Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Het doel van reïncarnatie

Het doel van elk leven van een mens, planeet of zonnestelsel is het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te kunnen brengen.

Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood.
Leven neemt vorm aan om bewustzijn te kunnen ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een weg van vele levens om onze fysieke, emotionele en mentale lichamen op één lijn te brengen. Op deze ontwikkelingsweg worden we bij ziekte geconfronteerd met onze vergankelijkheid en onvolmaaktheid, en leren we dood kennen als de methode energie opnieuw te concentreren in een steeds ontwikkelder vorm.

Wanneer we het proces van reïncarnatie nader beschouwen, kunnen we ons voorstellen hoe we telkens als mens op aarde vorm aannemen en deze weer loslaten. Het is de ziel die incarneert in een steeds zuiverder lichaam. Zowel het proces van in als uit incarnatie gaan, het geboorte- en stervensproces, wordt geleid door de Wet van Aantrekking, de wet van de ziel. Het proces van vorm aannemen komt tot stand door de sterke aantrekking van de stof. Omdat in de eerste helft van het evolutieproces de stof de overheersende factor is, zal, zolang  we ons nog niet hebben bevrijd van het zogenoemde rad van wedergeboorte, de macht van de vorm zo groot zijn dat de ziel telkens tot incarnatie wordt getrokken.
We kunnen, eenvoudig gezegd, het vorm aannemen zien als een proces waarin de energiedraden en de grovere materie tot samenhang worden gebracht en de energie in en om de materie opgebouwd wordt tot de doordringing zo totaal is, dat het etherisch en stoffelijk lichaam één zijn. We zijn dan een menselijk wezen in incarnatie, een samenstelling van verschillende soorten energie.

gedicht blog 5

In de tweede helft van het evolutieproces stijgt de geest boven de stof uit, valt de aantrekkingskracht van de vorm weg en kunnen zielen, wij dus, naast zes andere keuzes, uit vrije wil kiezen voor een leven op aarde met de bedoeling mensheid en aarde te steunen in hun ontwikkelingsproces. In onze huidige tijd heeft de gehele mensheid te maken met de tweede helft van het evolutieproces, waarin de wisselwerking tussen geest en stof zo sterk ontwikkeld is dat velen van ons de mogelijkheid hebben bevrijd te raken terwijl de ziel nog in incarnatie is. Dan hoeven we niet eerst te sterven om bevrijd te zijn. Dit is een stadium in ons leven dat de aantrekkingskracht van de geest sterker is dan die van de stof, waardoor we bewust kunnen leven als ziel en onze vorm, de materie, vrij zullen gebruiken als uitdrukkingsmiddel.

Is het doel in een incarnatie bereikt, dan trekt de ziel de aandacht uit de vorm terug waardoor deze uit elkaar valt. Dit bepaalde lichaam heeft dan voor de ziel aan de behoefte voldaan en de mens sterft.
Iedere ziel die zich uit het lichaam heeft teruggetrokken, zal telkens weer tot de aarde terugkeren, zolang die nog niet bevrijd is van de aantrekkingskracht van de materie. Dit proces van reïncarnatie is al zo oud als de mensheid, zodat we nu als vele miljoenen zielen in lichamen van heel oude stof hier op aarde rondlopen.  
Bij het uit incarnatie gaan van de ziel, voor ons de dood, verdwijnt de vorm, maar de stof, die de winst van elke incarnatie in zich draagt, blijft bestaan en dient elke keer als materiaal voor reïncarnerende zielen om het lichaam op te bouwen. Afhankelijk van het punt van evolutie dat is bereikt, zal deze uit materie bestaande vorm op het een of ander aspect van de fijnere lichamen – etherisch, emotioneel, mentaal of spiritueel – reageren. Zo zien we dat in elke menselijke levensperiode wij een steeds ontwikkelder en verfijnder fysiek lichaam hebben dat steeds ontvankelijker wordt, afgestemd is op een hogere toonaard en trilt in een ander ritme. Door het cyclisch proces van reïncarnatie ontwikkelen we een steeds gevoeliger lichaam, een steeds betere uitrusting, om uiteindelijk een verfijnd instrument van de ziel te zijn.

2 Responses

 1. Beste Titia, je uitleg over reïncarnatie heb ik met veel interesse gelezen. Ik versta nu beter wat reïncarnatie is. En het is een mooie uitleg voor de spreuk "my body is a temple for my spirit", een van mijn favorieten. Marleen

 2. Hallo Titia,

  we hebben blijkbaar gekozen om in deze duale wereld te leven, wat best vermoeiend lijkt te zijn, gezien alle soorten ziekten en signalen op onze weg komen om ons erop te wijzen dat weer even van die weg zijn afgedwaald, en we ons dus voor de zoveelste keer dienen af te vragen wat er nu weer mis is, en hoe we dat weer kunnen verhelpen, enz…

  zou er geen manier bestaan om gewoon uit dit duaal bestaan te stappen, zonder te sterven dan bedoel ik, en de eenheid, de rust en de stilte waaruit we komen terug te ervaren?

  of bestaat er zoiets als een test, waar je eerst in dient te slagen, vooraleer je deze harmonie weer kan bereiken?

   

  groetjes, en succes !

   

  Bart

   

Geef een reactie

 
Home Esoterie Het doel van reïncarnatie