De subtiele kracht van klankzang

de stem, vertolker van bewustzijn

Nieuwe herziene druk

De nieuwe herziene druk van De subtiele kracht van klankzang is een boek vol informatie, bedoeld om de mogelijkheden tussen mensheid en kosmos te verduidelijken. De informatie over klank in relatie met bewustzijn, die in de toekomst bewezen zal zijn, kan ons doen inzien dat de kosmos in al zijn vormen alles kent en alles weet, waardoor het heelal (het woord zegt het al) in zijn totaliteit in alles werkt.

De subtiele kracht van klankzang

Samenvatting

In dit boek wordt uit de oorspronkelijke bron van kosmische beginselen geput. Al de toepassingen van klankzang zijn gericht op bewustwording van de daarbij werkzame energieën en krachten, die in ieders leven zo’n fundamentele rol spelen. Naast de verslagen van de zes mensen die in vier jaar tijd hun medewerking aan het klankzangonderzoek hebben verleend, is in de herziene druk ook samenvattend verslag gedaan van de ervaringen van de sessies klankbeleving, waarbij de eigen stem wordt gebruikt. De bezielde klanken van de zang weten telkens meer evenwicht, harmonie en eenheid in het energiesysteem van de mens te bewerkstelligen.

In alle gevallen is ieders persoonlijke verhaal en/of ziekteproces opgetild naar een universeel niveau, waar de uit ervaring voortkomende beeldend beschreven inzichten enkele kosmische wetmatigheden blootleggen. 

Elke geïnteresseerde lezer met een ontwikkeld voorstellingsvermogen zal in deze herziene druk zowel de aardse als de kosmische wetmatigheden herkennen en tevens door intuïtief besef de waarheid eruit kunnen vaststellen.

De nieuwe herziene druk van De subtiele kracht van klankzang is een boek vol informatie, bedoeld om de mogelijkheden tussen mensheid en kosmos te verduidelijken. De informatie over klank in relatie met bewustzijn, die in de toekomst bewezen zal zijn, kan ons doen inzien dat de kosmos in al zijn vormen alles kent en alles weet, waardoor het heelal (het woord zegt het al) in zijn totaliteit in alles werkt. Door dit besef komen we tot geestelijke groei en een dermate grote uitstraling dat we vele anderen kunnen bereiken en een sterk toenemende kracht ten goede in beweging brengen.

De  auteur

Titia ten Bosch is een pionier op het gebied van klank in relatie met bewustzijn. Na 25 jaar als freelance zangeres bij radio, televisie en als studiomuzikant werkzaam te zijn geweest start zij eind jaren tachtig haar onderzoek naar de werking van klank in het algemeen en van klankzang in het bijzonder. Gaandeweg de jaren ontwikkelt zij daarvoor meerdere toepassingen. Zij beseft in toenemende mate de daaruit voortkomende kennis en de verworven inzichten te willen delen met de huidige wetenschap, om in samenwerking een breed gedragen innovatief onderzoek naar de essentiële werking van klank en bewustzijn te ontwikkelen.

Klankzang in de tijd geplaatst

Deelnemers aan het klankzangonderzoek hebben hun intense belevingen in een nawoord, te lezen in de herziene druk van De subtiele kracht van klankzang, aan het einde van de samenwerking samengevat beschreven.

Jeanette, bij wie de ziekte borstkanker geconstateerd werd, is er een van. Zij heeft als eerste (2006), zowel tijdens de chemo- en bestralingsbehandelingen als daarna, klankzangsessies gevolgd. Zoals ze zelf in haar nawoord (2010) zegt, was het een verrijkende ervaring, waarin klankzang als een prachtige en krachtige rode draad heeft gefungeerd. Nu bijna 15 jaar later omschrijft Jeanette hoe het traject van toen een onuitwisbare ervaring is gebleken, waarbij de klankbeelden en gevoelsbelevingen van destijds tot op heden als een blijvend baken worden ervaren.

Aletta deed dit naar aanleiding van onze tweejarige klankzangsamenwerking ter ondersteuning van het omgaan met haar reumatische aandoeningen, die in 1994, na al een leven lang klachten te hebben veroorzaakt, als reumatoïde artritis bevestigd werden. In 2009 schreef zij hoe in de klankzangsessies ordening en Stilte met een hoofdletter een terugkerend thema werd en hoe zij vanuit deze geordende basis alleen verder wilde gaan met de woorden:“…ik ben benieuwd waar het me brengen zal’.” Nu in 2021 kan Aletta concluderen dat klankzang een blijvende Herinnering werd aan een Bron waaruit ze zal mogen blijven putten op de weg die zij gaat.

Ruimere bewustzijnsgebieden

Mede aan de hand van verslagen van het onderzoek, is onmiskenbaar gebleken dat klankzang helpt ons direct weg te leiden van de aandacht voor onze persoon met zijn omstandigheden of problemen naar ruimere, ver voorbij het individu en zijn omgeving reikende bewustzijnsgebieden die blijvende herinneringen inprenten.

Het etherische lichaam

Contact met deze subtiele gebieden leidt tot steeds meer begrip van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van de delen binnen het geheel. Uitgaande van de wetenschap dat alles energie is - microkosmisch en macrokosmisch - wordt in dit boek beschreven hoe een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos alle met elkaar zijn verbonden door een energienetwerk van krachtstromen: het etherische lichaam genoemd.

Klankzangonderzoek

Uit het onderzoek naar de helende werking van klankzang, is duidelijk naar voren gekomen hoe de klanken van de stem inwerken op het etherische of levenslichaam met zijn zeven grote energiecentra en hun door de klanken zichtbaar gemaakte werking en verhoudingen. Het etherische lichaam is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan. Klankzang opent kanalen van communicatie tussen zielenbewustzijn en ons brein. Zielenbewustzijn geeft toegang tot steeds subtielere gebieden en ons brein vertaalt de daar gedane waarnemingen. Op deze wijze zijn de belevingen van het klankzangonderzoek opgetekend en schetsen de ervaringen ons een beeld van die andere werkelijkheden van leven en bewustzijn.
Voor de oplettende lezer, die geïnteresseerd is in bijna-doodervaringen, zal de overeenkomst met de getuigenissen, in dit boek beschreven, helder zijn. Zonder eerst te hoeven sterven brengt klankzang ons naar die andere bewustzijnsgebieden, waarvan een glimp wordt opgevangen door mensen met een bijna-doodervaring.

Wetenschap

‘De relatie tussen Geest en Stof toont zich als Bewustzijn’

Hier vanuit gaande heeft Titia ten Bosch de vaste overtuiging ontwikkeld dat de samenvoeging van de expertise van de exoterische wetenschap en de kennis en wijsheid van de esoterische –  de wetenschap van de ziel der dingen – kan resulteren in een geoptimaliseerde vorm van samenwerking in onderzoek. Deze vorm van onderzoek zal begrip en inzicht voortbrengen in de processen van ziekte en dood, leven en bewustzijn én hoe wij daarmee om dienen te gaan om de problemen van mensheid en aarde van binnenuit aan te pakken.

Verklarende woordenlijst

Achterin de herziene druk van De subtiele kracht van klankzang wordt door middel van een verklarende woordenlijst uitgebreider ingegaan op de betekenis van de in dit boek gebruikte universele termen.


IN VOORBEREIDING: BOEK 2

Het eigen geluk voorbij - een stap naar kosmisch eenheidsbewustzijn

Het is de kosmische totaliteit die de waarheid in zich draagt...

 
 
 

REVIEW


Voor mij kwam onlangs de prachtige/zeer deskundige website Averana als ’n welkom geschenk. De afgelopen 10 jaar ben ik namelijk zelf veel gaan onderzoeken vanwege ’t feit dat de reguliere gezondheid mij helaas niet op al mijn vragen ’n bevredigend antwoord heeft kunnen geven.
Toen ik dus deze prachtige website in januari 2021 per toeval tegen ben gekomen, kwam ik wonderbaarlijk en erg verrassend heel veel bekends tegen, alsook enorme innerlijke bevestiging in wat ikzelf al aan allerlei gegevens qua gezondheid en holisme verzameld had.
De herziene uitgave van het boek ‘De subtiele kracht van klankzang’ is in 2020 uitgekomen en, omdat opmerkelijk genoeg ook meteen al bij het zien van de cover er iets resoneerde bij mij, hoefde ik er absoluut geen seconde over na te denken om dit boek aan te schaffen. Op de achterkant van haar boek kunt u ‘n impressie lezen en hopelijk zult u hierdoor net zo geïnspireerd raken als ik ben geweest, ik kan het u van harte aanbevelen.
Ik zie de auteur van dit zorgvuldige/duidelijke alsook overzichtelijke boek als ’n waarlijk genie, haar klankzang/behandeling is zeer toekomstgericht en in die zin vertegenwoordigt zij het gedachtegoed van Albert Einstein wat betreft de universele kracht: en dat is simpelweg ‘liefde’!!


Tineke Vorderman