In gesprek met een wetenschapper deel 4

20 juli 2023

De tegengestelde bewegingen ‘van binnen naar buiten versus van buiten naar binnen’ tekenden zich, in de vorige nieuwsbrief beschreven, al tamelijk snel af. Hieromtrent is enige nuancering wel op zijn plaats. Voor de mensen die de link naar het artikel ‘Bewustzijn in relatie tot kennis’ niet hebben gebruikt, volgen hier nog eens de door de graden van bewustzijn bepaalde drie kennisvormen.

 

Drie te onderscheiden vormen van kennis

Als eerste hebben we de theoretische kennis, die bestaat uit alles wat we menen te weten door uitspraken van anderen, van op verschillende gebieden werkzame specialisten. Deze kennis wordt, vertrouwend op de autoriteit van de ander, direct aangenomen. Deze theoretische kennis kunnen we alleen, hoe groot die ook is, niet vormgeven in ons dagelijkse leven, als de liefde van de ziel ontbreekt.

Ten tweede zien we bij de zogeheten wetenschappelijke kennis dat er alleen op het intellect wordt vertrouwd, wat onherroepelijk tot eenzijdigheid leidt. Deze wetenschappelijke kennis heeft ons weliswaar veel waarheid gebracht over ons aardse bestaan, over de uiterlijke wereld, maar zal, door alleen op het intellect te vertrouwen, de essentie van de esoterische wetenschap niet begrijpen en al helemaal niet kunnen bewijzen.

De laatste van de drie – de intuïtieve kennis – brengt ons zoveel meer aspecten van de waarheid met eigen wetten, waar we kennis van kunnen nemen door middel van de intuïtie – de verbinding tussen het hoger bewustzijn en het intellect oftewel de energetische verbinding tussen kosmos en mens. Dit betekent dat ons denkvermogen begrip krijgt van de ruimere waarheid die door onze ziel wordt gekend. Het is door op de intuïtie te vertrouwen dat we diepere waarden en inzichten herkennen en begrijpen.

 

Geestelijke waarneming

De mailwisseling met de wetenschapper heeft mij nog eens extra geprikkeld na te gaan hoe mijn pioniersbestaan op het gebied van klank en bewustzijn van binnenuit tot leven kon komen. Direct bij de belangrijke omslag in mijn leven kreeg ik boeken aangereikt waaruit voor mij telkens helen door klanken naar voren kwam. In die begintijd heb ik veel boeken over esoterie en spiritualiteit gelezen, wat voor mij op vele vlakken een feest der herkenning betekende. Meerdere toepassingen van klankzang heb ik ontwikkeld en in de praktijk gebracht, waarbij klanken tot beelden leiden die inzicht geven in het ongeziene gebied van eenheid en licht. Deze beelden worden wel als klankbeelden omschreven en wat ik ook heel mooi vind: als kosmische visualisaties. Voor mijzelf zijn deze mij door de intuïtie getoonde beelden een vorm van geestelijke waarneming.

Maar hoe ben ik hiertoe in staat?
Door met de helm geboren te zijn!

Als gevolg van het geboortevlies waarmee ik hier op aarde kwam, hadden de sterren- en planeetstanden niet de verwachte uitwerking, maar bleef de totale kosmische kracht aanwezig. Deze kracht stelde me vanaf het moment van omslag in staat met die extra dimensie gebruik te maken van een energieveld dat normaal gesproken niet direct beschikbaar is voor mensen die op een andere manier het levenslicht zien. Omdat al mijn innerlijke kracht verbonden is met de hiërarchie waar ik vandaan kom, ben ik in de gelegenheid deze speciale energiebanen in mijn pionierswerk op het gebied van klank en bewustzijn met liefde te gebruiken.

Bij dit werk speelt de verbeelding een grote rol. Door gebruik te maken van de scheppende verbeelding wordt het mogelijk voorbij de uiterlijke vormen de innerlijke lijnen van licht te zien.

Wordt vervolgd…

 

Basisbegrip van de maand: Wat wij voor de aarde kunnen doen

Wij mensen kunnen heel veel in positieve zin voor de aarde doen, door de aandacht te richten op de toekomst – op de kosmos. We kunnen door gebruik te maken van de scheppende verbeelding onze planeet in een van de kosmos afkomstig positief licht zetten, waardoor de duisternis kan worden opgeheven.

 

“Het kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeelding.”

-Albert Einstein-