Ontwikkelingsgang vanaf de eerste klankbelevingen in 2021 tot nu

Mede door mijn beroep als zangeres ben ik al van jongs af aan gefascineerd door klank en klankkleuren.

Doordat ik naast het zingen van lichte, pop en klassieke muziek ook regelmatig mensen door middel van vrije klanken improvisatie heb toegezongen en ik van mensen te horen kreeg: “daar zou je meer mee moeten doen, het doet echt iets met mensen”, ging ik op zoek naar anderen die zich bezighouden met het maken van vrije klanken.

Zo stuitte ik op Titia ten Bosch en haar boek ‘Stem, vertolker van bewustzijn’.

Omdat bewustzijn een van mijn kernwaarden is, maakte die zin mij nieuwsgierig en nam ik contact met haar op.

Vanaf september 2021 hebben we nu bijna wekelijks onze klankbelevingen.

Wat er kort samengevat gebeurd is in het afgelopen jaar:

In het begin was mijn ademhaling onregelmatiger, waardoor ik moeilijk in het ritme van mijn ademhaling kon komen. Mijn gevoel was meer fragmentarisch en regelmatig botsten tegenstrijdige kanten in mijzelf.

Nu heb ik in mijzelf een stevig harmonisch fundament kunnen creëren, van waaruit ik die harmonie verder kan uitbreiden.

Hieronder een uitgebreider verslag:

We hebben voorafgaand aan de klankzang geanimeerde gesprekken over allerelei uiteenlopende onderwerpen die ons bezighouden. Daarna begint Titia met haar klankzang en volg ik met mijn klankzang. Dan beschrijf ik mijn ervaringen tijdens haar en mijn klankzang en daarna volgt de weerspiegeling van Titia’s ervaring tijdens haar en mijn klanken.

Mijn ervaringen zijn vaak gevoelens, sensaties in mijn lijf, concrete woorden en zinnen die naar boven komen, kleuren en vormen die ik zie.

Titia beschrijft haar kosmische visualisaties en ze komen vrijwel altijd overeen met hoe ik de klankzang ervaar. Het zijn mooie, gekke, mysterieuze en uiteindelijk ook verhelderende beelden.

Tijdens de beschrijving gaat de ervaring in en om mijn lijf namelijk door en meestal volgen er nog 2 of 3 klankenreeksen van mij met daarna weer ons beider ervaringen uitgesproken, totdat ik voel: Het is goed zo, er is genoeg blootgelegd vandaag.

Gedachten, wensen, intenties, wat er in essentie leeft is zichtbaar en tastbaar geworden.

Wat hebben de klankbelevingen mij gebracht?

In het begin ervoer ik mijzelf vrij vaak als fragmentarisch en besluiteloos.

Nu heb ik een stevig harmonisch fundament van waaruit alles zich kan uitbreiden.

Voel me nog meer gedragen door en een onderdeel van het universum.

Mijn missie, mensen inspireren hun eigen unieke waarde te ontdekken, te ontwikkelen en daar van te genieten, wordt steeds meer gedragen door een innerlijk weten dat ik het pad wat ik loop niet alleen voor mezelf en naaste omgeving volg, maar ook voor de algehele ontwikkeling van harmonie.

www.hildegardmandos.nl

x