boeken paginaenergie-klank-kleur-beeld

De boeken van Titia ten Bosch

 

De eenvoud van esoterie
de wetenschap van de ziel der dingenboek 2 300x225

In dit boek worden dagelijks terugkerende onderwerpen esoterisch benaderd. In elk hoofdstuk is terug te vinden hoe we er in deze tijd voor staan, zowel individueel als in de wereld. De nadruk ligt echter op wat we er concreet aan kunnen doen om ons denken en handelen te richten naar een hoger niveau van leven, om de nodige lange-termijn-veranderingen in de wereld te kunnen realiseren. Of dit zich nu afspeelt op het gebied van het gezinsleven, van het beroep, of van groot leiderschap in de wereld: alle werk is even waardevol.

Een non-fictieboek staat of valt op basis van zijn eigen innerlijke waarde van de ideeën die het brengt…
van zijn vermogen zowel het innerlijk leven als het intellectuele begrip van de lezer aan te moedigen…
ofwel het hart én het hoofd te bereiken.

Dit boek (120 blz.) is tijdelijk alleen te bestellen bij Titia ten Bosch voor € 15,95

Bestel knop Averana

 


Samenvatting

Samenhang en onderlinge afhankelijkheid

De drang naar het kennen en begrijpen van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid der dingen, zoals de werking van de universele wetten – het belang van meditatie – dood en leven – ziel en persoonlijkheid – de wetenschap van astrologie – de bewustzijnstoestand van de mensheid ten tijde van het begin van de mens in relatie tot de toestand in onze huidige tijdsspanne en vele andere onderwerpen, heeft geleid tot het schrijven van dit tweede boek: De eenvoud van esoterie – de wetenschap van de ziel der dingen.

Het is een handzaam boek, met afbeeldingen, dat wacht op een geïnteresseerd lezerspubliek. Het hoopt tevens de belangstelling te wekken van vrij- en ruimdenkende wetenschappers, zodat de essentie van klank, de oorsprong van al het bezielde zichtbare, meer geïntegreerd zal raken in het wetenschappelijke. Maar bovenal vraagt het de aandacht van geïnteresseerde lezers die bereid zijn de gegeven informatie in zich op te nemen om deze vervolgens praktisch toe te passen in het dagelijks leven zelf.

Spontane reacties

…Het zit zo mooi in elkaar, alles past. Een prachtig kleinood, hoofdstukken om te herlezen.
…Een aanrader voor wie meer wil weten over esoterie. Mooie woorden van een wijze vrouw!
…Dingen die nogal moeilijk te bevatten zijn, worden zeer mooi en helder verwoord.

Recensies

Eerst dient gezegd te worden dat het een mooi vormgegeven en handzaam boek is. De afbeelding van het schilderij ‘Intercommunicatie’ van de hand van Titia op de voorkaft van het boek is smaakvol gekozen. Op de achterkaft geven foto en begeleidende tekst een persoonlijk beeld van Titia en haar werk. Tevens is daar een korte inhoud van het boek te lezen, zodat men een beeld kan vormen van wat men kan verwachten en voor wie het boek is bedoeld. Door de overzichtelijke opbouw is het een aangenaam te lezen boek. De uiteenzetting over klankzang in haar diverse vormen, gebruik, betekenis en werking leiden de lezer naar de hoofdstukken met onderwerpen van een grote diversiteit. Via de behandeling van deze onderwerpen toont Titia ons dat het belangrijk is, én mogelijk, om de vragen en problemen van de mens, op zowel micro- als macroniveau in ruimer perspectief te brengen. Als het ware ‘los te klanken’ uit hun vaste keurslijf en naar een hoger niveau te tillen. En dat alles voor het hoogste goed van mensheid en aarde. Een boek met een ziel!  Dora Westgeest

Bij het lezen van dit boek valt meteen op dat de schrijfster bezit over een jarenlange en doorgedreven kennis van de wetenschap van de esoterie. Een aanrader voor wie meer over dit onderwerp wil weten. De aangereikte kennis is gebracht op een begrijpelijke maar niet altijd even makkelijke manier. Maar het voordeel van dit laatste is volgens mij dat we dan niet belanden in zweverige taal, die toch vaak in het domein van de esoterie gehanteerd wordt. Vanuit haar passie, de klankzang, vertelt ze hoe zij in de praktijk esoterie en wetenschap wil samenbrengen. De klankzang wordt aan de hand van getuigenissen uit de praktijk toegelicht. Een mooie missie waaraan zij al jarenlang werkt. Voor mij is dit een waardevol boekje, om ons duidelijk te maken hoe we in de toekomst onze maatschappij elk op ons terrein en vanuit onze mogelijkheden kunnen mee-maken in positieve zin! Een hoopvolle boodschap in deze toch wel moeilijke tijden. Marleen Peetermans


De subtiele kracht van klankzang
de stem, vertolker van bewustzijn

Boek AveranaIn het boek De subtiele kracht van klankzang beschrijft Titia ten Bosch, na jarenlange ervaring en studie, wat klankzang is en doet voor onze bewustzijnsontwikkeling. Met dit werk wil Titia bijdragen aan het algemeen besef van de kracht en uitwerking van onze stem, het klankgereedschap waarmee we onze gedachten en alles wat innerlijk leeft kunnen uitdrukken en overdragen.

Dit boek (302 blz.), samen met de dvd, is tijdelijk alleen te bestellen bij Titia ten Bosch voor € 25,95,
Verzendkosten: B. € 3,85 NL.
€ 7,-
Het boek, zonder de dvd, is in Nederland en België tijdelijk niet meer verkrijgbaar via elke (online)boekhandel voor
€ 25,95

Als eBook voor de prijs van € 10,95
Wereldwijd is de Nederlandse of Amerikaanse versie te bestellen bij Amazon e.a.

 

Bestel knop Averana

 

The Subtle Power of Soundsong
The Voice as Interpreter of Consciousness

In this book is a study report done about the influence of the sounds of the voice on the soul life of man’s consciousness development after many years of experience. In cooperation with various persons, ten Bosch conducted research on the healing effect of sound vocals. The experiences give the image of harmonization for the interested party, but above all they show the inner worlds of energies and forces in which we exist.
This book is intended primarily for those people who stress the importance of a combination of academic and esoteric knowledge.


Samenvatting 


Ruimere bewustzijnsgebieden

Het is Titia, mede aan de hand van verslagen van haar onderzoek, duidelijk gebleken dat klankzang helpt ons direct weg te leiden van de aandacht voor onze persoon met zijn omstandigheden of problemen naar ruimere bewustzijnsgebieden die ver voorbij het individu en zijn omgeving reiken.
 


Het etherisch lichaam

Contact met deze subtiele gebieden leidt tot steeds meer begrip van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van de delen binnen het geheel. Uitgaande van de wetenschap dat alles energie is –  microkosmisch en macrokosmisch –  wordt in dit boek beschreven hoe een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos alle met elkaar zijn verbonden door een energienetwerk van krachtstromen – het etherisch lichaam genoemd.
 


Klankzangonderzoek

Uit het onderzoek naar de helende werking van klankzang, in bijna vier jaar met zes verschillende personen in gelijkwaardige samenwerking uitgevoerd, is bevestigd hoe de klanken van de stem inwerken op het etherisch of levenslichaam met zijn zeven grote energiecentra en hun door de klanken zichtbaar gemaakte werking en verhoudingen. Het etherisch lichaam is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan. Klankzang opent kanalen van communicatie tussen zielenbewustzijn en ons brein. Zielenbewustzijn geeft toegang tot steeds subtielere gebieden en ons brein vertaalt de daar gedane waarnemingen. Op deze wijze zijn de belevingen van het klankzangonderzoek opgetekend en schetsen de ervaringen ons een beeld van die andere werkelijkheden van leven en bewustzijn.
Voor de oplettende lezer, die geïnteresseerd is in bijna-doodervaringen, zal de overeenkomst met de getuigenissen, in dit boek beschreven, helder zijn. Zonder eerst te hoeven sterven brengt klankzang ons naar die andere bewustzijnsgebieden, waarvan een glimp wordt opgevangen door mensen met een bijna-doodervaring.
 


Wetenschap

‘De relatie tussen Geest en Stof toont zich als Bewustzijn’
Hier vanuit gaande heeft Titia ten Bosch de vaste overtuiging ontwikkeld dat de samenvoeging van kennis en wijsheid van zowel de exoterische wetenschap als de esoterische, de wetenschap van de ziel der dingen, kan resulteren in een geoptimaliseerde vorm van samenwerking in onderzoek. Deze vorm van onderzoek zal begrip en inzicht voortbrengen in de processen van ziekte en dood, leven en bewustzijn én hoe wij daarmee om dienen te gaan om de problemen van mensheid en aarde aan te pakken.

 

Recensie
 
Het boek ‘De subtiele kracht van klankzang’ is een open, eerlijk en oprecht boek, waarin duidelijk wordt dat de menselijke ervaring onze grootste leermeester is. De beschreven theorie dient als toetssteen voor die ervaring. Vooral door de weergave van de ervaringen wordt de toegankelijkheid vergroot van dit boek. Daarnaast geeft de auteur een heldere en duidelijke uitleg over betekenis en werking van de klankzang. Er is een goed evenwicht tussen beschrijving van de theorie en de verslaglegging van de onderzoeken. De verklarende woordenlijst achterin het boek is een prettige aanvulling om duidelijkheid te krijgen over een begrip, gebruikt in de theorie, welke om afbakening van betekenis vraagt. De verslagleggingen van de ervaringen van de klankzang van de verschillende mensen is boeiend om te lezen. Vooral de diversiteit aan belevingen, voor de een meer in beelden en voor de ander meer in kleur, maken het tot een bijzonder gevarieerd geheel. Ik vind het boek een waardevolle aanvulling op de weg van ons aller bewustzijn en hoop dat de kennis en ervaring hierin beschreven opgepakt zal worden door hen die geïnteresseerd zijn en zich openstellen voor verdere ontwikkelingen op dit gebied.
 
 

Film op DVD