Meditatie in relatie tot ons brein

De actieve meditatieMeditatie in relatie tot ons brein is een artikel waarin de actieve meditatie beschreven wordt die, door middel van het brein, ons denkvermogen naar hogere bewustzijnsgebieden weet te richten. Meditatie heeft…

1 reactie

De evolutie van de schepping

Twee gescheiden visiesDe evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke…

1 reactie

Het doel van reïncarnatie

Geestelijke energieënHet doel van reïncarnatie is voor elk leven van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is…

3 reacties

Astrologie, esoterisch gezien

Horoscoop van de zielDe titel 'Astrologie, esoterisch gezien' doet al vermoeden dat dit artikel over astrologische verhoudingen gaat die van invloed zijn op de ziel. In het algemeen is astrologie de wetenschap die…

0 Reacties

De kwestie van de vrije wil

Innerlijke oorzaak, uiterlijke gevolgenDe kwestie van de vrije wil is een hedendaags onderwerp van discussie en onderzoek. Zoals de ene meent dat vrije wil niet bestaat, is er een andere stroming die het…

0 Reacties

Vier stadia in onze ontwikkelingsgang

Instinct, intellect, intuïtie, verlichtingVier stadia in onze ontwikkelingsgang kenmerken zich door het gebruik van het instinct, het intellect, de intuïtie en het meest ontwikkelde stadium, de verlichting. Het gedrag in elke ontwikkelingsfase wordt bepaald…

1 reactie

Dualiteit en polarisatie

Dualiteit in ons persoonlijke leven 'Dualiteit en polarisatie' is een thema dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons persoonlijke leven, totdat we…

4 reacties

Het gebruik van ons denkvermogen

Aansluiting op het universele bewustzijnHet gebruik van ons denkvermogen is voor ons mensen noodzakelijk om uiteindelijk aansluiting te vinden op het universele bewustzijn of denkvermogen. Hierdoor wordt het mogelijk door innerlijke kennis te…

1 reactie

Gezondheid!

Gezondheid bovenaan de wensenlijst Gezondheid! is een veel gehoorde wens, waaruit we zouden kunnen opmaken dat gezond zijn voor velen nog het grootste goed in het leven is. We heffen het glas op…

0 Reacties

Harmonisch versus onharmonisch

Aantrekkend of afstotend Harmonisch versus onharmonisch geeft duidelijk een van de vele tegenstellingen weer waar we dagelijks mee te maken hebben. Of we harmonisch of onharmonisch denken en spreken, ons uitdrukken in muziek…

0 Reacties

De eenvoud van esoterie

Deel van een groot samengesteld geheelDe eenvoud van esoterie leren we kennen vanaf het moment dat we beseffen dat we deel uitmaken van een immens groot, samengesteld geheel, waarin alles bestaat. We spreken…

2 reacties

De betekenis van groepswerk

Wezenlijk verschil tussen groepswerk toen en nuDe betekenis van groepswerk is sterk aan het veranderen. Tussen de werkwijzen van groepen uit het verleden en de door de nieuw gevormde groepen ontwikkelde methodes bestaat…

0 Reacties

Telepathische wisselwerking

Telepathische wisselwerking overal in het heelal Telepathische wisselwerking vinden we overal in het heelal. En willen we in zijn algemeenheid iets begrijpen van de werking van telepathie, dan is kennis van het etherische…

0 Reacties

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs noodzakelijk voor ieder mens Opvoeding en onderwijs heeft ieder mens nodig om te kunnen uitgroeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar hoe we dat…

0 Reacties

De kunst van genezen

Helende straling op een stroom van liefdeDe kunst van genezen is in wezen oordeelkundig gebruik maken van met liefde en kennis gerichte energie. Energieën, die door onze planeet circuleren en het totaal zijn…

0 Reacties

Waar komt hooggevoeligheid vandaan?

Hooggevoeligheid is universeel “Waar komt hooggevoeligheid vandaan?” Een reële vraag die we ons kunnen stellen naar aanleiding van dit steeds vaker en zeker niet toevallig voorkomende verschijnsel. De toenemende gevoeligheid kunnen we zien, wanneer…

0 Reacties

En dan is er licht

klank=trilling=lichtEn dan is er licht, het gevolg van die allereerste oorzaak: klank. Alles is klank, alles is trilling, en daarom is er in alles licht. Voor ons als mens betekent dit dat de…

0 Reacties

De pionier en de academicus

Wederzijdse uitbreiding van kennis De pionier en de academicus zijn samen in de moderne wetenschappelijke wereld meer dan goud waard. Dit durf ik met zekerheid te zeggen, omdat de ervaring leert dat deze…

0 Reacties

Dat waren alle artikelen... Afbeeldingen door Vincent ten Bosch

niets meer te laden...