Je bekijkt nu Meditatie in relatie tot ons brein

Meditatie in relatie tot ons brein

De actieve meditatie

Meditatie in relatie tot ons brein is een artikel waarin de actieve meditatie beschreven wordt die, door middel van het brein, ons denkvermogen naar hogere bewustzijnsgebieden weet te richten. Meditatie heeft alles te maken met de in het voorgaande artikel besproken wetenschap van de ziel, de esoterische wetenschap. Deze betekent voor mij, in het algemeen gezien, dat ik door begrip van de kennis ervan me kan bezighouden met de innerlijke werelden van energieën en krachten waarin wij en het al bestaan, en in het bijzonder, dat deze me de gelegenheid biedt me te verdiepen in het etherische lichaam van de mens en zijn energiecentra, die als uiterlijke tegenhangers respectievelijk het zenuwstelsel en het endocriene klierenstelsel hebben. Samen met het brein bepalen deze systemen onze psychische en fysieke toestand, en uit ervaring heb ik mogen leren dat klankzang als zeer directe meditatie deze werking zichtbaar maakt en ons in staat stelt ons daarvan bewust te worden. Dit leidt tot de nodige bewustzijnsuitbreiding. We ervaren, dankzij meditatie, steeds meer een werkzaam deel te zijn van het grote geheel met zijn universele wetten die op de innerlijke gebieden hun invloed hebben. We krijgen almaar meer inzicht in de bedoeling van wat zich in de uiterlijke wereld manifesteert.

De esotericus en de academicus

Zoals de esotericus zich verdiept in de innerlijke oorzaken van het zichtbare bestaan, buigt de academicus zich over het hoe of wat van de uiterlijke vormen, met het gevolg dat op een gegeven moment deze altijd stuit op een punt in onderzoek waar niets meer te zien of te bewijzen valt en het voorafgaande, de innerlijke oorzaak, voor de kritische vrager wordt afgedaan als toevalligheid. Wat de esotericus en academicus weliswaar gemeen hebben is het gebruik van het brein, het uiterlijke orgaan van ons denkvermogen. Een juist gebruik van dit denkvermogen in meditatie leidt zonder enige twijfel tot een hechte verhouding tussen ziel en persoonlijkheid, tussen innerlijk en uiterlijk, wat ons in staat stelt meer te weten te komen over de wezenlijke oorzaken van de zichtbare gevolgen. Daarom zou ik graag het uiterlijke en het innerlijke in onderzoek samenbrengen, de kennis van de ene wetenschap verbinden met de andere. Ik weet niets van de uiterlijke wetenschap en de huidige wetenschap weinig of niets van de esoterische. Deze laatste houdt zich op geen enkele manier bezig met de vorm, maar is gericht op het leven ín de vorm, welk dat dan ook is, van het kleinste atoom tot het oneindige, want alles was, is en zal altijd met elkaar verbonden en onderling van elkaar afhankelijk blijven.

Het innerlijke waarnemingsmechanisme

In de verhandeling over klankzang schrijf ik dat het naar mijn mening nu de tijd is dat de visie van bijvoorbeeld de wetenschappen van geneeskunde, psychologie, psychiatrie en neurologie kan veranderen door de psychische bewustwording van verschijnselen die er altijd al zijn geweest, maar niet gezien worden door een nog niet werkend innerlijk waarnemingsmechanisme. We kunnen dit soort geestelijke waarneming ontwikkelen door middel van meditatie en we komen tot meditatie wanneer we bereid zijn te kiezen voor een leven met juiste bedoelingen en beweegredenen. De cellen van ons brein worden zo namelijk gestabiliseerd. Wanneer we regelmatig mediteren stellen we, om in termen van klankzang te blijven, onze hersenen en ons denkvermogen in staat te gaan trillen in samenklank met de ziel, waardoor we met die werkelijkheid in aanraking komen, waarin we schoonheid en waarheid kunnen waarnemen, deze kunnen vastleggen – en heel belangrijk – vormgeven in ons dagelijkse leven. Op die manier komen we tot scheppend werk en het ontwikkelen van onze intuïtie, die ervoor zorgt dat waarneming op nieuwe gebieden van kennis en bewustzijn mogelijk wordt en zal toenemen. En, niet onbelangrijk: het hele scheppingsproces wordt gedaan door middel van klank, de oorspronkelijke eigenschap van ether. Geluid is de basis, de reden en de wijze van het bestaan, waarin we denken, bouwen en bezielen.

De gevolgen van de actieve meditatie

Wat gebeurt er in ons brein wanneer we geregeld actief mediteren met de aandacht gericht op een hoger gelegen, meer universeel doel? Door het juiste gebruik van ons denkvermogen in meditatie wordt van onze hersencellen extra inspanning gevraagd en worden slapende cellen gewekt en tot werkzaamheid gebracht, wat vervolgens van ons hersenbewustzijn, ons brein, de ontvanger maakt van hogere energieën uit geestelijke bronnen. Tevens zullen de aanhoudende gelijkgerichte gedachten in meditatie ons helpen onderscheid te maken tussen ware bezielde intentie en onze persoonlijke wensgedachten.  

Een ten volle benut brein

Wanneer we bereid zijn erbij stil te staan dat we miljoenen hersencellen hebben die we niet ten volle gebruiken, en gaan beseffen dat we de functie van al die cellen kunnen verhogen, is het inspirerend te weten dat een ten volle benut brein uiteindelijk tot alwetendheid leidt, en… dat de voorloper daarvan onze intuïtie is.

Tot slot

Tot slot: Al jaren komt in een geregeld ritme een (kleine) groep in de geest bij elkaar, om door middel van groepsmeditatie het gerichte groepsbewustzijn samen te voegen tot het krachtigste scheppingsinstrument dat we als mens kunnen hanteren voor het hoogste goed van mensheid en aarde.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Krijn

    Lieve Titia, Wat schrijf je bijzondere dingen over de relatie "innerlijke en uiterlijke wereld". Zeer de moeite waard om gelezen te worden door een groot publiek en voor wetenschappers een blog om te volgen. Liefs Krijn      

Geef een antwoord