meditaties pagina strookenergie-klank-kleur-beeld

De groepsmeditaties in de geest vinden plaats tijdens Nieuwe Maan en Volle Maan. 

Waarom juist mediteren op deze tijdstippen?

Hoog afgestemd bewustzijn

Heb je het besluit genomen in het NU te leven, van jezelf te houden en met liefde je werk te doen op onze planeet met jezelf, alle mensen, dieren, planten en mineralen? Dan heb je het signaal gegeven voor het activeren van je endocriene stelsel. Dit stelsel van endocriene klieren, de fysieke tegenhanger van ons etherisch lichaam met zijn zeven grote energiecentra, helpt ons bij het aanpassen van ons fysieke lichaam aan de hogere lichtenergieën, die steeds meer onze aarde bereiken. Nieuwe chemische verbindingen, die in ons lichaam worden geproduceerd, zullen ons veranderen. Door deze subtiele veranderingen kunnen wij evolueren tot multi-getalenteerde wezens met een hoog afgestemd bewustzijn, die als deel van het geheel bij kunnen dragen aan het hoogste goed van mensheid en aarde.

Kerngroep

In de afgelopen jaren heeft in Nederland, vanaf het jaar 2000, de bestaande meditatiegroep zich ontwikkeld tot een krachtige kerngroep die het meditatiewerk op afstand blijft voortzetten. Op de afgesproken datum en tijd zal ieder zich zo hoog mogelijk afstemmen en actief en contemplatief de klank- geleide- en stiltemeditatie doen in de eigen omgeving.

Betekenis van de Maancyclus

Nieuwe maan

Tijdens nieuwe maan wordt het fysieke hoofdcentrum, de pijnappelklier geactiveerd. Deze klier is de bron van kosmische intelligentie en is het meest ontvankelijk op het moment van nieuwe maan. Ontvankelijkheid is het kenmerk van onze vrouwelijke kant. Afstemming tijdens nieuwe maan verhoogt deze vrouwelijke essentie die ons in staat stelt volledig ontvankelijk te zijn voor de instroom van lichtenergieën die ons endocriene klierenstelsel doorstraalt en tot de juiste werkzaamheid brengt.

Wanneer wij mediteren bij nieuwe maan komen we in contact met subtiele vibraties en in een staat van bewustzijn, die het mogelijk maakt kosmische informatie te ontvangen.

Volle maan

Bij de volle maan-meditaties kunnen we het hoogtepunt van die subtiele vibraties ervaren. Tijdens volle maan wordt het zonlicht volledig weerkaatst, waardoor de instroom van geestelijke energieën het krachtigst is.

Zo kunnen we tijdens de cyclus van 13 manen de toename van het gereflecteerde zonlicht tot aan volle maan observeren, en ervaren hoe deze toename de krachten versterkt. Van volle maan tot nieuwe maan laten we alles los en worden zo een leeg vat voor nieuwe maan. We kunnen 13 keer per zonnejaar herboren worden met nieuwe maan en het hoogtepunt van de ontvangst van kosmische/geestelijke energieën vieren tijdens volle maan.
Alles in de kosmos is ritmisch en cyclisch van aard.

Praktische informatie

De meditaties worden thuis gehouden en beginnen om 20.00 uur.

Wil je meedoen en meer weten, neem contact op met Titia 0032 (0)16 85 49 03 of stuur een bericht naar 0032 (0)468 300 162.
Voor de data zie de meditatiekalender.
De meditaties zijn te downloaden:
rechts klikken om op te slaan
(rechts klikken en kies ‘doel opslaan als..’ Of ‘save target as…’).

Agenda