De kracht van ons onderbewuste

De kracht van ons onderbewuste

De kracht van ons onderbewuste wordt tegenwoordig zowel onderschat als overschat. De invloed is groot wanneer ons bewustzijn emotioneel gericht is en zal aan kracht inboeten tijdens onze mentale bewustzijnsgroei naar intuïtie. Zoals we uit het vorige artikel ‘Alles wat bestaat is in ontwikkeling’ kunnen opmaken, zijn wij als mensheid een lange weg gegaan gedurende periodes van miljoenen jaren, van toen we nog diermensen waren tot nu. Ontelbare malen hebben we als mens geleefd, liefgehad en ervaringen opgedaan. Onze lichamen zijn telkens in de stof van de aarde opgegaan en hebben elke keer iets bijgedragen van dat wat we tijdens de ervaring van het leven hebben verworven. Altijd maar weer zal wat bijgedragen wordt, op de een of andere manier de atomen en cellen van ons fysieke lichaam veranderen en het verworvene weer in de grond van onze planeet worden vrijgelaten.

Iedere ziel die zich uit het lichaam terugtrekt, keert telkens weer tot de aarde terug (reïncarnatie), zolang de aantrekkingskracht van de aarde groter is dan die van de geest. In onze tijd zijn er om die reden zovele miljoenen zielen hier die voortkomen uit het tijdperk waarin het emotioneel gerichte bewustzijn tot een hoogtepunt is gekomen. De aangeboren neigingen uit dat verleden zijn meegenomen naar het nu, wat tot gevolg heeft dat de fysieke lichamen, waarin wij nu bestaan, zijn opgebouwd uit zeer oude stof die door de geschiedenis van het verleden gekleurd of bepaald zijn. Zo zijn de oude psychische vermogens en gaven van de mensheid, ontwikkeld in een vorig tijdperk en meegenomen tot in ons huidige, op de achtergrond geraakt en onder de drempel van het bewustzijn gekomen met de bedoeling in deze tijd het denkvermogen te ontwikkelen en zo het ontplooien van de hogere vermogens en talenten van de bewuste ziel mogelijk te maken.

Bepaalde psychische krachten die mens en dier gemeen hebben, behoren in wezen bij ons dierlijk lichaam en zijn instinctief. Bij het merendeel van de mensheid zijn die, zoals eerder zo mooi gezegd, onder de drempel van het bewustzijn gebleven. We zijn ons er niet meer van bewust en doen er dan ook niets mee, wat in deze tijd ook zeker de bedoeling is. Deze zogenoemde paranormale vermogens herkennen we in bijvoorbeeld astrale helderziend- en helderhorendheid, het zien van kleuren en soortgelijke verschijnselen. Wanneer deze echter niet in het onderbewuste blijven en daadwerkelijk gebruikt worden en functioneren, betekent dit dat ons zonnevlechtcentrum open en werkzaam is. Deze overgeërfde talenten zijn meestal vanzelfsprekend voor ons die er mee geboren zijn, maar worden ook meestal niet echt begrepen of beheerst door kennis, waardoor we makkelijk een slachtoffer of uitbuiter van deze krachten worden. Misleiding en dwaling liggen namelijk direct op de loer wanneer we ons onderscheidingsvermogen niet voldoende ontwikkeld hebben om waarheid van onwaarheid en het werkelijke van het onwerkelijke te kunnen onderscheiden. Tussen het laagste soort mediumschap en het hoogste zuiverste type geestelijk waarnemer – de ziener – bestaan natuurlijk enorm veel verschillende graden. En ik wil nog eens benadrukken dat het van groot belang is te onthouden dat het hogere altijd het lagere kan insluiten, maar dat de aanhoudende belangstelling voor het lagere ons zeker niet tot het hogere zal brengen.

We zien om ons heen hoe overal ter wereld miljoenen mensen uiterst gevoelig zijn voor de krachten uit het onderbewuste wat tot gevolg heeft dat de emotioneel gerichte mensen onder ons vaak bang en nerveus zijn en ondergedompeld raken, waardoor ze het ‘harde’ leven nauwelijks aankunnen. We zien dat bij de zo vele overgevoelige mensen angst en voortdurende stress zich uiten in het lichaam als stoornissen in de spijsvertering, als maagziekten, lever- en ingewandskwalen. Allerlei soorten van huiduitslag gaan ook vaak met al deze verschijnselen gepaard. Dit alles heeft als oorzaak een te sterk stimuleren van het zonnevlechtcentrum. Door de overactiviteit stromen krachten uit het astrale gebied binnen en de zonnevlecht functioneert dan als wijdgeopende deur. Door het voortdurend gebruik van dit energie- of krachtcentrum worden de trillingen uit het onderbewuste zo krachtig dat ze niet meer te hanteren zijn. Hierdoor komen we in de verleiding de aandacht op de astrale wereld te blijven concentreren, terwijl het nu juist de bedoeling is ons te bevrijden van die emotionele aantrekkingskracht. En wanneer we eenmaal beseffen dat elke stap richting geestelijk doel ons vraagt afstand te doen van dat wat zo dierbaar lijkt maar ons niet meer dient, kunnen we langzaam maar zeker onze visie vrijmaken van de misleidende reacties van het zonnevlechtcentrum en meer mentaal ingesteld worden om de kracht van ons onderbewuste om te zetten in de bewust hanteerbare energie van het hart die ons in staat stelt met een heldere visie de emotionele medemens te helpen, zonder zelf meegesleept te worden in die letterlijk en figuurlijk zo boeiende wereld van illusie.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.