Klankzang pagina strookenergie-klank-kleur-beeld

 

KLANK IS DE BASIS VAN BESTAAN

KLANK IS DE WIJZE VAN BESTAAN

KLANK IS DE UITEINDELIJKE EENMAKER

 

Klank in zijn algemeenheid

Klank is in zijn algemeenheid de uitdrukking van frequentie en is daarbij scheppend. Klank is de creërende kracht en de onzichtbare bron van alle zichtbaarheid. Klank is altijd de oorzaak, en het gevolg van de harmonische klank is licht. De aanwezigheid van licht maakt de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar en brengt alles naar de oppervlakte. Het ontbreken van licht zorgt ervoor dat we niet kunnen onderscheiden waardoor het lijkt of veel van de uiterlijke wereld gewoon niet bestaat. Nu is in deze tijd het naar buiten brengen van de innerlijke wereld van bedoeling een belangrijk onderdeel van onze taak. Het is aan ons mensen de frequentie van mensheid en aarde te helpen verhogen door verfijnde vormen te creëren die de een of andere innerlijke waarheid uitdrukken, zodat de aandacht voor de uiterlijke wereld van verschijnselen verplaatst kan worden naar de innerlijke wereld daarachter. Zowel de geziene als de ongeziene wereld is een wereld van frequentie die oploopt van laag naar hoog. Hoe vaster de vorm hoe lager de frequentie en bij het ijler worden, niet meer zichtbaar voor het menselijke oog, stijgt de trillingssnelheid. Wij mensen kunnen aan frequenties zowel negatieve als positieve aspecten meegeven, en kiezen wij bewust voor de positieve bezielde boodschap dan blijkt klankzang daarbij een uitgelezen hulp te zijn.

 

Klankzang in het bijzonder

Het woord klankzang is gekozen om weer te geven dat de stem het instrument is dat de klanken voortbrengt. Klankzang is, vrij van elk oordeel, zingen zonder woorden en ontstaat van binnenuit na afstemming op de energie / trilling / frequentie van die- of datgene waarvoor de klankzang is bedoeld. Zo ontstaat een muzikale compositie voor het moment waarin zichtbaar wordt wat voor het oog onzichtbaar is en de geïnspireerde stemklanken verbindend werken waar scheiding is. Klankzang heeft tot doel ons bewust in aanraking te brengen met de omvattende wereld van de ziel, de omkleding van de geest in incarnatie. Klankzang ontwikkelt het innerlijke mechanisme waarmee we door middel van het gehoor op het gebied van de psyche – door een door de ziel gekende woordeloze verbinding – op de ongeziene gebieden telepathisch kunnen waarnemen. Klankzang brengt ons tot het besef dat bewustwording van de ziel deel uitmaakt van alle bewustwording. Telkens zijn het de hoorbaar of onhoorbaar geuite bezielde klanken, die meer evenwicht, harmonie en eenheid in het uit etherlagen opgebouwde energiesysteem van de mens weten te bewerkstelligen.

Hoe klankzang werkt is te vergelijken met het natuurkundig verschijnsel van frequentiemodulatie. Deze vorm van modulatie wordt gebruikt om informatie over te brengen door het combineren van een informatiesignaal met een draaggolf van een hogere frequentie. De intuïtieve fijnafstemming die aan de klankzang voorafgaat is te vergelijken met het vinden van de juiste zend- en ontvangstfrequentie zonder ruis.

 

Waarin onderscheiden toepassingen van klankzang zich van klankconcerten?

De sessies klankzang en klankbeleving zijn afgestemd op het energieveld van die ene mens die de klanken ontvangt of zelf geeft. Het gaat erom wat er aan frequenties, in klank vertaald, op een stroom van liefde van binnen naar buiten wordt meegegeven, zodat die het energiesysteem van de betreffende mens harmoniseren en ordening erin aanbrengen. Ieder mens is uniek en heeft een eigen afstemming nodig voor een en hetzelfde doel: universele bewustwording en kennis. Vandaar de individuele benadering. Nu ben ik in de gunstige omstandigheid dat ik me zuiver kan afstemmen op en kennis heb van de samenstellende energieën van de mens (horizontaal), terwijl ik in contact blijf met het geheel, de kosmos, waarvan wij allemaal deel uitmaken (verticaal). Bij het zingen voor of met een groep is de afstemming gericht op het doel of thema van de samenkomst. Alle toepassingen van klankzang vragen om de verticale verbinding en werkwijze, opdat die horizontaal hun werk kunnen doen. Alleen zo brengen wij mensen op de lange duur blijvend de nodige veranderingen in de wereld tot stand.

 

AVERANA-KLANK

Wat doet klankzang

wanneer deze ontvangen wordt tijdens een klankzangsessie

Klankzang

*tilt ons persoonlijke verhaal of ziekteproces op naar een universeel niveau*
*
*werkt in op het etherische of levenslichaam met zijn energiecentra, hun werkingen en verhoudingen*
*
*dringt door in alle lagen van ons bewustzijn*
*
*slaat een brug tussen zielenbewustzijn en ons brein*
*
*is een middel tot ontspannen innerlijke alertheid*
*
*geeft verdieping van inzicht in levensprocessen*
*
*opent de ingang tot de andere dimensies van onszelf*
*
*werkt ondersteunend en helend in periodes van ziekte*
*
*geeft inzicht in de achtergronden van het ziekteproces*
*
*geeft een diepe, confronterende, harmoniserende beleving*
*
*brengt en houdt ons in het hier en nu*
*
*veroorzaakt geestelijke groei en grotere uitstraling*
*

 

Wat doet klankzang

wanneer de klanken zelf gezongen worden tijdens een sessie klankbeleving

Klankzang

*tilt ons persoonlijke verhaal of ziekteproces op naar een universeel niveau*
*
*maakt ons ontspannen maar innerlijk alert*
*
*verruimt en verdiept de ademhaling*
*
*helpt ons over drempels naar een vrije en spontane expressie*
*
*biedt inzicht in onszelf*
*
*helpt ons anders naar de dingen te kijken*
*
*geeft duidelijkheid in ons proces van het moment*
*
*helpt ons onze eigen wijsheid te ontdekken*
*
*houdt ons in het hier en nu*
*
*opent de toegang naar de innerlijke werelden*
*
*veroorzaakt geestelijke groei en grotere uitstraling*
*

“Klankzang is een ontdekkingsreis in de kosmische wereld van energieën en krachten waarin wij bestaan”

Ervaringen