energie-klank-kleur-beeld
 

Titia ten Bosch

Dat de stem in haar leven een belangrijke rol speelt is al heel vroeg duidelijk. Zingen is haar passie in werk en vrije tijd. Eind jaren 80 verlaat zij het pad van freelance zangeres en zet ze haar stem in voor andere doeleinden. Meer en meer wordt haar duidelijk dat de stem een krachtige, helende en harmoniserende werking op de mens en zijn omgeving heeft. De stem blijkt onmiskenbaar de vertolker van bewustzijn te zijn. Zij heeft zich in de loop der jaren, door innerlijke kennis en inzicht gedreven, ontpopt als pionier op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Freelance zangeres

In een periode van 25 jaar, 1967-1992, heeft zij onder de naam Titia Dekker, als freelance zangeres gewerkt voor radio en televisie en als studio-muzikant. In die jaren krijgt zij te maken met veel variërende muziekstijlen en artiesten. Deze uiteenlopende stijlen hebben haar flexibiliteit en aanpassingsvermogen sterk vergroot. Het aanpassen aan de stijl en het geluid van de collegazangers en –zangeressen en daarin haar eigenheid kunnen bewaren, blijken later een grote verworvenheid te zijn. In die periode heeft zij tevens alertheid, discipline en concentratievermo­gen kunnen ontwikkelen, welke eigenschappen in haar werk van nu onontbeer­lijk zijn.

Helen door klanken

In 1987  ‘ontwaakt’ Titia, zoals zoveel mensen en raakt spiritueel geïnteresseerd. Al snel beseft zij een wezenlijk en werkzaam deel te zijn van de kosmos als geheel en gaat op onderzoek uit naar de psychologie van al het bestaan. Zij ontwikkelt in de loop der jaren meerdere toepassingen van klankzang en gebruikt de stem als krachtig instrument. Diepe klankzangervaringen brengen haar telkens opnieuw vele inzichten over die wereld van energieën en krachten waarin we bestaan en staat haar, van het begin af, het belang van het onder woorden brengen van de belevingen voor ogen. Zo zijn de eerste geformuleerde klankzangervaringen, omlijst met vernieuwende kennis en verworven inzichten, te lezen in de herziene druk van ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem, vertolker van bewustzijn’.

Esoterie

Gaandeweg haar ontwikkeling worden de door ondervinding verkregen inzichten steeds meer bevestigd, versterkt en uitgebreid door de verdiepende studie van esoterie, de wetenschap van de ziel der dingen. Het samengaan van onderzoek, ondervinding en studie resulteert voor Titia in een steeds krachtiger zekerheid de verkregen kennis van de aan de wetenschap van de ziel ten grondslag liggende universele wetten te willen delen en toe te passen in het dagelijks leven, ten dienste van het hoogste goed van mensheid en aarde. Dit doet zij door het schrijven van online-artikelen en het publiceren van haar boeken. Schrijven is voor haar een vreugdevol (lang) proces van zorgvuldig formuleren van dagelijks terugkerende thema’s die, esoterisch benaderd, niet zo eenvoudig in woorden te vatten zijn. Waar de klanken van de klankzang direct en onverbloemd weergeven wat er innerlijk leeft, zijn woorden vaak versluierend en snel voor meerdere interpretaties vatbaar. Vandaar dat zij de zich steeds vernieuwende informatie zo met zorg en aandacht onder woorden brengt.

De kracht van kleur 

Door het werken met de ruim 2000 jaar oude encaustische techniek – hel­der gekleurde bijenwas vloeibaar gemaakt door verschillende warmtebronnen – heeft Titia de kracht van kleur leren kennen. Zij heeft deze in een vorige ontwikkelingsperiode, en nu trouwens na jaren weer met plezier opgepakt, intuïtief geïnspireerd op papier, paneel of doek gebracht. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal schilderingen waarin verschillende kleurrijke vormen en beel­den te ontdekken zijn, die door de klanken van de stem versterkt en verdiept kunnen worden.

Atelier Averana

In Atelier Averana komen energie-klank-woord in kleur en beeld samen. Deze ingrediënten gebruikt Titia ten Bosch voor haar esoterische werk om in samenwerking de wetenschap van de ziel onder de aandacht te brengen van diegenen, die zichzelf herkennen als innerlijke wereldwerkers van het Nieuwe Tijdperk, mensen die de theorie van het wereldideaal, op welke schaal dan ook, in daden willen omzetten.

Averana-Klank

Onder de titel ‘AVERANA-KLANK – een harmonisch geluid van de toekomst – ‘ pakt zij haar voornemen weer serieus op, om alle verworven kennis en inzichten te delen met de huidige wetenschap, zodat in samenwerking een breed gedragen innovatief onderzoek naar de essentiële werking van klank en bewustzijn mogelijk wordt. De eerste stevige stap daarin zet zij middels de door AVERANA-KLANK uit te geven boeken, met de bedoeling de relatie tussen klank en bewustzijn de wereld in te brengen en elke geïnteresseerde lezer met een ontwikkeld voorstellingsvermogen in de gelegenheid te stellen zowel de aardse als de kosmische wetmatigheden erin te herkennen en door intuïtief besef de waarheid eruit vast te stellen.

“De bedoeling van het nieuwe tijdperk is harmonisch vibreren op het ritme van de kosmos”