meditaties pagina strookenergie-klank-kleur-beeld

 

De groepsmeditaties in de geest vinden plaats tijdens Nieuwe maan en Volle maan.

Een inkijkje in de verheffende ontwikkeling op het ongeziene gebied, waargenomen tijdens de meditaties van:
13-11-2016, kort na de bekendmaking van de Amerikaanse verkiezingsuitslag.
12-1-2021, vlak voor de Amerikaanse machtsoverdracht.

Verslaglegging van twee Klank/Geleide/Stiltemeditaties

Volle maan 13-11-2016

Op deze avond van de volle maan trek ik het kaartje ‘Moed’, leid de avond in met klank, en het element ether doordringt m’n hele lichaam, dat hierdoor ruim en energievol aanvoelt. Bij de hartsverbinding is er veel licht, en een feestelijke stemming overheerst bij ons.
Bekomen van de schokkende Amerikaanse verkiezingsuitslag’, volg ik nu de toename van het aantal ondertekenaars van een brief aan Trump. Elke seconde verschijnt er een nieuwe naam vanuit het een of andere land. Dit ontroert me telkens opnieuw, vandaar de feestvreugde, neem ik aan. De wereldwijde eensgezindheid die hieruit spreekt zet zich voort in de meditatie bij het groeien van de bol. Al die mensen en nog veel meer omarmen verenigd vol warmte en licht de hele aarde met alles wat erop leeft. Dan besef ik dat de hartsverbinding niet bewust is gemaakt en op het moment dat ik me dit realiseer gaan cirkels snel na elkaar, telkens een millimeter verspringend, linksom rond. Binnen de kortste keren vormen de cirkels een lichtende bol rond het hartgebied. Ditzelfde gebeurt in kleinere vorm rond het hoofd én rond de voeten die stevig op de aarde staan. Warmte en licht worden zo aan de planeet doorgegeven.
Bij het openen van het venster op het universum staan alle geestelijke wezens (die ervoor gekozen hebben mensheid en aarde te ondersteunen in hun proces) klaar om bij te dragen aan het feest van de vereniging. In samenwerking worden er over de hele aarde verspreid kathedralen van licht gebouwd, alle met dezelfde grondtoon, maar met hun eigen boventoon. Er is één kathedraal boven de kruin met een koepeltoren die tot ver in de kosmos reikt. Daarvandaan klinkt een voor de mens onhoorbare hoge toon, die de grondtoon verhoogt en de boventonen tot in het oneindige doet toenemen.
Deze prachtige, rijke en verheffende ontwikkeling op het ongeziene gebied wordt op gang gehouden door al die mensen met waarlijke moed!

De vier jaar regeren tussen toen en nu, hebben geresulteerd in het blootleggen van de zwakke plekken in het Amerikaanse democratische systeem. Een goede zaak, zou je zeggen, ware het niet dat er met veel misbaar misbruik voor eigen gewin van is gemaakt. De daarop volgende uitgelokte luide en gewelddadige protesten overstemmen nog wel even de subtiele signalen van de op handen zijnde veranderingen, maar de ontwikkelingen op het ongeziene gebied gaan onverminderd door, om in de nabije toekomst met vereende krachten voet aan de grond te krijgen.

Nieuwe maan 12-1-2021

Aan het eind van de middag voel ik me opgetogen met de meditatie in het vooruitzicht. Ik kan niet wachten, zo’n gevoel.
Als het zover is, trek ik het kaartje ‘Eenvoud is en blijft het kenmerk van het Ware’ en leid de avond in met klanken die het beeld creëren van een bescheiden kring mensen, waaronder wijzelf. We houden een transparante bol omhoog, vullen deze met de energie van licht, liefde en intelligentie en bieden die aan. Vanuit de kosmos komt als antwoord hierop de vele malen vermenigvuldigde energie terug. De krachtige transparante energiebol wordt zorgvuldig om de aarde geplaatst ter verzachting van alle onrust en leed. Het element ether maakt me ruim en licht.
De hartsverbinding is een cilinder, bestaande uit vele lagen. Op elke laag gaat een (harten)kring linksom rond. Hoe hoger de laag hoe transparanter die wordt. De natuurlijke hiërarchie gaat zo over in de geestelijke hiërarchie en de samenwerking is optimaal.
De vorming van het grote organisme gaat op in de door de klanken gevormde bol rond de aarde en ook hierin is de samenwerking optimaal.
Het galactisch licht doorstraalt en omgeeft heel zichtbaar elk centrum en bijbehorende klier, waarna alle energie gestuwd wordt naar de kruin en vandaaruit de kosmos in. De gegenereerde energie wordt verdeeld over de bollen, zoals bij de klanken ontstaan. Een netwerk wordt zichtbaar met op elk kruispunt een transparante bol vol licht, liefde en intelligentie. Is de bol gericht op de energie van de aarde dan gaat die op in de onrust en het leed. Is de bol gericht naar de kosmos dan wordt onze planeet in samenwerking verlicht. Hierna blijft lang in herhaling doorklinken: “Licht, gedragen door Liefde”

 

Waarom juist mediteren op deze tijdstippen?

Hoog afgestemd bewustzijn

Hebben we het besluit genomen in het NU te leven, van onszelf te houden en met liefde het werk te doen op onze planeet met onszelf, alle mensen, dieren, planten en mineralen? Dan hebben we het signaal gegeven voor het activeren van ons endocriene stelsel. Dit stelsel van endocriene klieren, de fysieke tegenhangers van de zeven grote energiecentra, helpt ons bij het aanpassen van ons fysieke lichaam aan de hogere lichtenergieën, die steeds meer onze aarde bereiken. Nieuwe chemische verbindingen, die in ons lichaam worden geproduceerd, zullen ons veranderen. Door deze subtiele veranderingen kunnen wij evolueren tot multi-getalenteerde wezens met een hoog afgestemd bewustzijn, die als deel van het geheel bij kunnen dragen aan het hoogste goed van mensheid, aarde en kosmos als geheel.

Kerngroep

In de afgelopen jaren heeft in Nederland, vanaf het jaar 2000, de bestaande meditatiegroep zich ontwikkeld tot een krachtige kerngroep die het meditatiewerk op afstand is blijven voortzetten. Op de afgesproken datum en tijd stemt ieder zich zo hoog mogelijk af en doen actief en contemplatief de klank- geleide- en stiltemeditatie in de eigen omgeving.

Betekenis van de Maancyclus

Nieuwe maan

Tijdens nieuwe maan wordt via het kruincentrum het fysieke hoofdcentrum, de pijnappelklier geactiveerd. Dit centrum met bijbehorende klier is de bron van kosmische intelligentie en is het meest ontvankelijk op het moment van nieuwe maan. Ontvankelijkheid is het kenmerk van onze vrouwelijke kant. Afstemming tijdens nieuwe maan verhoogt deze vrouwelijke essentie die ons in staat stelt volledig ontvankelijk te zijn voor de instroom van lichtenergieën die via onze centra ons endocriene klierenstelsel doorstraalt en tot de juiste balans en werkzaamheid brengt.

Wanneer wij mediteren bij nieuwe maan komen we in contact met subtiele vibraties van hoge frequentie en in een staat van bewustzijn, die het mogelijk maakt kosmische informatie te ontvangen.

Volle maan

Bij de volle maan-meditaties kunnen we het hoogtepunt van die subtiele vibraties ervaren. Tijdens volle maan wordt het zonlicht volledig weerkaatst, waardoor de instroom van geestelijke energieën het krachtigst is.

Zo kunnen we tijdens de cyclus van 13 manen de toename van het gereflecteerde zonlicht tot aan volle maan observeren, en ervaren hoe deze toename de krachten versterkt. Van volle maan tot nieuwe maan laten we alles los en worden zo een leeg vat voor nieuwe maan. We kunnen 13 keer per zonnejaar herboren worden met nieuwe maan en het hoogtepunt van de ontvangst van kosmische/geestelijke energieën vieren tijdens volle maan.
Alles in de kosmos is ritmisch en cyclisch van aard.

Praktische informatie

De meditaties worden thuis gehouden en beginnen om 20.00 uur.

Wil je meedoen en meer weten, neem contact op met Titia 0032 (0)16 85 49 03 of stuur een bericht naar 0032 (0)468 300 162.
Voor de data zie de meditatiekalender.

Agenda