In gesprek met een wetenschapper deel 6

25 juli 2023

Na enig langs elkaar heenlopend mailverkeer, waarin opnieuw veel persoonlijke gegevens over wetenschappers en filosofen voorbijkwamen, dreigde onze uitwisseling van het eerst meer universele karakter te verschuiven naar die voor mij niet echt relevante persoonlijke informatie. Naar aanleiding hiervan gaf ik niet alleen korte antwoorden terug, maar vond en stuurde de evaluatie van Jeanette waarin ze uiteenzet hoe de klanken van de klankzang haar in een andere werkelijkheid brachten, die ze tot op de dag van vandaag leeft en beleeft op aarde.
Jeanette was de eerste die in 2006 meedeed aan het klankzangonderzoek, waarbij ik haar tijdens haar ziekte- en herstelproces begeleidde met klank. Zij beschrijft op een heldere manier wat de op haar afgestemde klankzang voor haar in twee fases heeft betekend.

Inleiding Jeanette

Na afronding van klankzang als ondersteuning tijdens chemokuur en bestraling heeft Titia voorgesteld het onderzoek voort te zetten als een vorm van nazorg.
Eens per maand kwam Titia bij mij thuis voor klankzang. Op mijn verzoek hebben we dit gecombineerd – met ook eens per maand – een individuele klanksessie, gericht op mijn eigen klankuiting. Zo had ik iedere twee weken een intensieve klankbeleving.

Evaluatie klankzang

In deze nieuwe fase van klankzang heb ik gemerkt dat klanken die ‘binnenkomen’ in een lichaam dat zich in een soort schokgolf bevindt, veelal duidelijke ervaringen hebben gegeven. In een zich herstellend en ‘rustiger’ lichaam heb ik de klanken op een vlak ervaren waar woorden nogal eens tekortschieten. Je voelt en weet dat er iets gebeurt, maar de klanken bewegen zich dan op een niveau dat buiten vorm en begrip lijkt te gaan.
Toch iedere keer weer is klankzang voor mij een intens mooie en diepgaande ervaring en ben ik onder de indruk van de werking die het op mij heeft gehad en heeft.
Net als in de eerste fase ervaar ik de klankzang als een heldere vorm van communicatie. Communicatie met mijzelf.
Communicatie ook met de niet-fysieke wereld waar je deel van uitmaakt. Het brengt me veelal in een staat van enorme diepe ontspanning en rust, die ik niet eerder zo heb ervaren.
Door het veelvuldig ervaren, via klank, van die wereld van intense schoonheid, ruimte en stilte, is het voor mij steeds meer een werkelijkheid geworden. Het speelt zich niet in hogere sferen af. Het is een werkelijkheid waarin ik thuishoor en die ik beleef en leef op aarde. De schoonheid, stilte en ruimte ervaar ik steeds meer als een natuurlijk onderdeel van mijn zijn. In mijn dagelijkse doen ben ik evenwichtiger dan ooit.
Klankzang werkt voor mij als een spiegel – maakt zichtbaar. Ik ben iemand die niet makkelijk iets aanneemt. De klanken geven mij een zodanige spiegel, ook in de beelden die Titia teruggeeft, dat ik er niet omheen kan. Want ik ervaar het zelf! Zo is er geleidelijk aan een besef in mij gegroeid over mijzelf, een vertrouwen in mijzelf. Dit is voor mij een heel wezenlijke verandering die zijn vruchten afwerpt in het dagdagelijkse leven.
Daar waar klankzang in de eerste serie een enorme ondersteuning was in een toch indringend proces van nieuwe geboorte, heeft klankzang in deze fase mij zichtbaar gemaakt wie en wat ik ben. Daarmee is het belangrijkste fundament gelegd voor mijn leven nu.

Evaluatie sessie klankbeleving

Deze klanksessie is een andere vorm van persoonlijke verdieping. Aanvankelijk voelde het voor mij als ‘hard werken’. ik ben er nogal wat geremdheden in tegengekomen. Ook hier fungeert klank als een spiegel, maakt zichtbaar, maar meer op het persoonlijkheidsvlak. Gaandeweg kon ik mij steeds vrijer en spontaner overgeven aan de klanken. Dit is op zichzelf al een heel bevrijdend proces. Maar er waren ook diepe belevingen van mijzelf, over mijzelf, waarbij Titia als een belangrijk klankbord fungeerde.
‘Het zelf ervaren’ – ook via mijn eigen klankuiting – heeft volkomen aangesloten bij de klankzangbelevingen. De klanksessies hebben daarbij voor mij aanvullend en bevestigend gewerkt.
Als heel prettige bijkomstigheid heb ik gemerkt dat mijn ademhaling veel vrijer en dieper is geworden. De effecten zijn voelbaar in mijn totale zijn.

Na vier jaar klankzang in verschillende fases en vormen te hebben mogen ervaren, kan ik volmondig zeggen dat klankzang als instrument ‘werkt’ – in helderheid, schoonheid en eenvoud. Een prachtig middel wat een ieder tot zijn beschikking heeft.

-Jeanette Noorlander-

Veel meer is te lezen, ook van andere deelnemers aan het klankzangonderzoek, in de herziene druk van mijn eerste boek: ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem vertolker van bewustzijn’.

Wordt vervolgd…

 

Basisbegrip van de maand: Het doel van bewustwording

De Albron, de allerhoogste hiërarchie, blijft zich afsplitsen in de vorm van energieën die op aarde nog bewustzijn ontwikkelen. Deze bewustwordingsprocessen zijn nodig om het evolutieproces, dat kosmisch gezien nog miljarden jaren zal duren, in stand te houden.

 

“Een mens maakt deel uit van het geheel, door ons universum genoemd, een deel beperkt in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat van de rest gescheiden is – een vorm van optische waan van zijn bewustzijn. Dit waanidee is een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot genegenheid voor een paar personen die het dichtst bij ons zijn. Onze taak is ons uit de gevangenis te bevrijden door onze cirkel van medeleven te verbreden en alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te omarmen.”

-Albert Einstein-