In gesprek met een wetenschapper deel 5

21 juli 2023

De wetenschapper/wiskundige opent vandaag de mail met: “Je interesse gaat dus in essentie uit naar een nieuwe wetenschap met als basis klanken.” Na deze door hem gemaakte voor mij verheugende conclusie, vervolgt hij zijn bericht met nog een constatering uit de tijd van Pythagoras en een daaraan gekoppelde vraag in het heden.
De vraag komt hier op neer: “Wat zijn de eerste intuïtieve esoterische bedenkingen omtrent uitbreiding vanuit de huidige stand van wetenschap-kennis, hoe matrices over de complexe getallen op een doeltreffende manier geassocieerd kunnen worden met onze menselijke klanken?”

 

Hierop schreef ik terug: “Het eerste waar ik aan denk is aan de Wet van Trilling. Waarom, omdat zowel het getal als de klank trilling is. Al het gemanifesteerde is in trilling.

 

De wet van trilling

De wet van trilling is de wet van vooruitgang, van beweging en omwenteling. Op het laagste gebied is de trilling langzaam, sloom en belemmerend, maar door te leren sneller te trillen, door onze fijnere lichamen te ontwikkelen, zijn we op weg naar het bereiken van het voor ons mensen belangrijke doel van de ontwikkelingsgang: dat liefde beheerst wordt door intelligentie en intelligentie beheerst wordt door liefde in volkomen wisselwerking.

…MIJN MISSIE…

 

Over trilling en bewustzijn

De kosmos is verdeeld in groepen. Vanaf het Absolute of de Albron vloeit alles naar beneden in trillingsniveaus. Alle niveaus hebben klank en zijn uit klanken geschapen. De kracht van klank is niets anders dan trilling. En gelijkheid van trilling brengt samenhang.
Hoe hoger de trilling, hoe groter de uitstraling.

…MIJN STREVEN…

 

De kosmische klank

Alleen het woord of de kosmische klank is in staat ons mensen te bereiken om zodoende, zowel uitgaande van de mens als van de kosmos, de aarde op een positieve manier te vormen.

…MIJN UITGANGSPUNT…

 

Totaliteit

Er zijn miljarden krachten in de gehele kosmos die in staat zijn zich door gedachtekracht (klank) te verplaatsen. Krachten met ieder hun eigen trilling. Al deze krachtvelden in verschillende dimensies zijn, voor zover zij mogen en kunnen, ten dienste van de mensheid. Niemand op aarde of in de kosmos is uitgesloten van de totale geestelijke kracht die in ons is. Wij zijn één in de geest en totaliteit. Wij zijn totaliteit.

…MIJN WETEN…

 

Exacte wetenschappen

De exacte wetenschappen proberen te ontdekken wat de esoterische filosofen al jaren verkondigen. Deze filosofen zijn altijd al via kosmische krachten door de energieën van de verschillende dimensies geleid. Iets wat bij de rationele exacte wetenschappers niet mogelijk is zolang zij de zogenoemde eeuwige Albron-kracht blijven ontkennen. Telkens worden nu nog gedeeltes van iets dat al lange tijd gezegd is herontdekt. Het is dus zaak dat de exacte wetenschappen die ene kracht – de allerhoogste kracht – gaan herkennen en integreren. Eén ding is zeker: de kosmische krachten willen niets liever dan dit begeleiden…

wordt vervolgd…

 

Basisbegrip van de maand: De onnoembare energie in alles

Er is een onnoembare energie in alles. Deze onnoembare energie is ondeelbaar en totaal. Het gemanifesteerde universum is geworteld in een eeuwig, onveranderlijk, ongemanifesteerd beginsel dat we wel het Absolute of de Albron noemen.

 

“Wetenschap zonder religie is nietszeggend, religie zonder wetenschap is blind.”

-Albert Einstein-