Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

De begrippen spiritualiteit en esoterie lijken in onze huidige tijd voor velen hun ware betekenis te hebben verloren, en worden makkelijk geassocieerd met zweverigheid of religie. Door deze aanhoudende associatie is het vooroordeel bij velen van ons geboren en heeft een vooringenomen beeld zich vastgezet in ons brein, waardoor geen ruimte wordt gelaten voor een andere visie, met als gevolg dat ontstane misverstanden in stand worden gehouden of zelfs in aantal toenemen. 
Wanneer we eenmaal bereid zijn onze vooroordelen opzij te zetten, zijn we in staat de ware inhoudelijke betekenis van deze twee begrippen te ontdekken. Door zonder oordeel ons onderscheidingsvermogen in te zetten, zal onze veranderde levenshouding misverstanden en scheidingen doen verdwijnen.

Om een aanzet te geven wil ik spiritualiteit en esoterie wat genuanceerder omschrijven. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse Spiritus dat Geest betekent. Spiritueel is eigenlijk een ander woord voor geestelijk en beide termen zijn synoniemen, zouden we kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik dat geestelijk een ander woord is voor spiritueel, alleen niet in de godsdienstige zin maar meer wetenschappelijk gezien.
Geest kun je ook vervangen door Energie, in de betekenis van het Leven dat in elke vorm te vinden is. Geest, Energie en Leven zijn ook onderling verwisselbare synonieme termen.
Belangrijk is te weten dat Geest altijd de oorzaak is van alle uiterlijke verschijningen zowel van de mens, onze planeet, het zonnestelsel als de kosmos. Alles wat bestaat is in werkelijkheid geest in openbaring. Geest kunnen we zien als de wezenlijke eenheid die zich uitdrukt in de veelheid. Eén leven doordringt alle vormen in tijd en ruimte en deze vormen zijn de uitdrukking van die ene centrale universele energie. Dit ene leven, dat in de stof, in de uiterlijke wereld vorm aanneemt, doet een tweede factor ontstaan die we bewustzijn noemen. Alle leven dat incarneert in tijd en ruimte ontwikkelt bewustzijn. Zo zien we dat de eerste energie van de Geest op deze wijze een tweede energie van de Ziel of het Bewustzijn doet ontstaan die weer aansprakelijk is voor de derde energie van de zichtbare manifestatie: de Vorm. Uit de twee werkelijkheden Geest en Stof, die samen een eenheid vormen, wordt de secundaire energie van bewustzijn geboren om als middelaar tussen deze twee te fungeren en tevens de ziel van alle dingen te zijn. Bewustzijn of de ziel is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsgang van alles dat bestaat, het is de evolutiekracht zelf!

Zo komen we op het onderwerp esoterie en de betekenis ervan. In tegenstelling tot wat het vooroordeel doet vermoeden, is esoterie allesbehalve mystiek of vaag zweverig. Esoterie is in wezen de wetenschap van de ziel met een eigen terminologie, experimenten, wetten en gevolgtrekkingen. In de esoterie wordt altijd uitgegaan van het grote geheel. Deze wetenschap legt de nadruk op de wereld van energieën, waardoor we leren zien dat achter alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld van verschijnselen, de innerlijke wereld van energieën staat. Een esoterische studie zet ons met beide benen op de grond wanneer we beginnen te onderzoeken en te ontdekken waarom iets gebeurt, wat het doel is achter de gebeurtenissen en omstandigheden. Zo kunnen we in ons dagelijks leven door middel van een ontwikkeld onderscheidingsvermogen werken met de intentie die we achter alle individuele, gemeenschappelijke, nationale en wereldaangelegenheden kunnen vinden.

Esoterie vraagt ons, wanneer we daartoe bereid zijn en ervoor open staan, dagelijks te oefenen in het vrij in de innerlijke wereld van bedoeling te werken, wat inhoudt dat we ons niet bezighouden met welk aspect van de uiterlijke vorm dan ook. Het gaat erom dat we ons trainen in de kunst energieën uit de hoogste bronnen veilig naar de aarde te brengen en te verankeren, voor het hoogste goed van mensheid en aarde.
 

2 Responses

  1. Dag Titia, Wat een mooi idee om duidelijkheid en helderheid te scheppen in termengebruik via deze weg. Het is werkelijk een kwaliteit van jou om de zaken in essentie te onderscheiden. Op deze wijze kan een ieder er zijn/haar voordeel mee doen. Dora  

  2. Bedankt voor deze krachtige woorden en in die volgorde. Precies zoals ik het ook beleef. Bedankt!

    Sharon

Geef een reactie

 
Home Esoterie Esoterie en spiritualiteit in een ruime context