Het scheppend gebruik van de verbeelding

Het scheppend gebruik van de verbeelding

  • Bericht auteur:
  • Laatste wijziging in bericht:31 december 2020
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Het scheppend gebruik van de verbeelding kunnen we inzetten voor vele doeleinden, zowel individueel als in groepsverband. We hebben het dan over hoe we ons voorstellingsvermogen op een geestverheffende manier gebruiken, daarbij ons geneeskrachtig vermogen inschakelen, en een energetische verbinding tot stand brengen tussen al wat bestaat.

Een andere kant van de verbeelding zien we wanneer we, wat onze angsten betreft, onbewust door onze verbeelding worden misleid. We stellen ons voor wat er allemaal voor desastreus zou kunnen gebeuren, terwijl er geen werkelijke aanleiding is. We zien dingen die in wezen niet aan de orde zijn, maar wel in onze verbeelding bestaan. Deze uit onzekerheid geboren angsten en bezorgdheid hebben een sterk nadelige psychologische uitwerking. We zien hoe deze toestand de emoties stimuleert en hoe daarbij de fysieke vitaliteit afneemt. We hebben allemaal wel eens ervaren dat een hoog opgelopen emotie eindigt in een dodelijke vermoeidheid, of hoe een aanhoudende bezorgdheid ons langzaam maar zeker volledig uitput. Voor dit ongewenste proces, waarbij de verbeelding met ons op de loop gaat, kunnen we de kracht van die verbeelding door ons redenerend vermogen in evenwicht brengen. Hierdoor is het mogelijk dat we gaan beseffen dat wat voor ons eerst zo belangrijk leek, omdat we de situatie vanuit de invalshoek van ons persoonlijk aards bewustzijn beschouwden, van onbetekenend belang blijkt te zijn wanneer we het vanuit een breder en algemener gezichtspunt bekijken. Of anders gezegd: de aangelegenheden die voor ons als enkeling zoveel betekenen, zijn voor de mensheid als geheel dan weer van weinig belang. Het is de bedoeling dat we terwille van de mensheid bouwen en plannen maken voor de toekomst en niet voor onze persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer we ons dit ten volle realiseren, is de kans groot dat we ons aangespoord voelen om tot dienst aan een groter geheel over te gaan, waarbij we op een scheppende manier gebruik maken van ons verbeeldingsvermogen. Door een deskundig gebruik hiervan kunnen we aan de uiterlijke zaken en beslommeringen voorbij gaan en ons concentreren op de innerlijke verbindingslijnen van licht. Het gaat ons dan als individu niet meer alleen om het geestelijk ZIJN, maar om samen met anderen te werken op de innerlijke gebieden. Deze nieuwe vorm van samenwerking gebeurt vanuit zielencontact, en is gebaseerd op een innerlijke, telepathische en samenvoegende werkwijze. Deze efficiënte manier voorkomt dat we onze krachten verspillen aan zaken die allang aangepakt en begrepen zijn, of zoals we zien bij een groep die fysiek bij elkaar komt, hoe energie zo makkelijk opgebruikt wordt door de onderlinge persoonlijke gesprekken en uitwisselingen.

Het werk waarvoor we bij elkaar komen kan effectief in de geest gebeuren. We kunnen een werkelijke verbinding tot stand brengen door ons voor te stellen dat alle leden van de groep aanwezig zijn en tot optimale samenwerking komen door de gemeenschappelijke innerlijke zienswijze. Door de samengebundelde verbeelding van de groep wordt een groepsetherisch lichaam gevormd dat werkt als één volledige vorm van kracht en licht die een gezamenlijk doel tot uitdrukking brengt. Juist in een groep waarin we kunnen voelen, denken en werken als één volkomen eenheid – weliswaar met verschillende persoonlijkheden, maar met één ziel – kunnen we onze horizon verbreden en tot omvattender begrip komen. Groepsleden die zich echter in eerste instantie bezighouden met hun eigen denkbeelden, plannen of  problemen en de intentie hebben een graantje mee te willen pikken voor eigen gebruik, verliezen elke mogelijkheid tot het scheppend gebruik van de krachtig samengevoegde groepsverbeelding.

Na een jarenlang gebruik van de scheppende verbeelding, eerst in een fysieke groep, die tijdens volle en nieuwe maan bij elkaar kwam voor een meditatie ten dienste van mensheid en aarde, is de kern van de groep in dit ademend ritme tot op de dag van vandaag verder gegaan in de geest. Elke meditatie (klank- geleide en stiltemeditatie) is opgedragen aan het hoogste goed van mensheid en aarde, waarbij we door middel van onze verbeelding een horizontale en verticale verbinding van liefde en licht creëren. We verbinden ons niet alleen met elkaar, maar met alle mensen en groepen van mensen over de hele aarde verspreid, die allemaal hetzelfde doel dienen. En juist dit terugkerende ritme van volle maan naar nieuwe maan, en andersom, plus de vaste bedoeling van het meditatiewerk: dienst aan het geheel, doet de kracht van dit gezamenlijk innerlijk werk toenemen. Hierdoor vinden er op de ongeziene gebieden onmiskenbaar evoluerende veranderingen plaats, die zich uiteindelijk op het uiterlijk gebied zullen manifesteren.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een reactie