De pionier en de academicus

De pionier en de academicus

  • Bericht auteur:
  • Laatste wijziging in bericht:31 januari 2019
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:4 minuten gelezen

De pionier en de academicus zijn samen in de moderne wetenschappelijke wereld meer dan goud waard. Dit durf ik met zekerheid te zeggen, omdat de ervaring leert dat deze unieke samenwerking tot wederzijdse uitbreiding van kennis leidt die, ten dienste gesteld aan de mensheid, oplossingen biedt voor de noden van de wereld van nu en de toekomst. De wetenschapper van de toekomst zal het wezenlijke bestaan van mensheid en aarde afleiden van een innerlijke oorzaak, van die innerlijke werkelijkheid waarmee de intuïtieve pionier van deze tijd al langer bekend is.

Wat weten we eigenlijk van de pionier en de academicus? Van een academicus of wetenschapper is wel bekend dat het iemand is met een universitaire opleiding. Een pionier zouden we kunnen omschrijven als iemand die zich als een van de eersten op een bepaald gebied begeeft, waarop hij zijn eigen weg moet zien te vinden, zonder gebruik te maken van de ervaringen en methoden van anderen. Een pionier boort zijn door intuïtie opgehaalde innerlijke kennis aan, om die in de praktijk te brengen en de werking ervan op deze manier aangetoond te krijgen en uit te dragen. Een samenwerkingsverband van de pionier en de academicus biedt uitkomst. Gezamenlijk gevonden antwoorden op de vele vraagstukken van deze tijd zullen, wetenschappelijk geformuleerd, het fundament leggen voor een breed gedragen onderzoek naar de essentie van ons bestaan.

Voor de duidelijkheid zijn aanvullende kenmerken van de academicus wel op z’n plaats. Enkele hiervan, die cruciaal zijn voor de bedoelde samenwerking met de pionier, vond ik op het internet:
“Een academicus deelt zijn kennis op een wetenschappelijke manier met het besef dat wetenschap iets is wat je samen doet en zelfkennis daarbij noodzakelijk is. Een goede wetenschapper is in de eerste plaats nieuwsgierig en opmerkzaam en is onderzoekend van aard. Een goede wetenschapper heeft zelfreflectie nodig en moet feedback kunnen geven en ontvangen. Een goede wetenschapper kan samenwerken met anderen en is zorgvuldig, gedisciplineerd en georganiseerd.”
Al deze kenmerken vormen een ideale basis voor samenwerking met de pionier, die op zijn beurt een belangrijke bijdrage kan leveren aan de klassieke wetenschap door zijn kennis en inzichten met de academicus te delen. Het werk van een pionier levert directe kennis vanuit een ander perspectief gezien, waarop een academicus vervolgens kan voortbouwen.

Al enige jaren vraag ik aandacht voor het belang van het vooruitstrevend samengaan van de exoterische wetenschap van de academicus met de esoterische wetenschap van de pionier, in dienst van mensheid en aarde. De synthese van deze twee benaderingswijzen vermeerdert in hoge mate ons vermogen tot het vinden van de innerlijke oorzaak en de uiterlijke werking van ons aller bestaan. Het is het intuïtief bewustzijn van de pionier dat de aan grenzen gebonden kennis van de klassieke wetenschap kan overstijgen. De kennis van de academicus, voortgekomen uit wetenschappelijke onderzoeksmethoden waarbij dat wat niet bewezen kan worden verworpen wordt en dat wat onderzocht kan worden en juist wordt geacht, bewaard blijft. Dit heeft ons veel waarheid gebracht over ons leven in dit aards bestaan. Maar er is meer, er zijn altijd al grotere waarheden met eigen wetten geweest, waar we met name kennis van kunnen nemen door middel van de intuïtie. Het gaat hier om kennis van de energieën en krachten waarin we bestaan, die alles teweegbrengen wat we kunnen zien. Leggen we nu deze benaderingswijze naast die van de huidige wetenschap dan zien we hoe de nieuwe ontdekkingen een aanvulling op en een verdieping van de al eerder verworven exacte kennis betekenen. Het gaat erom dat we elkaars werk completeren, van gedachten kunnen wisselen en één groep vormen met verschillende benaderingen, disciplines en graden, maar altijd met één doel.

Tegenwoordig is het niet meer de enkeling, maar zijn we al met velen in staat gebruik te maken van de intuïtie, wetend dat intuïtieve kennis ons naar nieuwe gebieden van wetenschap brengt. Op de intuïtieve gebieden van ons bewustzijn kunnen we, dankzij een getraind en open denkvermogen, een nieuwe techniek gebruiken, waarmee we door gezamenlijk begrip die aanpassingen kunnen ontwikkelen die nodig zijn om aan de hedendaagse behoefte en eisen van de wereld te voldoen. Een wereld waarin klank een grote rol speelt en de wetenschapper de getallen van zijn formules heeft vervangen door klanken, waarmee een nieuw terrein van ontdekking geopend zal zijn, en de aanstaande wetenschap van de klank de tools in handen krijgt om duurzaam een harmonieuze wereld te scheppen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een antwoord