Je bekijkt nu Het scheppende gebruik van de verbeelding

Het scheppende gebruik van de verbeelding

Het scheppende gebruik van de verbeelding

Het scheppende gebruik van de verbeelding kunnen we inzetten voor vele doeleinden, zowel individueel als in groepsverband. We hebben het dan over hoe we ons voorstellingsvermogen op een geestverheffende manier gebruiken, en een energetische verbinding tot stand brengen tussen al wat bestaat. Door de scheppende verbeelding kunnen we voorbij de uiterlijke vormen aandacht schenken aan de innerlijke lijnen van licht.

Een andere kant van de verbeelding

Een andere kant van de verbeelding zien we wanneer we, wat onze angsten betreft, onbewust door onze verbeelding worden misleid. We stellen ons voor wat er allemaal voor desastreus zou kunnen gebeuren, terwijl er geen werkelijke aanleiding is. We zien dingen die in wezen niet aan de orde zijn, maar wel in onze verbeelding bestaan. Deze uit onzekerheid geboren angsten en bezorgdheid hebben een sterk nadelige psychologische uitwerking. We zien hoe deze toestand de emoties stimuleert en hoe daarbij de fysieke vitaliteit afneemt. We hebben allemaal wel eens ervaren dat een hoog opgelopen emotie eindigt in een dodelijke vermoeidheid, of hoe een aanhoudende bezorgdheid ons langzaam maar zeker volledig uitput. Voor dit ongewenste proces, waarbij de verbeelding met ons op de loop gaat, kunnen we de kracht van dat voorstellingsvermogen door ons redeneringsvermogen in evenwicht brengen. Hierdoor is het mogelijk dat we gaan beseffen dat wat voor ons eerst zo belangrijk leek, omdat we de situatie vanuit de invalshoek van ons persoonlijke aardse bewustzijn beschouwden, van onbetekenend belang blijkt te zijn wanneer we het vanuit een breder en algemener gezichtspunt bekijken. Of anders gezegd: de aangelegenheden die voor ons als enkeling zoveel betekenen, zijn voor de mensheid als geheel dan weer van weinig waarde. Het is de bedoeling dat we niet alleen voor onze persoonlijke ontwikkeling gaan, maar omwille van mensheid en aarde bouwen aan en plannen maken voor de toekomst.

Dienst aan een groter geheel

Wanneer we ons dit ten volle realiseren, is de kans groot dat we ons aangespoord voelen om tot dienst aan een groter geheel over te gaan, waarbij we op een scheppende manier gebruik maken van onze verbeeldingskracht. Door een deskundig gebruik hiervan kunnen we aan de uiterlijke zaken en beslommeringen voorbijgaan en gaan inzien dat onze verbeeldingskracht een geneeskrachtig vermogen is. Het gaat ons dan als individu niet meer alleen om het geestelijk ZIJN, maar om samen met anderen werkzaam te zijn op de innerlijke gebieden. Verbeeldingskracht helpt ons begrip te krijgen van de werkende energieën achter alle gebeurtenissen in de huidige wereld van rivaliserende stromingen, van verschillende energiebotsingen tussen het oude tijdperk van leiders en volgers en het opkomende nieuwe van vrijheid, onafhankelijkheid en waarheid. We zien hoe de laatste stuiptrekkingen van al diegenen die manipuleren en exploiteren om maar aan het oude vast te houden, steeds sterker tot uiting komen in die wereldwijde extreme heftigheid en strijd tegen de toenemende krachten van waarheidsvinding, communicatie, vrijheid en inzicht. Door opstand en strijd bereiken we echter niets, we dienen de wereld meer door ons in deze woelige tijden rustig te houden, door strijd, be- en veroordeling aan ons voorbij te laten gaan, het uit te laten razen en ons van die buitenkant los te maken, zodat we vanzelf meer innerlijke vrijheid krijgen, meer onafhankelijkheid en een betere situatie waarin we kunnen samenwerken vanuit zielscontact. Deze efficiënte manier voorkomt dat we onze krachten verspillen aan zaken die er niet meer toe doen, aan al het oude dat allang aangepakt en begrepen is en geen enkel doel meer dient.

Onze horizon verbreden

Het ‘echte’ werk kan effectief in de geest gebeuren. We kunnen een wezenlijke verbinding tot stand brengen door ons voor te stellen dat een ieder met een zelfde gemeenschappelijke innerlijke zienswijze tot optimale samenwerking kan komen. Door de samengebundelde verbeelding van de groep wordt een groepsetherisch lichaam gecreëerd dat werkt als een volledige vorm van kracht en licht die een gezamenlijk doel tot uitdrukking brengt. Juist in een groep waarin we voelen, denken en werken als een volkomen eenheid – weliswaar met verschillende persoonlijkheden, maar met één ziel – kunnen we onze horizon verbreden en tot omvattender begrip komen, waarheid, vrede en tevredenheid in onszelf vinden en een voorbeeld worden voor en hulp bieden aan anderen. Groepsleden die zich in eerste instantie bezighouden met hun eigen denkbeelden, plannen of problemen en de intentie hebben een graantje mee te pikken voor eigen doeleinden, verliezen elke mogelijkheid tot het scheppende gebruik van de krachtig samengevoegde groepsverbeelding.

Meditatie ten dienste van mensheid en aarde

Na een jarenlang gebruik van de scheppende verbeelding, eerst in een fysieke groep, die tijdens volle en nieuwe maan bij elkaar kwam voor een meditatie ten dienste van mensheid en aarde, is voor lange tijd de kern van de groep in dit ademend ritme verder gegaan in de geest. Elke meditatie (klank- geleide en stiltemeditatie) was afgestemd op het hoogste goed van mensheid en aarde, waarbij we, door middel van onze verbeelding, een horizontale en verticale verbinding van liefde en licht creëerden. We verbonden ons niet alleen met elkaar, maar met alle mensen en groepen van mensen over de hele aarde verspreid, die allemaal hetzelfde doel dienen. En juist dit terugkerende ritme van volle maan naar nieuwe maan, en andersom, plus de vaste bedoeling van het meditatiewerk: dienst aan het geheel, deed de kracht van dit gezamenlijke innerlijke werk toenemen. De doorwerking ervan en het in het dagelijkse ritme verticaal en horizontaal verbonden blijven, zorgen ervoor dat er op de ongeziene gebieden onmiskenbaar evoluerende veranderingen plaatsvinden, die zich uiteindelijk op het uiterlijke gebied in de wereld gaan manifesteren.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie