de zeven tonen van de toonladder en de zeven grote energiecentra in ons etherisch lichaam. We spreken over het Grote Geheel of groter geheel – de één – waarin de zeven een analoge betekenis heeft. De zeven, de drie en de één vinden we in de ontwikkelingsgang van mens, planeet en zonnestelsel telkens op vergelijkbare wijze terug. Zo zijn er ook zeven grote energiestromen, die de zeven stralen van ons zonnestelsel worden genoemd. Ons zonnestelsel is drievoudig en één van de zeven, die samen weer…

De eerste kenmerken van het Watermantijdperk

Het komende Watermantijdperk, dat volgt op een periode van ongeveer 2500 jaar waarin de energieën en krachten van het Vissentijdperk regeerden, doet al voorzichtig zijn intrede. In het afgelopen tijdperk heerste het denkbeeld van autoriteit en zelfopoffering, speelde leed een grote rol en waren we het meest gericht op de bevrediging van onze persoonlijke verlangens. Het Vissentijdperk is het tijdperk geweest van materiële productie en commercialiteit, met de nadruk op: “is geweest”, want langzaam maar zeker wordt het ons wel duidelijk dat er verzadiging begint op te treden en dat de weg die we gegaan zijn en vaak nog gaan, ons niet het geluk brengt waar we zo naar verlangen. Bezit…

Astrologie, esoterisch gezien

De titel van dit artikel doet al vermoeden dat het over astrologische verhoudingen gaat die van invloed zijn op de ziel. In het algemeen is astrologie de wetenschap die zich bezighoudt met de heersende en besturende energieën en krachten die inwerken op het gebied van de ruimte en alles wat zich daarin bevindt en in het bijzonder hebben we het over de horoscoop van de ziel in plaats van die van de persoonlijkheid. Nu heb ik een zeer beperkte kennis van de orthodoxe astrologie, weet van de planetaire invloeden, de dierenriem, het zonteken, de ascendant, de twaalf huizen……hoe de astroloog de horoscoop duidt van de persoonlijkheid met zijn uiterlijke mogelijkheden…

Het doel van reïncarnatie

Het doel van elk leven van een mens, planeet of zonnestelsel is het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te kunnen brengen. Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood. Leven neemt vorm aan om bewustzijn te kunnen ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een weg van…

De evolutie van de schepping

Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op. De schepping wordt meestal in verband gebracht met de religieuze opvatting dat God de schepper van hemel en aarde is. De twee visies lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan, de een door de wetenschap geaccepteerd de ander nog zeker niet. Maar iedereen zal het er toch over eens zijn dat beide benaderingswijzen een vorm van waarheid bevatten. De ene waarheid verschilt van de ander, er wordt een scheiding getrokken tussen de twee. Nu is het al eeuwenlang een feit dat wanneer mensen een visie hebben die niet begrepen wordt door anderen,…

De geneeskunde van de toekomst

Genezen is naar verluidt zo oud als de tijd zelf en altijd al onderwerp van onderzoek en experiment geweest. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet, vóór de mens verscheen. De orthodoxe geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen – vroeger door de minder wetenschappelijke benadering zeker gestorven – nu,  wanneer niet te genezen, in elk geval wel langer in leven worden gehouden. De medische wetenschap kent een veelheid aan specialismen, elk gericht op het genezen van een ziek…

Meditatie in relatie tot ons brein

In het eerste artikel heb ik het over de esoterische wetenschap, de wetenschap van de ziel der dingen. Deze wetenschap betekent voor mij, in het algemeen gezien, dat ik door begrip van de kennis ervan me kan bezighouden met de innerlijke werelden van energieën en krachten waarin wij en het al bestaan, en in het bijzonder dat deze me de gelegenheid biedt me te verdiepen in het etherisch lichaam van de mens en zijn energiecentra, die als uiterlijke tegenhangers het zenuwstelsel en endocriene klierenstelsel hebben. Uit ervaring heb ik mogen leren dat klankzang als zeer direct werkende meditatie hun werking zichtbaar maakt en ons in staat stelt ons daarvan bewust…

Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

De begrippen spiritualiteit en esoterie lijken in onze huidige tijd voor velen hun ware betekenis te hebben verloren, en worden makkelijk geassocieerd met zweverigheid of religie. Door deze aanhoudende associatie is het vooroordeel bij velen van ons geboren en heeft een vooringenomen beeld zich vastgezet in ons brein, waardoor geen ruimte wordt gelaten voor een andere visie, met als gevolg dat ontstane misverstanden in stand worden gehouden of zelfs in aantal toenemen.  Wanneer we eenmaal bereid zijn onze vooroordelen opzij te zetten, zijn we in staat de ware inhoudelijke betekenis van deze twee begrippen te ontdekken. Door zonder oordeel ons onderscheidingsvermogen in te zetten, zal onze veranderde levenshouding misverstanden en scheidingen…

Home Articles posted by Titia ten Bosch (Page 2)