EEN BRIEF VAN ALBERT EINSTEIN AAN ZIJN DOCHTER LIESERL (1938)

... "Toen ik de relativiteitstheorie bekend maakte, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu onthul aan de mensheid, zal ook botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld.
Ik vraag je om de brieven zo nodig jaren, tientallen jaren te bewaken, totdat de samenleving voldoende gevorderd is om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen.
Er is een buitengewoon machtige kracht waarvoor de wetenschap tot dusver geen formele verklaring heeft gevonden. Het is een kracht die alle andere omvat en bestuurt, die zelfs achter elk in de kosmos werkzaam fenomeen staat, en nog niet door ons is geïdentificeerd.

DEZE UNIVERSELE KRACHT IS LIEFDE

Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het universum, vergaten ze de meest krachtige onzichtbare energie.
Liefde is Licht dat diegenen die het geven en ontvangen verlicht.
Liefde is zwaartekracht, omdat sommige mensen zich hierdoor tot anderen aangetrokken voelen.
Liefde is macht, omdat deze het beste dat we hebben vermenigvuldigt, en voorkomt dat de mensheid in haar blinde zelfzuchtigheid uitdooft.
Liefde ontvouwt en openbaart.
Voor liefde leven en sterven we.
Liefde is God en God is liefde.
Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd, misschien omdat we bang zijn voor liefde, aangezien het de enige energie in het universum is die de mens niet naar believen heeft leren hanteren.

Om liefde zichtbaar te maken, heb ik een eenvoudige vergelijking gemaakt in mijn meest beroemde formule.
Wanneer we accepteren dat, in plaats van E = mc2, de energie om de wereld te genezen wordt verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwadraat, kunnen we tot de conclusie komen dat liefde de sterkste kracht is die er is, omdat zij geen grenzen kent.
Na het falend gebruik en de mislukte controle van de mensheid van en over de andere kosmische krachten, die zich tegen ons hebben gekeerd, is het dringend noodzakelijk dat we onszelf voeden met een ander soort energie...
Als we willen dat onze soort blijft bestaan, als we de zin van het leven willen vinden, als we de wereld en elk levend wezen dat erin leeft willen redden, dan is liefde het enige antwoord.
Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken, een apparaat dat krachtig genoeg is om de haat, het egoïsme en de hebzucht, die de planeet verwoesten, volledig te vernietigen.
Elk individu draagt echter een kleine maar krachtige generator van liefde in zich, waarvan de energie wacht om te worden vrijgegeven.
Wanneer we leren deze universele energie te geven en te ontvangen, beste Lieserl, zullen we hebben bevestigd dat liefde alles overwint, alles en allen overstijgt, want liefde is de essentie van het leven.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet heb kunnen uitdrukken wat er in mijn hart, dat mijn hele leven stilletjes voor je heeft geklopt, leeft. Misschien is het te laat me te verontschuldigen, maar aangezien tijd relatief is, moet ik je zeggen dat ik van je hou en dankzij jou het ultieme antwoord heb bereikt! “…

Je vader Albert Einstein

x