Je bekijkt nu De pionier en de academicus

De pionier en de academicus

Wederzijdse uitbreiding van kennis

De pionier en de academicus zijn samen in de moderne wetenschappelijke wereld meer dan goud waard. Dit durf ik met zekerheid te zeggen, omdat de ervaring leert dat deze unieke samenwerking tot wederzijdse uitbreiding van kennis leidt die, ten dienste gesteld aan de mensheid, oplossingen biedt voor de noden van de wereld van nu en de toekomst. De wetenschapper van de toekomst leidt het wezenlijke bestaan van mensheid en aarde af van een innerlijke oorzaak, van die innerlijke werkelijkheid waarmee de intuïtieve pionier van deze tijd al langer bekend is. In Albert Einstein herken ik de pionier én de academicus. Hij was zich volledig bewust van het feit dat wij mensen deel zijn van het grote geheel, evenals van wat wij als onze taak zouden moeten zien. Dit beschrijft hij als volgt: ′′Een mens maakt deel uit van het geheel, door ons Universum genoemd, een deel beperkt in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat van de rest gescheiden is – een soort optische waan van zijn bewustzijn. Dit waanidee is een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot genegenheid voor een paar personen die het dichtst bij ons zijn. Onze taak moet zijn ons uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van medeleven te verbreden en alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te omarmen.”

De essentie van ons bestaan

Maar wat weten we eigenlijk van de pionier en de academicus? Van een academicus of wetenschapper is wel bekend dat het iemand is met een universitaire opleiding. Een pionier zouden we kunnen omschrijven als iemand die zich als een van de eersten op een bepaald gebied begeeft, waarop hij zijn eigen weg moet zien te vinden, zonder gebruik te maken van de ervaringen en methoden van anderen. Een pionier boort zijn door intuïtie opgehaalde innerlijke kennis aan, om die in de praktijk te brengen en de werking ervan op deze manier aangetoond te krijgen en uit te dragen. Een samenwerkingsverband van de pionier en de academicus biedt daarbij uitkomst. Gezamenlijk gevonden antwoorden op de vele vraagstukken van deze tijd zullen, wetenschappelijk geformuleerd, het fundament leggen voor een breed gedragen onderzoek naar de essentie van ons bestaan.

Aanvullende kenmerken van de academicus

Voor de duidelijkheid zijn aanvullende kenmerken van de academicus wel op z’n plaats. Enkele hiervan, die cruciaal zijn voor de bedoelde samenwerking met de pionier, vond ik op het internet: “Een academicus deelt zijn kennis op een wetenschappelijke manier met het besef dat wetenschap iets is wat je samen doet en zelfkennis daarbij noodzakelijk is. Een goede wetenschapper is in de eerste plaats nieuwsgierig en opmerkzaam en is onderzoekend van aard. Een goede wetenschapper heeft zelfreflectie nodig en moet feedback kunnen geven en ontvangen. Een goede wetenschapper kan samenwerken met anderen en is zorgvuldig, gedisciplineerd en georganiseerd.” Deze bovengenoemde kenmerken vormen dus een ideale basis voor samenwerking met de pionier, die op zijn beurt een belangrijke bijdrage kan leveren aan de klassieke wetenschap door zijn intuïtieve kennis en inzichten met de academicus te delen. Het werk van een pionier levert directe kennis vanuit een innerlijk perspectief, waarop een academicus vervolgens kan voortbouwen.

Synthese van twee benaderingswijzen

Al vele jaren vraag ik aandacht voor het belang van het in dienst van mensheid en aarde vooruitstrevende samengaan van de exoterische wetenschap van de academicus met de esoterische wetenschap van de pionier. De synthese van deze twee benaderingswijzen vermeerdert in hoge mate ons vermogen tot het vinden van de innerlijke oorzaak en de uiterlijke werking van ons aller bestaan. Het is het intuïtief bewustzijn van de pionier dat de aan grenzen gebonden kennis van de klassieke wetenschap kan overstijgen. De kennis van de academicus komt voort uit wetenschappelijke onderzoeksmethoden waarbij dat wat vaak als toeval wordt beschouwd en niet te bewijzen lijkt, verworpen wordt en dat wat juist bevonden is, onderzocht wordt. Deze academische kennis heeft ons veel waarheid over ons leven in dit aardse bestaan gebracht. Maar er is meer, er zijn altijd al grotere waarheden met eigen wetten geweest, waar we met name kennis van kunnen nemen door middel van de intuïtie. Het gaat hier om kennis en bewustzijn van de energieën en krachten die in ieders leven zo’n fundamentele rol spelen en waarin echt alles zijn bestaan heeft. Het zijn de werkzame, onzichtbare energieën en krachten die alles teweegbrengen wat we in de wereld zien. Leggen we nu deze benaderingswijze naast die van de huidige wetenschap dan zien we hoe de nieuwe ontdekkingen een aanvulling op en een verdieping van de al eerder verworven exacte kennis betekenen. Het gaat erom dat we elkaars werk completeren, van gedachten kunnen wisselen en één groep vormen met verschillende benaderingen, disciplines en graden, maar altijd met een en hetzelfde doel: een betere wereld voor iedereen.

Aanstaande wetenschap van klank

Tegenwoordig is het niet meer de enkeling, maar zijn het al meerdere groepen, die, wetend dat intuïtieve kennis ons mensen naar nieuwe gebieden van wetenschap brengt, gebruik maken van de intuïtie. Op de intuïtieve lagen van ons bewustzijn kunnen we, dankzij een getraind en open denkvermogen, een nieuwe techniek gebruiken, waarmee we door gezamenlijk begrip die aanpassingen kunnen ontwikkelen die nodig zijn om aan de hedendaagse behoeften en eisen van de wereld te voldoen. Een wereld waarin klank een grote rol speelt en de wetenschapper dit nieuwe terrein van ontdekking opent, de getallen van zijn formules vervangt door klanken, waarna de aanstaande wetenschap van klank de tools in handen krijgt om duurzaam een harmonieuze wereld te scheppen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie