In gesprek met een wetenschapper deel 7

27-31juli 2023

Hoe verder de tijd vordert hoe meer wij, de wetenschapper en ik, ver uit elkaar blijken te staan. De kans dat de stroom van buiten naar binnen de stroom van binnen naar buiten raakt, laat staan daarmee door innerlijk inzicht en begrip samenvalt, is nihil. Hij en ik worden geen wij…

Het is de als een rode draad door onze correspondentie heenlopende intuïtie, die onze uitwisseling uiteindelijk doet stuklopen. Daaraan voorafgaand wordt al eerder duidelijk dat de wetenschapper blijft vasthouden aan wat de oude wetenschap meent te hebben ontdekt en bewezen, wat geen ruimte biedt aan de intuïtieve pionier, die met de zekere blik op de toekomst geheel ter zake doende ontdekkingen heeft te bieden in de vorm van de nieuwe wetenschap van klank.

Van begin af aan is eigenlijk uit de toon van de berichten al op te maken dat – de wetenschapper, die zegt zich bewust te zijn van zijn oneindige aard – mij, de pionier – niet als een gelijkwaardige gesprekspartner beschouwt. Dat heeft mij echter niet weerhouden volop van onze correspondentie te genieten. Deze heeft mij gescherpt, geoefend in helder formuleren en het direct vinden van mijn van toepassing zijnde eerder geschreven teksten. Meerdere malen heb ik dan ook de wetenschapper laten weten dankbaar te zijn voor het feit dat hij mij heeft benaderd.

Met gemak zou ik nog meerdere nieuwsbrieven kunnen vullen, maar gevoelsmatig is deze voor mij de laatste met het thema ‘In gesprek met een wetenschapper’, waarin de drie voorbeelden SAMENWERKING, KOSMOS en INTUÏTIE de meest opvallende struikelblokken blijken te zijn. In onze uitwisseling worden universele ontwikkelingen regelmatig naar het individuele getrokken, waardoor de door de mens in zijn bewustzijn aangebrachte scheiding de plaats inneemt van de eenheidsbeleving.

Samenwerking

Nadat ik liet weten een eventuele opening voor samenwerking te hebben gevonden, luidde het antwoord van de wetenschapper: “Samenwerking maakt het wel mogelijk een ‘hoge berg’ te beklimmen, maar toppen ervan worden individueel bereikt… Ik heb MIJN WEG bijna afgelegd en geniet nu van ‘het Paradijs van de oneindigheid der oneindigheden’…”
Hierop antwoordde ik: “Het is een algemeen gegeven dat de groei van het bewustzijn samen dient te gaan met een toenemende verantwoordelijkheid. Dat we daar iets mee doen ter meerdere glorie van mensheid en aarde.”

Kosmos

Op mijn voor de tweede keer gestelde vraag of de wetenschapper net als ik de twee kosmische wetten van oorzaak en gevolg en die van reïncarnatie erkent, was zijn antwoord: “Je twee kosmische wetten behoren niet tot mijn bewustzijn over mijn oneindige natuur omdat het begrip Kosmos, ingevoerd door Pythagoras, wel mooi, maar voor mij te begrensd is…”

Deze antwoorden bleven mij nog uitdagen met plezier de meer universele aspecten van de begrippen te belichten, tot het moment dat ik door de reactie op het begrip intuïtie zeker wist dat we aan het einde van onze uitwisseling waren gekomen.

Intuïtie

Naar aanleiding van uitspraken over intuïtie zoals verkeerde intuïtie en contra intuïtief, ben ik me gaan afvragen wat intuïtie voor de wetenschapper betekent. Bij deze vraag aan hem, stuurde ik de voor mij heldere omschrijvingen mee die luiden: “De intuïtie is de verbinding tussen het hoger bewustzijn en het intellect” of ” De intuïtie is een energetische verbinding tussen kosmos en ons mensen.” De meer poëtische uitleg luidt: “Het licht van de intuïtie breekt door de door het concrete denken opgeworpen barrières heen.”
Als antwoord op mijn vraag kreeg ik de letterlijk uit het Latijn vertaalde, door hem als vaag omschreven definitie: ‘helder zien’. Op mijn omschrijvingen van intuïtie reageerde de wetenschapper zelfs met een waarschuwing: Jouw kennis over intuïtie steunt blijkbaar op vele nog vagere begrippen: zo beland je niet in het paradijs, maar in een doolhof.” Opgepast!

Dit was het moment dat het mij duidelijk werd dat de kloof tussen ons echt niet te overbruggen viel en dat ik zeker wist dat onze uitwisseling hier moest eindigen, dat we niets meer voor elkaar konden betekenen. We hebben afscheid van elkaar genomen, hij heeft mij succes gewenst, ik heb hem nogmaals bedankt voor zijn besluit contact met mij op te nemen en hem ook op de hoogte gebracht van mijn voornemen de inhoud van onze mailwisseling, zonder namen te noemen, in de maandelijkse nieuwsbrieven te verwerken.

ÉÉN VREUGDEVOLLE CONSTATERING WIL IK GRAAG NOG DELEN:

ONDANKS ALLES HEB IK GEEN MOMENT OOK MAAR IETS VAN TELEURSTELLING  GEVOELD!

Mijn doel is helder: bijdragen aan de nieuwe wetenschap, die van daaraf wordt voortgezet waar de in toevalligheden gelovende oude eindigt. Niets is toevallig in het universum, alles is oorzaak en gevolg en de eerste oorzaak is klank en het gevolg daarvan licht.
Al vele jaren sta ik, net als hoogstwaarschijnlijk vele in de wereld met mij, te trappelen te mogen bijdragen aan onderzoek in groter verband. Vertrouwen in de kosmos, met kennis en begrip van zijn door innerlijke waarneming bevestigde wetmatigheden, brengt de wetenschap weer een stapje dichter bij de grotere waarheid. Dat is zeker.

EINDE

 

Basisbegrip van de maand: Er is één wereld

Er is één wereld: de kosmische en aardse. Het enige onderscheid bestaat uit de trillingsniveaus die zich op verschillende frequenties manifesteren. Het universum werkt op alle mogelijke frequenties door de materie heen en zo dienen wij, de kosmos in materie zijnde mensheid, als transformator tussen kosmos en aarde.

 

“De intuïtie is een gave en de ratio een trouwe dienaar. We hebben echter een samenleving gecreëerd die de dienaar eert en de gave is vergeten.”

-Albert Einstein-