In gesprek met een wetenschapper serie

Mailwisseling van 16 juli t/m 31 juli 2023

Van binnen naar buiten versus van buiten naar binnen

“Twee tegengestelde stromen vallen samen op het moment dat 
begrip en inzicht elkaar innerlijk ontmoeten.”

-Titia ten Bosch-