energie-klank-kleur-beeld

LIEFDE, de heersende kracht van het universum

Vooropgesteld: LIEFDE is GEEN emotie, maar in zijn hoogste vorm WEL pure rechtvaardigheid, pure harmonie en puur bewustzijn en inzicht.
Albert Einstein schreef in een brief aan zijn dochter onder meer “De energie die de wereld kan genezen wordt verkregen door LIEFDE.”
De wetenschap heeft ontdekt dat hoe meer LIEFDE we voelen, hoe sterker ons immuunsysteem wordt. Gemeten is hoe meer LIEFDE hoe meer dan normaal T-cellen worden aangemaakt door de thymusklier. LIEFDE GENEEST.
LIEFDE bepaalt de KLANK van ons denken, voelen en handelen, en KLANKZANG is de zuivere vertolker daarvan.


Ervaringen klankzang

Uit de herziene druk van De subtiele kracht van klankzang: "De ervaring heeft geleerd dat klankzang helpt een brug te bouwen naar telepathisch contact van mens tot mens en van ziel tot ziel.
Dit contact wordt al langzaam opgebouwd tijdens de meestal diepgaande gesprekken vooraf. Voordat ik de juiste klanken naar buiten breng, heb ik mij afgestemd op, ofwel telepathisch verbonden met, de uit zoveel delen samengestelde ‘hele’ mens. Ik richt mij op het hoogst toegankelijke in die mens om zo van ‘bovenaf’ zicht te krijgen op de werkingen van de aanwezige krachten en energieën, die door de klankzang in beweging komen en zichtbaar worden gemaakt."
Ervaringsonderzoek naar de helende werking van klankzang heeft geresulteerd in evaluaties van verschillende mensen die aan dit onderzoek hun medewerking hebben willen verlenen. Tevens zijn enkele mensen bereid geweest hun ervaringen met de sessies klankbeleving zorgvuldig samen te vatten.


Etherisch lichaam

Gaandeweg het onderzoek wordt steeds duidelijker dat de klankzang helpt ons weg te leiden van de aandacht voor onze persoon met zijn omstandigheden en problemen. De klankzang tilt ons als het ware op naar een steeds ruimer begrip van de wetenschap dat wij deel zijn van dat grote geheel dat kosmos heet. Dat wij met allen en alles verbonden zijn door een energetisch netwerk van krachtstromen - het etherische lichaam genoemd. Dit subtiele energienetwerk is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan.


Alles is er al

We hebben allemaal, niemand uitgezonderd, het vermogen tot contact maken met al die energietypen in de kosmos, ware het niet dat we ons meestal niet bewust zijn van onze mogelijkheden daartoe. De samenhang en verbondenheid met alles-wat-is is altijd aanwezig. Alles is er al. En vragen we ons nu af wat de bedoeling is van ons aller bestaan en zijn we geïnteresseerd in de kosmische werking via klank op onze planeet, dan krijgen we, door onszelf in vertrouwen naar de kosmos open te stellen, toegang tot het hoger bewustzijn. Hierin zijn de kosmische wetmatigheden zodanig gekend, dat die meer universeel begrip van onszelf, onze omstandigheden en die van de wereld teweegbrengt.

De klankzang helpt ons een brug te slaan naar die hogere bewustzijnsgebieden, waardoor wij op een natuurlijke wijze ontvankelijk worden voor de uit die gebieden afkomstige indrukken. Een oneindig boeiend, innerlijk proces dat uiteindelijk zijn vruchten afwerpt op het uiterlijke gebied. Klankzang richt zich om die reden voorbij onze fysieke en emotionele aardse hoedanigheid op het geestaspect in ons, op de geest met zijn uitstraling die kosmisch is. 


Uitgebreidere studies

Uitgebreidere studies over de werking van klankzang zijn te vinden in de herziene druk van ‘De subtiele kracht van klankzang’. In dit boek wordt na jarenlange ervaring en studie verslag gedaan van de invloed van de bezielde stem op de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Tevens zal voor iedereen, die geïnteresseerd is in bijna-doodervaringen, blijken dat hoe meer getuigenissen we in dit boek lezen hoe meer we ons bewust worden van het feit dat de overeenkomsten met BDE opvallend groot zijn. Zonder eerst te hoeven sterven brengt klankzang ons naar die andere bewustzijnsgebieden, waarvan een glimp wordt opgevangen door mensen met een bijna-doodervaring.

 

Ervaringen van:

  • Jeanette

  • Aletta

  • dora

  • margo

  • hans

Evaluatie
Jeanette Noorlander

Na afronding van klankzang als ondersteuning tijdens chemokuur en bestraling heeft Titia voorgesteld het onderzoek voort te zetten als een vorm van nazorg.
Eens per maand kwam Titia bij mij thuis voor klankzang. Op mijn verzoek hebben we dit gecombineerd met – ook eens per maand – een individuele klanksessie, gericht op mijn eigen klankuiting. Zo had ik iedere twee weken een intensieve klankbeleving.

EVALUATIE KLANKZANG

In deze nieuwe fase van Klankzang heb ik gemerkt dat klanken die “binnen” komen in een lichaam wat zich in een soort schokgolf bevindt veelal duidelijke ervaringen hebben gegeven. In een zich herstellend en ‘rustiger’ lichaam heb ik de klanken op een vlak ervaren waar woorden nogal eens tekort schieten. Je voelt en weet dat er iets gebeurt, maar de klanken bewegen zich dan op een niveau dat buiten vorm en begrip lijkt te gaan.
Toch iedere keer weer is klankzang voor mij een intens mooie en diepgaande ervaring en ben ik onder de indruk van de werking die het op mij heeft gehad en heeft.
Net als in de eerste fase ervaar ik klankzang als een heldere vorm van communicatie. Communicatie met mijzelf, communicatie ook met de niet-fysieke wereld waar je deel van uitmaakt. Het brengt me veelal in een staat van enorme diepe ontspanning en rust, die ik nog niet eerder zo heb ervaren.
Door het veelvuldig ervaren, via klank, van die wereld van intense schoonheid, ruimte en stilte, is het voor mij steeds meer een werkelijkheid geworden. Het speelt zich niet in hogere sferen af. Het is een werkelijkheid waarin ik thuishoor en die ik beleef en leef op aarde. De schoonheid, stilte en ruimte ervaar ik steeds meer als een natuurlijk onderdeel van mijn zijn. In mijn dagelijkse doen ben ik evenwichtiger dan ooit.
Klankzang werkt voor mij als een spiegel – maakt zichtbaar. Ik ben iemand die niet makkelijk iets aanneemt. De klanken geven mij een zodanige spiegel, ook in de beelden die Titia terug geeft, dat ik er niet meer omheen kan. Want ik ervaar het zelf! Zo is er geleidelijk aan een besef in mij gegroeid over mijzelf, een vertrouwen gegroeid in mijzelf. Dit is voor mij een heel wezenlijke verandering die zijn vruchten afwerpt in het dagdagelijkse leven.
Daar waar klankzang in de eerste serie een enorme ondersteuning was in een toch indringend proces van nieuwe geboorte, heeft klankzang in deze fase mij zichtbaar gemaakt wie en wat ik ben. Daarmee is het belangrijkste fundament gelegd voor mijn leven nu.

EVALUATIE SESSIE KLANKBELEVING

Klanksessie is een andere vorm van persoonlijke verdieping. Aanvankelijk voelde het voor mij als “hard werken”. Ik ben er nogal wat geremdheden in tegengekomen. Ook hier fungeert klank als een spiegel, maakt zichtbaar, maar meer op het persoonlijkheidsvlak. Gaandeweg kon ik mij steeds vrijer en spontaner overgeven aan de klanken. Dit is op zichzelf al een heel bevrijdend proces. Maar er waren ook diepe belevingen van mijzelf, over mijzelf, waarbij Titia als een belangrijk klankbord fungeerde.
“Het zelf ervaren” – ook via mijn eigen klankuiting – heeft volkomen aangesloten bij de klankzangbelevingen. De klanksessies hebben daarin voor mij aanvullend en bevestigend gewerkt.
Als heel prettige bijkomstigheid heb ik gemerkt dat mijn ademhaling veel vrijer en dieper is geworden. De effecten zijn voelbaar in mijn totale zijn.

Na vier jaar klankzang in verschillende fases en vormen te hebben mogen ervaren kan ik volmondig zeggen dat klankzang als instrument ‘werkt’ – in helderheid, schoonheid en eenvoud. Een prachtig middel wat een ieder in feite tot z’n beschikking heeft.

Jeanette Noorlander