Je bekijkt nu Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

De meer universele blik

'Esoterie en spiritualiteit in een ruime context' biedt ons een mogelijkheid met een meer universele blik te kijken naar deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen. Vooral de term esoterie lijkt in onze huidige tijd beladen te zijn en de ware betekenis te hebben verloren. Esoterie wordt zelfs regelmatig geassocieerd met zweverigheid of religie. Door deze aanhoudende associatie is het vooroordeel bij velen van ons geboren en heeft een vooringenomen beeld zich vastgezet in ons brein. Hierdoor wordt geen ruimte gelaten voor een andere visie, met als gevolg dat ontstane misverstanden in stand worden gehouden of in het ergste geval zelfs in aantal toenemen.

Bereidheid

Wanneer we eenmaal bereid zijn onze vooroordelen opzij te zetten, zijn we in staat de ware inhoudelijke betekenis van deze twee begrippen te ontdekken. Door zonder oordeel ons onderscheidingsvermogen in te zetten, zal onze veranderde levenshouding misverstanden en scheidingen doen verdwijnen.

Synonieme termen

Om een aanzet te geven wil ik spiritualiteit en esoterie wat genuanceerder omschrijven. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse Spiritus dat Geest betekent. Spiritueel is eigenlijk een ander woord voor geestelijk en beide termen zijn synoniemen, zouden we kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik dat geestelijk een ander woord is voor spiritueel, alleen niet in de godsdienstige zin maar meer in het licht van de oude wijsheid en kennis omvattende wetenschappen gezien. Geest kun je ook vervangen door Energie, in de betekenis van het Leven dat in elke vorm te vinden is. Geest, Energie en Leven zijn ook onderling verwisselbare synonieme termen.

De centrale universele energie van de geest

Belangrijk is te weten dat Geest altijd de oorzaak is van alle uiterlijke verschijningen zowel van de mens, onze planeet, het zonnestelsel als de kosmos. Alles wat bestaat is in werkelijkheid gemanifesteerde geest. De abstracte geest op zichzelf is in ruste, passief, neutraal, er is dan geen leven, geen vorm dus ook geen bewustzijn. Dit zouden we 'het niets' kunnen noemen, het niets waarnaar in de wetenschap naarstig wordt gezocht en dat voorafging aan het moment van splitsing van de tegenhanger van materie: de non-materie. Alle materie vertegenwoordigt het niet-materiële, dus dat wat we niet kunnen waarnemen en dat waarin wij ons begeven in de ruimte. Deze splitsing was de oerknal, dit is wat we onder de Big Bang verstaan. Het onstoffelijke is gesplitst om alle delen overal in de kosmos te kunnen laten evolueren. En zodra die gesplitste eenheid zich uitdrukt in de veelheid, doordringt het ene leven alle vormen in tijd en ruimte en is elke vorm de uitdrukking van die ene centrale universele energie van de geest.

De ziel, middelaar tussen geest en stof

Geest die zich aan de bij de bevruchting vrijgekomen elektrische lading verbindt en zo in de stof, in de uiterlijke wereld, vorm aanneemt, doet dan een tweede factor ontstaan die we bewustzijn noemen. Alle leven dat in tijd en ruimte incarneert ontwikkelt bewustzijn. Zo zien we dat de eerste energie van de Geest op deze wijze een tweede energie van de Ziel in incarnatie of het evoluerende Bewustzijn doet ontstaan, die weer aansprakelijk is voor de derde energie van de zichtbare manifestatie: de Vorm. Uit de twee werkelijkheden Geest en Stof, die elkaar bij incarnatie ontmoeten en zo op elkaar inwerken, wordt de secundaire energie van bewustzijn geboren om als middelaar tussen deze twee te fungeren en tevens de ziel van alle dingen te zijn. Bewustzijn of de ziel is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsgang van alles dat bestaat, het is de evolutiekracht zelf!

Betekenis van esoterie

Zo komen we op het onderwerp esoterie en de betekenis ervan. In tegenstelling tot wat het vooroordeel doet vermoeden, is esoterie allesbehalve mystiek of vaag zweverig. Esoterie is in wezen de wetenschap van de ziel met een eigen terminologie, experimenten, wetten en conclusies. In de esoterie wordt altijd uitgegaan van het grote geheel. Deze wetenschap legt de nadruk op de wereld van energieën, waardoor we leren zien dat achter alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld van verschijnselen, de innerlijke wereld van energieën staat. Een esoterische studie zet ons met beide benen op de grond wanneer we beginnen te onderzoeken en te ontdekken waarom iets gebeurt, wat het doel is achter de gebeurtenissen en omstandigheden. Op die manier kunnen we in ons dagelijkse leven door middel van een ontwikkeld onderscheidingsvermogen de gedachte achter alle individuele, gemeenschappelijke, nationale en wereldaangelegenheden ontdekken, herkennen en begrijpen.

Esoterisch werk

Een volgende stap is dan het esoterische werk, dat tot doel heeft ons bewust in contact te brengen met onze eigen ziel om op dat gebied met andere zielen in aanraking te komen en intelligent met elkaar samen te werken. Esoterie vraagt ons, wanneer we daartoe bereid zijn en ervoor open staan, dagelijks te oefenen in het vrij in die innerlijke wereld van energieën en krachten te werken, zodat we universele indrukken bewust leren ontvangen, daar gevoelig op reageren en via ons denkvermogen contact onderhouden tussen ziel en brein. Zo trainen we ons in de kunst energieën uit de hoogste kosmische bronnen veilig naar de aarde te brengen, die te verankeren voor het hoogste goed van mensheid, aarde en kosmos, en bewustzijn te brengen op elk gebied.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie