In gesprek met een wetenschapper deel 2

19 juli 2023

In mijn tweede antwoord op de eerste ontvangen mail van 16 juli 2023 van een wetenschapper – een wiskundige – bij wie de combinatie klank-bewustzijn-wetenschap de interesse voor mijn (levens)werk heeft weten te wekken, roemde ik opnieuw Albert Einsteins hoog ontwikkelde intuïtie, die hem als wetenschapper voor mij zo compleet maakt.

In het artikel ‘De pionier en de academicus’ neem ik Albert Einstein als voorbeeld, omdat ik in hem zowel de pionier als de academicus herken. Een briljante combinatie in deze tijd, maar bij zijn leven lastig. Dit blijkt uit zijn in 1980 openbaar gemaakte in 1938 geschreven brief aan zijn dochter.

… “Toen ik de relativiteitstheorie bekend maakte, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu onthul aan de mensheid, zal ook botsen met de misverstanden en de vooroordelen in de wereld.
Ik vroeg je om de brieven zo nodig jaren, tientallen jaren te bewaken, totdat de samenleving voldoende gevorderd is om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen.
Er is een buitengewone kracht waarvoor de wetenschap tot dusver geen formele verklaring heeft gevonden. Het is een kracht die alle andere omvat en bestuurt, die achter elk in de kosmos werkzaam fenomeen staat, en nog niet door ons is geïdentificeerd.
DEZE UNIVERSELE KRACHT IS LIEFDE”…

Lees hier verder.

Voor mij is in mijn intuïtief gestuurde pioniersbestaan LIEFDE pure rechtvaardigheid, pure harmonie en puur bewustzijn en inzicht.
Ook is mij in de jaren van onderzoek duidelijk geworden dat LIEFDE de KLANK van ons denken, voelen en handelen bepaalt, en dat klankzang daarvan de vertolker is.

Wetenschappers met een tomeloze bewijsdrang stuiten nog altijd op het onvermogen intuïtief verkregen kennis met de aanwezige middelen en methoden te verklaren. Hieruit kunnen we concluderen dat de onderzoeksinstrumenten van de toekomst met de huidige ontwikkelingen mee dienen te evolueren. Hierdoor kunnen velen, waaronder ikzelf, met verfijndere, meer etherische instrumenten bijdragen aan de nieuwe wetenschap, die vandaar wordt voortgezet waar de in toevalligheden denkende oude eindigt. Niets is toevallig in het universum, alles is oorzaak en gevolg en… de eerste oorzaak is altijd KLANK met als gevolg LICHT.

Wordt vervolgd…

 

Basisbegrip van de maand: Er is één wereld

Er is één wereld: de kosmische en aardse. Het enige onderscheid bestaat uit de uit klanken geschapen trillingsniveaus die zich op verschillende frequenties manifesteren. Alles in die wereld van eenheid bestaat uit dimensies, uit energievelden met diverse frequentieniveaus. Alles is vanaf de allerdiepste diepte tot in de hoogste regionen met elkaar verbonden. Elke dimensie is in verbinding met de volgende, waardoor er één verbindingswereld bestaat.

 

“Het is mogelijk alles wetenschappelijk te verklaren, maar het heeft geen zin. Het zou de betekenis wegnemen, alsof je een symfonie van Beethoven zou beschrijven als een variatie van geluidsgolven.”

-Albert Einstein-