Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Meditatie in relatie tot ons brein

In het eerste artikel heb ik het over de esoterische wetenschap, de wetenschap van de ziel der dingen. Deze wetenschap betekent voor mij, in het algemeen gezien, dat ik door begrip van de kennis ervan me kan bezighouden met de innerlijke werelden van energieën en krachten waarin wij en het al bestaan, en in het bijzonder dat deze me de gelegenheid biedt me te verdiepen in het etherisch lichaam van de mens en zijn energiecentra, die als uiterlijke tegenhangers het zenuwstelsel en endocriene klierenstelsel hebben. Uit ervaring heb ik mogen leren dat klankzang als zeer direct werkende meditatie hun werking zichtbaar maakt en ons in staat stelt ons daarvan bewust te worden, wat tot de nodige bewustzijnsuitbreiding leidt. We ervaren steeds meer een werkzaam deel te zijn van het grote geheel met zijn universele wetten die op de innerlijke gebieden hun invloed hebben. We krijgen steeds meer inzicht in de bedoeling van wat zich in de uiterlijke wereld manifesteert.

Zoals de esotericus zich verdiept in de innerlijke oorzaken van het zichtbare bestaan, buigt de academicus zich over het hoe of wat van de uiterlijke vormen, met het gevolg dat op een gegeven moment deze altijd stuit op een punt in onderzoek waar niets meer te zien of te bewijzen valt en het voorafgaande, de innerlijke oorzaak, voor de kritische vrager wordt afgedaan als toevalligheid.
Wat de esotericus en academicus weliswaar gemeen hebben is het gebruik van het brein, het uiterlijk orgaan van ons denkvermogen. Een juist gebruik van dit denkvermogen in meditatie zal te allen tijde leiden tot de juiste verhouding tussen ziel en persoonlijkheid, wat ons in staat stelt meer te weten te komen over de innerlijke oorzaken van de zichtbare gevolgen.
Daarom zou ik graag het uiterlijke en het innerlijke in onderzoek samenbrengen, de kennis van de ene wetenschap verbinden met de andere. Ik weet niets van de uiterlijke wetenschap en de huidige wetenschap weinig of niets van de esoterische. Deze laatste houdt zich op geen enkele manier bezig met de vorm, maar met het leven ín de vorm, welk dat dan ook is, van het kleinste atoom tot het oneindige. Alles is met elkaar verbonden en onderling van elkaar afhankelijk.

In de verhandeling over klankzang schrijf ik dat het naar mijn mening nu de tijd is dat de visie van bijvoorbeeld de wetenschappen van geneeskunde, psychologie, psychiatrie en neurologie kan veranderen door de psychische bewustwording van verschijnselen die er altijd al zijn geweest, maar niet gezien worden door een nog niet werkend innerlijk waarnemingsmechanisme.
We kunnen dit innerlijk waarnemingsmechanisme ontwikkelen door middel van meditatie en we komen tot meditatie wanneer we bereid zijn te kiezen voor een leven met juiste bedoelingen en beweegredenen, want zo worden de cellen van ons brein namelijk gestabiliseerd. Wanneer we regelmatig mediteren stellen we, om in termen van klankzang te blijven, onze hersenen en ons denkvermogen in staat te gaan trillen in samenklank met de ziel, waardoor we met die werkelijkheid in aanraking komen, waarin we schoonheid en waarheid kunnen waarnemen, deze kunnen vastleggen – en heel belangrijk – vormgeven in ons dagelijks leven. Zo komen we tot scheppend werk en het ontwikkelen van onze intuïtie, die ervoor zorgt dat waarneming op nieuwe gebieden van kennis en bewustzijn mogelijk wordt en zal toenemen.

Een proces van geregelde meditatie met de aandacht gericht op een hoger gelegen doel, vraagt extra inspanning van onze hersencellen, en om het nog maar eens te benadrukken: het juiste gebruik van ons denkvermogen in meditatie zorgt ervoor dat slapende cellen worden gewekt en tot werkzaamheid worden gebracht, wat vervolgens van ons hersenbewustzijn, ons brein de ontvanger maakt van hogere energieën uit geestelijke bronnen. Tevens zullen de aanhoudende gelijkgerichte gedachten in meditatie ons helpen onderscheid te maken tussen ware bezielde intentie en onze persoonlijke wensgedachten.
Voor eens en voor altijd kunnen we door meditatie korte metten maken met die miljoenen ongebruikte hersencellen, waarvan gezegd wordt dat we die wel hebben, maar niet gebruiken.

Een ten volle gebruikt brein zal leiden tot alwetendheid, waarvan onze intuïtie de voorloper is.

Tot slot:
Al jaren is een (kleine) groep actief verenigd in groepsmeditatie, net als zovele mensen en groepen van mensen over de hele aarde verspreid, die door de samenvoeging van het gerichte groepsbewustzijn het krachtigste scheppingsinstrument hanteren voor het hoogste goed van mensheid en aarde.

 

 

4 Responses

 1. Lieve Titia, Wat schrijf je bijzondere dingen over de relatie "innerlijke en uiterlijke wereld". Zeer de moeite waard om gelezen te worden door een groot publiek en voor wetenschappers een blog om te volgen. Liefs Krijn      

 2. Verdergaand op bovenstaand schrijven; het is een absolute waarheid voor hen die innerlijk horen dat het gehele uiterlijke leven berust op of voortkomt uit Klank.
  Vanuit de wijsheid allertijden is de klank die zintuigelijk onhoorbaar is benoemd als Nada.
  Deze (klanken) Nada heeft verschillende frequenties naargelang de grove of fijnstoffelijke dimensies.
  Aum, ohm of Om is daarmee in aanleg de onhoorbare klank, die op Aarde gebruikt als mantra het individue (terug) absorbeert  in de ware klank van waaruit zoals al gezegt alles ontstaat.
  "Het woord werd vlees".  Indien de mens beseft dat ons kosmisch plaatje, alle vormen op Aarde, maar vooral ook iedere chackra een eigen klank heeft, dan zou dit gegeven in de exotherische en esotherische genezing  een enorme hulp betekenen. Letterlijk door de juiste toon aan te slaan. De hemelse klanken zijn niet na te bootsen met aardse instrumenten, edoch de klankschalen benaderen een klein beetje de nada klanken.
  om namahshivya ohm

   

  • En wat te denken van de menselijke stem, het mooiste instrument dat we als mens bezitten. Deze stelt ons, die innerlijk waarnemen, in staat op de meest zuivere en directe manier uit te drukken wat er innerlijk leeft. Dit met de bedoeling onszelf te leren kennen door zichtbaar te maken wat ongezien is en te verbinden wat gescheiden. Klankzang, een manier van stemgebruik die expressie geeft aan ons innerlijk leven, maakt de graad van bewustzijn zichtbaar en levert het bewijs dat onze stem de vertolker van bewustzijn is. Waarmee ik wil zeggen dat het ontwikkelen van ons bewustzijn, het op een steeds hoger plan brengen, veranderingen teweeg brengt in ons persoonlijk leven, de gemeenschap waar we leven en uiteindelijk in de hele mensheid. We komen een treetje hoger op de ontwikkelingsladder, wat te allen tijde te merken is aan de manier waarop we uitdrukking geven – ‘stemgeven’ – aan ons punt van evolutie.

 3. Wat te denken van de menselijke stem?
  Wel, laten we even de logica gebruiken.
  Wat men als menselijke vorm is qua punt van evolutie, zal de trilling voortgebracht via de stem evenredig zijn.
  Of anders gezegd, spreekt men vanuit het hart of lagere sferen?
  Met het hart bedoel ik natuurlijk wel de gezuiverde ziel. ontdaan van begrenzingen.
  Of anders gezegd het gaat om vibratie en atmosfeer.
  Door klank kan in een beweging de gehele atmosfeer veranderen wat de mens kortstondig de adem doet benemen.
  En natuurlijk helend effect heeft op de toehoorders.

   

Geef een reactie

 
Home Esoterie Meditatie in relatie tot ons brein