averana-klank
50 artikelen
recente schilderijen

Averana is een spirituele werkplaats waar Titia ten Bosch op een unieke manier werkt met
energie-klank-woord in kleur en beeld.

Titia onderzoekt de psychologie van het bestaan door middel van klankzang, een essentiële vorm van stembezieling. Vanaf 1987 ontwikkelt zij gaandeweg de jaren verschillende toepassingen, alle gericht op de helende, harmoniserende en samenvoegende werking. Klankzang brengt ons in aanraking met de innerlijke werelden van energieën en krachten die in ieders leven zo’n fundamentele rol spelen. Door gebruik te maken van het meest krachtige instrument: de stem, heeft Titia ten Bosch zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een pionier op het gebied van klank in relatie met bewustzijn. Zij stelt zich ten doel, door middel van klankzang en de daaruit voortkomende kennis en inzichten, in samenwerking met de huidige wetenschap, een breedgedragen innovatief onderzoek naar de essentiële werking van klank en bewustzijn vorm te geven, ten gunste van een duurzame bewustzijnsontwikkeling voor mensheid en aarde.

AVERANA-KLANK
een harmonisch geluid van de toekomst

Meer over de toepassingen van klankzang is te vinden in de in september te verschijnen Nieuwe herziene druk van ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem vertolker van bewustzijn’. Een boek vol informatie, bedoeld om de mogelijkheden tussen mensheid en kosmos te verduidelijken. Er is hard aan gewerkt om dit via crowdfunding bij voordekunst.nl te realiseren. Een andere, spontaan ontstane toepassing van klankzang is te zien en te horen in de bundel met dvd: ‘INSPIMPEN, Tekenen en Univerzen door Klankzang’. De 50 door haar geschreven artikelen met een universele kijk op leven en bewustzijn worden telkens aangevuld met nieuwe informatie en zijn te lezen op de blogpagina van deze site. Hierin benadert zij dagelijks terugkerende onderwerpen esoterisch. Dit betekent dat zij het wereldgebeuren en onze plaats en functie daarin vanuit een universeel perspectief bekijkt. Elk onderwerp wordt vanuit het standpunt van het geheel, met zijn daarin werkzame energieën en krachten, bezien.

Preview Presentatie

‘Klankzang in relatie tot esoterie – een weg om te komen tot (h)erkenning van de ziel’ is de titel van een kleurrijke presentatie. Klankzang en esoterie worden hierbij nader belicht, evenals hun relatie tot elkaar en wat beide kunnen betekenen voor het hoogste goed van mensheid en aarde.

In het boek ´De eenvoud van esoterie´ worden dagelijks terugkerende onderwerpen esoterisch benaderd. In elk hoofdstuk is terug te vinden hoe we er in deze tijd voor staan.
In het boek, ‘De subtiele kracht van klankzang’ wordt verslag gedaan van de invloed van de klanken van de stem op de bewustzijnsontwikkeling van de mens.
INSPIMPEN, is ontstaan door de samenwerking van Titia ten Bosch, Krijn de Groot en Dora Westgeest. Zo spontaan als de klanken komen, ontstaan tekening en vers.
De stem, vertolker van bewustzijn is de film bij het boek. In deze film legt Titia uit hoe het proces tot het komen van het boek is verlopen en worden de verschillende sessies getoond.