boeken pagina
energie-klank-kleur-beeld
 
 
 

De subtiele kracht van klankzang

de stem, vertolker van bewustzijn

Nieuwe herziene druk

In dit boek wordt uit de oorspronkelijke bron van kosmische beginselen geput. Al de toepassingen van klankzang zijn gericht op bewustwording van de daarbij werkzame energieën en krachten, die in ieders leven zo’n fundamentele rol spelen. Naast de verslagen van de zes mensen die in vier jaar tijd hun medewerking aan het klankzangonderzoek hebben verleend, is in de herziene druk ook samenvattend verslag gedaan van de ervaringen van de sessies klankbeleving, waarbij de eigen stem wordt gebruikt. De bezielde klanken van de zang weten telkens meer evenwicht, harmonie en eenheid in het energiesysteem van de mens te bewerkstelligen.

In alle gevallen is ieders persoonlijke verhaal en/of ziekteproces opgetild naar een universeel niveau, waar de uit ervaring voortkomende beeldend beschreven inzichten enkele kosmische wetmatigheden blootleggen. Elke geïnteresseerde lezer met een ontwikkeld voorstellingsvermogen zal in deze herziene druk zowel de aardse als de kosmische wetmatigheden herkennen en tevens door intuïtief besef de waarheid eruit kunnen vaststellen.

De nieuwe herziene druk van De subtiele kracht van klankzang is een boek vol informatie, bedoeld om de mogelijkheden tussen mensheid en kosmos te verduidelijken. De informatie over klank in relatie met bewustzijn, die in de toekomst bewezen zal zijn, kan ons doen inzien dat de kosmos in al zijn vormen alles kent en alles weet, waardoor het heelal (het woord zegt het al) in zijn totaliteit in alles werkt. Door dit besef komen we tot geestelijke groei en een dermate grote uitstraling dat we vele anderen kunnen bereiken en een sterk toenemende kracht ten goede in beweging brengen.

De  auteur

Titia ten Bosch is een pionier op het gebied van klank in relatie met bewustzijn. Na 25 jaar als freelance zangeres bij radio, televisie en als studiomuzikant werkzaam te zijn geweest start zij eind jaren tachtig haar onderzoek naar de werking van klank in het algemeen en van klankzang in het bijzonder. Gaandeweg de jaren ontwikkelt zij daarvoor meerdere toepassingen. Zij beseft in toenemende mate de daaruit voortkomende kennis en de verworven inzichten te willen delen met de huidige wetenschap, om in samenwerking een breed gedragen innovatief onderzoek naar de essentiële werking van klank en bewustzijn te ontwikkelen.

Kijk hier de presentatie video

Samenvatting

Ruimere bewustzijnsgebieden

Het is Titia, mede aan de hand van verslagen van haar onderzoek, duidelijk gebleken dat klankzang helpt ons direct weg te leiden van de aandacht voor onze persoon met zijn omstandigheden of problemen naar ruimere bewustzijnsgebieden die ver voorbij het individu en zijn omgeving reiken.

Het etherische lichaam

Contact met deze subtiele gebieden leidt tot steeds meer begrip van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van de delen binnen het geheel. Uitgaande van de wetenschap dat alles energie is -microkosmisch en macrokosmisch – wordt in dit boek beschreven hoe een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos alle met elkaar zijn verbonden door een energienetwerk van krachtstromen: het etherische lichaam genoemd.

Klankzangonderzoek

Uit het onderzoek naar de helende werking van klankzang, in bijna vier jaar met zes verschillende personen in gelijkwaardige samenwerking uitgevoerd, is bevestigd hoe de klanken van de stem inwerken op het etherische of levenslichaam met zijn zeven grote energiecentra en hun door de klanken zichtbaar gemaakte werking en verhoudingen. Het etherische lichaam is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan. Klankzang opent kanalen van communicatie tussen zielenbewustzijn en ons brein. Zielenbewustzijn geeft toegang tot steeds subtielere gebieden en ons brein vertaalt de daar gedane waarnemingen. Op deze wijze zijn de belevingen van het klankzangonderzoek opgetekend en schetsen de ervaringen ons een beeld van die andere werkelijkheden van leven en bewustzijn.
Voor de oplettende lezer, die geïnteresseerd is in bijna-doodervaringen, zal de overeenkomst met de getuigenissen, in dit boek beschreven, helder zijn. Zonder eerst te hoeven sterven brengt klankzang ons naar die andere bewustzijnsgebieden, waarvan een glimp wordt opgevangen door mensen met een bijna-doodervaring.

Wetenschap

‘De relatie tussen Geest en Stof toont zich als Bewustzijn’
Hier vanuit gaande heeft Titia ten Bosch de vaste overtuiging ontwikkeld dat de samenvoeging van de expertise van de exoterische wetenschap en de kennis en wijsheid van de esoterische –  de wetenschap van de ziel der dingen – kan resulteren in een geoptimaliseerde vorm van samenwerking in onderzoek. Deze vorm van onderzoek zal begrip en inzicht voortbrengen in de processen van ziekte en dood, leven en bewustzijn én hoe wij daarmee om dienen te gaan om de problemen van mensheid en aarde van binnenuit aan te pakken.

Verklarende woordenlijst

Achterin de herziene druk van De subtiele kracht van klankzang wordt door middel van een verklarende woordenlijst uitgebreider ingegaan op de betekenis van de in dit boek gebruikte universele termen.