Meditatie Volle Maan  

Op deze avond wordt het zonlicht volledig weerkaatst

We brengen de aandacht naar onze ademhaling. We ademen in wat ons gegeven wordt en ademen onrust en twijfel uit om de weg vrij te maken voor een zuivere in- en uitademing. Zo komen we steeds dieper in die ruimte van rust en vrede binnenin onszelf en blijven we innerlijk waakzaam.


Dan brengen we de aandacht naar het punt 2.5 cm achter de brug van onze neus waar de hypofyse zich bevindt, die sleutel tot andere bewustzijnsstaten, de zetel van onze geïntegreerde persoonlijkheid. Rechts van de hypofyse zien we een gouden zon en links een zilveren maan. Op de inademing ademen we het goud en zilver naar het midden van ons hoofd de pijnappelklier in. In de pijnappelklier smelten het goud en zilver samen tot witgoud dat we op de uitademing door onze hersenen laten circuleren en langs onze etherische ruggengraat naar beneden tot aan onze stuit. Zo ontstaat er een energetische balans tussen de paren van tegenstelling, beide aanwezig in eenheid.

Wanneer het witgoud weer bij onze stuit is aangeland houden we de aandacht bij de stuit en staan we toe dat er een energetische verbinding groeit tot in het hart van moeder aarde, zodat wij ervaren dat we deel zijn van onze moederplaneet en dat zij deel is van ons.

Dan brengen we de aandacht naar onze kruin en staan we opnieuw toe dat ook van daaruit een energetische verbinding omhoog groeit tot in het hart van het galactisch centrum, de geestelijke centrale zon. Zo ervaren wij dat we ook deel zijn van hem en hij van ons. Dat we geest zijn en stof, beide aanwezig in eenheid.

Vanuit de geestelijke centrale zon stroomt de energie van onvoorwaardelijke universele liefde via de gemaakte verbinding, via onze kruin in ons hart. Vanuit het hart van moeder aarde welt de energie van licht, liefde en intelligentie omhoog via de gemaakte verbinding via onze stuit in ons hart. We brengen de aandacht weer in ons hart en staan toe dat ons hart zich wijd opent zodat we ons bewust worden van die oneindige voorraad onvoorwaardelijke universele liefde die huist in ons hart. Dan laten we de ontvangen energieën samensmelten met onze eigen hartenergie.

Vanuit onze wijdgeopende harten ontstaat een kring van witgouden licht die onze harten verbindt. Deze kring gaat linksom rond van hart tot hart. Deze kring van hart tot hart groeit in kracht en straling en gaat door en door.

We brengen de aandacht weer in ons hart en staan toe dat de energie van onvoorwaardelijke universele liefde zich uitbreidt in ons lichaam, tot in de toppen van onze vingers en tenen, tot in de uiteinden van onze haren. Iedere cel in ons lichaam is gevuld met deze energie. Iedere cel is leven en liefde, iedere cel bruist van leven en liefde.

Dan laten we het energieveld zich uitbreiden om ons heen en een bolvormig veld ontstaat. We laten onze bolvormige velden samensmelten tot één grote bol.

Wanneer we de aandacht brengen naar de buitenkant van de bol zien we hoe de buitenkant verandert in een dun laagje witgoud, ter bescherming, zodat alles wat op ons afkomt en ongewenst is, omgezet wordt in onvoorwaardelijke universele liefde. Dat alles wat wijzelf uitstralen en ongewenst is, omgezet wordt in onvoorwaardelijke universele liefde. Liefde is onze bescherming. Liefde is te allen tijde onze bescherming.

Dan laten we de bol groeien tot die samensmelt met al die bollen van mensen en groepen van mensen over de hele aarde verspreid, die werken voor het hoogste goed van mensheid en aarde. Deze immens grote bol is een werkzaam organisme waar wij deel van uitmaken en waarin we met elkaar zijn verbonden.

We openen ons hart nog wijder zodat de energie van onvoorwaardelijke universele liefde vrij uitstroomt naar alle leven van deze planeet. Naar mens, dier, plant en mineraal en zo ontvangen wij van mens, dier, plant en mineraal. Wij zenden en ontvangen, wij zenden en ontvangen naar en van alle leven, inclusief onszelf.

Via het nieuwe netwerk van licht, liefde en intelligentie in en om onze moederplaneet zenden we onvoorwaardelijke universele liefde naar al die mensen en groepen van mensen waarmee wij verbonden zijn in dat grote werkzame organisme, en zo ontvangen wij. Dit nieuwe netwerk groeit in kracht en fijnmazigheid. Wij voeden dit nieuwe netwerk en wij worden gevoed.

Het zenden en ontvangen gaat door terwijl we de aandacht brengen naar de bovenkant van de bol en we zien een stervormig venster zich openen op dit universum. Dit universum waar we deel van uitmaken, met z'n zon, z'n maan, z'n sterren en sterrenstelsels en buiten ruimte en tijd die andere dimensies, die andere bestaanswerelden van liefde en licht. Via dit wijdgeopende venster staan we in direct contact met al die geestelijke wezens die ervoor gekozen hebben mensheid en aarde te ondersteunen in hun proces.

In samenwerking met al die geestelijke wezens, de kosmische krachten, laten we de kosmische energieën van licht, liefde en intelligentie doorstromen tot in het hart van moeder aarde, zodat zij over kan gaan van het veld van dualiteit naar het veld van eenheid en onze moederplaneet een stralende ster is in dit universum waar liefde beheerst wordt door intelligentie en intelligentie beheerst wordt door liefde in volkomen wisselwerking.

Ga naar Nieuwe Maan Meditatie