Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De geneeskunde van de toekomst

Genezen is naar verluidt zo oud als de tijd zelf en altijd al onderwerp van onderzoek en experiment geweest. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet, vóór de mens verscheen. De orthodoxe geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen – vroeger door de minder wetenschappelijke benadering zeker gestorven – nu,  wanneer niet te genezen, in elk geval wel langer in leven worden gehouden. De medische wetenschap kent een veelheid aan specialismen, elk gericht op het genezen van een ziek deel van de mens, en juist die veelheid maakt de geneeskunde steeds ingewikkelder. Al de ontwikkelde kundigheid en kennis van het menselijk lichaam plus de aandacht van de medici gericht op het in stand houden daarvan, heeft echter wel een keerzijde, namelijk dat deze houding mede bijdraagt aan het probleem van de overbevolking van onze planeet.

In feite is het een onnatuurlijke benadering, al helemaal vanuit het gezichtspunt van de ziel. Onze vorm, waarin we hier op aarde leven, beschouwen we nog steeds als het belangrijkste aspect. Het merendeel van ons gaat helemaal op in het leven van het lichaam, wat, naarmate onze ontwikkeling vordert, zeker over zal gaan in het opgaan in het leven van de ziel.
De algemene kijk op de dood als definitief einde zorgt ervoor dat we zo lang mogelijk willen leven, zelfs al wordt dit leven in stand gehouden door een batterij aan medicatie, behandelingen en medische zorg. Ook de ángst voor de dood is een zelfde drijfveer alles te willen doen om het leven in het lichaam vast te houden.

Wanneer we nu bewust als ziel beginnen te leven en ons lichaam eenvoudig als uitdrukkingsmiddel kunnen beschouwen, zullen we de ingevingen, die we vanuit de ziel ontvangen, herkennen als van onszelf, we weten zelf de verantwoordelijke te zijn. We zijn niet meer afhankelijk van uiterlijke omstandigheden, identificeren ons niet meer met ons lichaam, wij zijn de aanleidende innerlijke oorzaak en zullen de gevolgen niet meer als het belangrijkste beschouwen.
De ziel is de ware genezer en die ziel zijn wij!

Door dit inzicht kunnen we werken met de essentie van het objectieve – de subjectieve kant van ons bestaan. We zijn in staat ons bezig te houden met de innerlijke energieën en krachten die door het etherisch lichaam met de zeven energiecentra wordt overgebracht naar het uiterlijk gebied, ons fysieke lichaam. Onze uiterlijke vorm leert steeds meer te reageren op dat wat wordt overgebracht en wij zijn ons steeds meer bewust van dat proces.

Tegenwoordig heeft de groeiende belangstelling voor de kracht van de innerlijke werelden al geresulteerd  in een erkende plaats voor de psychologie in de huidige geneeskunde. Het is al enigszins bekend dat ons lichaam automatisch reageert op de psychologische toestand van ons denken en voelen.

In de toekomst zullen artsen werken met het etherisch lichaam en het stelsel van de energiecentra met hun uiterlijke vormen, de klieren. Elke stimulans of elke onttrekking van energie aan een centrum zal een bepaalde uitwerking hebben op de daarmee verbonden klier, die vervolgens het bijbehorende hormoon afgeeft aan het bloed. De eerste uitwerking van de klieren en hun afscheiding is psychologisch. We zouden kunnen zeggen dat onze emotionele en mentale toestand op het aardse vlak wordt bepaald door ons endocriene klierenstelsel; wij zijn datgene wat de klieren van ons maken en deze zeven grote klieren zijn op hun beurt weer de gevolgen van onze zeven grote energiecentra in het etherisch lichaam. 
Wanneer alle centra volledig functioneren en bewust gebruikt worden, zijn we in staat alle werelden, verschijnselen en bewustzijnsvormen waar te nemen en zullen zo alwetend zijn. Maar voor het zover is ondervinden we nog vele moeilijkheden door ons gebrek aan ontwikkeling. Ook ontbreekt het ons meestal aan de bereidheid die levenshouding aan te nemen, die ervoor zorgt dat onze slapende centra op een natuurlijke wijze zullen ontwaken en tot de juiste onderlinge verbinding komen.

Onevenwicht van de centra leidt tot onevenwicht van de klieren, waaruit dan weer lichamelijke en psychische klachten voortkomen.
Hieruit zullen we kunnen opmaken dat de ware diagnose van ziekte en genezing kennis van het etherisch gebied vereist.
Het nieuwe onderzoeksterrein van de geneeskunde zal dan ook dat van de relatie tussen de energiecentra met de overeenkomende klieren, en de energielijnen van het etherisch lichaam met zijn uiterlijke tegenhanger, ons gehele zenuwstelsel, zijn.

Wanneer we eenmaal ziekte als een natuurfeit kunnen beschouwen en ons denken op de ziel kunnen richten, zullen ziekten, behorend bij onze planeet, langzaamaan kunnen verdwijnen, wat mensheid en aarde ten goede komt.

De geneeskunde van de toekomst YouTube

One Response

  1. 7 september 2013 geeft dagblad Trouw een artikel over Eben Alexander, een amerikaanse neurochirurg. Zijn boek "Proof of heaven" is in het nederlands verkrijgbaar:"Na dit leven". Hij schrijft dit boek naar aanleiding van zijn bijna-dood-ervaring. In het artikel in Trouw laat Eben Alexander weten dat zijn doel is:" wetenschap en spiritualiteit samenbrengen, want ze versterken elkaar. Wetenschap is voor eeuwig hopeloos verloren als het vast blijft zitten in puur materialisme". Alexander vindt zijn bijna-dood-ervaring een geschenk aan de wetenschap! Hij noemt onderzoek naar meditatie belangrijk en is bezig met het ontwikkelen van geluidsmeditaties die de mens in een diepe staat van universeel, oneindig bewustzijn brengen.

    Wat een geschenk kan het zijn wanneer het boek "de subtiele kracht van klankzang" van Titia  straks door vertaling in het Amerikaans, voor een ruimer publiek toegankelijk is en zo mee zou kunnen helpen tot samenwerking van spiritualiteit en wetenschap.

    Dora

     

    .

Geef een reactie

 
Home Esoterie De geneeskunde van de toekomst