Evaluatie klankzangsessies van Jeanette 2021

De inzichten en ervaringen verkregen in de periode van klankzang hebben zich in de jaren daarna in mij verdiept. Van tijd tot tijd nog eens de inhoud van de klankbeelden herlezen, een geleidelijk proces van door mij heen laten gaan en integreren. En steeds was daar weer die sfeer van een enorme met licht doorstraalde ruimte van rust en schoonheid, als een levende herinnering en herbeleving.

Mede ondersteund door een intensieve lichamelijke reiniging via complementaire geneeswijze, heeft mijn lichaam zich goed en snel hersteld. Het is zelfs zo dat ik mij geestelijk en lichamelijk nog steeds beter voel dan vóór borstkanker – evenwichtiger - en voel mij geheel los en vrij van angst rond terugkeer van kanker. Iets wat ik niet had verwacht.

Klankzang heeft voor mij daar een belangrijke rol in gehad. Daar waar klankzang in de eerste fase tijdens chemo en bestraling een enorme ondersteuning was in een indringend proces van nieuwe geboorte, heeft klankzang in de fase daarna mij zichtbaar gemaakt, wie en wat ik ben. Daarmee is destijds een belangrijk fundament gelegd voor mijn verdere leven.

De doorwerking van de klanken heeft zich met name zichtbaar gemaakt in een regelmatig terugkerende gevoelsbeleving, waarin tegelijkertijd de sferen opdoemen, die ik zo vaak heb mogen en kunnen beleven tijdens klankzang: die grenzeloze ruimte, ademende sferen van serene stilte, rust, zachte kleurbewegingen en intense schoonheid. Een levend beeld, een aanwezigheid van een werkelijkheid, die er ook is. Een voelen en weten dat ik daar een onderdeel van ben en dat ik dat zélf ook ben. Dit kan spontaan gebeuren, gewoon door de dag heen - mij een gevoel gevend ‘thuis’ te zijn in mijzelf, in mijn ruimere zelf, en mij ook letterlijk ruimer en dieper doet ademen.

Dit heeft mij ‘onderweg’ gesteund. Een steeds opnieuw herinneren van waaruit ik leef en wil leven, trouw te zijn aan de stem van mijn hart, mijn zielenpad. Soms zeker ook als een troost, als een bemoedigend weten op momenten dat mijn mens-zijn het moeilijk heeft. De rust die uitgaat van de herbeleving heeft op mij tevens als effect gehad meer waarnemer te zijn in het moment en van mijzelf. Het heeft me mede gevormd en gevoed in het dagelijks leven, geleid tot keuzes, klein en groot, van meer bewust het leven te leven mét alles wat leeft en zo min mogelijk ten koste van.

Deze beelden, gevoelsbelevingen zijn nu als een baken voor mij. Het is een onuitwisbare ervaring gebleken - de ruimte, stilte en schoonheid – zijn een natuurlijk onderdeel van mij geworden. Dit is jaren geleden door Klankzang ingeluid, getuige een van de vele klankzangbelevingen, waaruit ik graag een deel wil citeren:

uit: Klankzangbeleving 12 december 2007:

“Tegen het einde van de klankzang ervaar ik de klanken als magisch, onwerkelijk, niet van de aarde. Deze klanken gaan over in de stilte. In de stilte ervaar ik deze klanken als een duidelijke aanwezigheid om mij heen, heel fijnzinnig en licht en ik voel die energie één met mij worden, indalend in mij, zich bij me voegend. Ik ervaar die verfijnde en lichte energie in mij en om mij heen. Het voelt als een fysieke gebeurtenis, wat diepe indruk op mij maakt. Ik voel me heel stil en aanwezig in een heldere, zuivere sfeer. Ik ben zelf die heldere en zuivere sfeer. Heel lang heb ik in deze sfeer gelegen en deze sfeer is in mij gebleven ook nadat ik weer mijn ogen opende, hetgeen mij doet realiseren dat het een werkelijkheid is die bestaat. Ik ben niet in hogere sferen van de aarde af, nee, het is een werkelijkheid die ik beleef waar ik thuis in hoor en die werkelijkheid leef ik op aarde in een fysiek lichaam.”

Nu ruim 15 jaar later kan ik volmondig beamen dat Klankzang als ‘instrument’ werkt en doorwerkt, het onderbewuste op een subtiele en harmonieuze wijze blijvend aanraakt en wakker doet worden om in het dagbewustzijn geleefd te kunnen worden. Het heeft mij verbaasd en verwonderd dat dit zo diepgaand kan werken. 

Wat mijn eigen klanken betreft: ik luister heel graag naar mijn klanken, hoe ze in de ruimte klinken en hoe letterlijk het ritme van mijn hart door de klanken heen klinkt. Gewoon, wanneer het voelt door de dag heen of om mij in rust te brengen voor een meditatie. Bovenal brengt het mij in een diepe in- en uitademing en voel ik mij al gauw omringd door die grenzeloze ruimte van licht en intense liefde: de fijnstoffelijke sfeer van mijzelf, mijn ziel.

Jeanette

Maart 2021

x