Je bekijkt nu De geneeskunde van de toekomst

De geneeskunde van de toekomst

Kennis en kunde uit onbekende hoek

De geneeskunde van de toekomst zal vereenvoudigd en verrijkt zijn door de toevoeging van kennis en kunde uit een nu nog onbekende hoek. Kijken we eerst naar het verleden dan is naar verluidt genezen, net als ziekte, al zo oud als de tijd zelf en tot op heden onderwerp van onderzoek en experiment. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet voordat de mens verscheen.

De medische wetenschap en het probleem van overbevolking

De geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen, die vroeger door de minder wetenschappelijke benadering zeker gestorven zouden zijn, nu, zo niet genezen, in elk geval wel langer in leven worden gehouden. De medische wetenschap kent een veelheid aan specialismen, elk gericht op het genezen van een ziek deel van de mens, en juist die veelheid maakt de reguliere geneeskunde ingewikkeld. Al die vergevorderde diverse kundigheid en kennis van het menselijke lichaam, plus de aandacht van de medici gericht op het in stand houden daarvan, heeft echter een keerzijde, namelijk dat deze houding mede bijdraagt aan het probleem van overbevolking van onze planeet.

De onnatuurlijke benadering

In feite is de huidige symptoombestrijding en het maar levens willen rekken, een onnatuurlijke benadering, al helemaal vanuit het gezichtspunt van de ziel. Onze vorm, waarin we hier op aarde leven, beschouwen we nog steeds als het belangrijkste aspect. Het merendeel van de mensheid beperkt zich tot de aandacht voor het lichaam, wat, naarmate onze ontwikkeling vordert, zeker over zal gaan in een gerichte aandacht voor het leven van de ziel. Nu zorgt de algemene kijk op de dood als definitief einde er nog voor dat we zo lang mogelijk willen leven, zelfs al wordt dit leven in stand gehouden door een batterij aan medicatie, behandelingen en medische zorg. Ook de angst voor het onbekende van de dood is een drijfveer alles te willen doen om het leven in het lichaam vast te houden.

De bewust wetende ziel

Wanneer we nu bewust als wetende ziel beginnen te leven en ons lichaam eenvoudigweg als uitdrukkingsmiddel beschouwen, zullen we de ingevingen, die we vanuit de ziel ontvangen, herkennen als van onszelf, we weten zelf de verantwoordelijke te zijn. We zijn niet meer afhankelijk van uiterlijke omstandigheden, identificeren ons niet meer met ons lichaam, maar zijn ons bewust van de aanleidende innerlijke oorzaken, die de gevolgen in het lichaam weten te verklaren. Het uiterlijke wordt niet meer als het belangrijkste beschouwd, omdat we weten: de ziel is de ware genezer en die ziel zijn wij! We weten: acceptatie en liefde versterken ons immuunsysteem, waardoor ziektekiemen geen kans krijgen schade aan te richten in ons lichaam. We zijn in staat te vertrouwen op de bewuste, wetende ziel. Zo kunnen we door onze geestelijke instelling, de manier van verantwoordelijkheid en de intenties waarmee we leven, ondanks alle door ons mensen veroorzaakte vergiftigingen van natuur en milieu, toch gezond en krachtig blijven. Daarbij wordt ons ook nog de mogelijkheid geboden inzicht en begrip te krijgen van de werkingen van oorzaak en gevolg in de natuur. 

De kracht van de innerlijke werelden

Door dit inzicht kunnen we gaan werken met de essentie van het objectieve - de subjectieve kant van ons bestaan. We zijn dan in staat ons bezig te houden met de energieën en krachten die door het etherische lichaam met de zeven energiecentra worden overgebracht naar het uiterlijke gebied, ons fysieke lichaam. Onze uiterlijke vorm leert meer te reageren op dat wat wordt overgedragen en wij zijn ons daarvan bewust. Tegenwoordig heeft deze groeiende belangstelling voor de kracht van de innerlijke werelden al geresulteerd in een erkende plaats voor de psychologie in de huidige geneeskunde. Het is al enigszins bekend dat ons lichaam automatisch reageert op de psychologische toestand van ons denken en voelen.

Wij zijn datgene wat de klieren van ons maken

In de toekomst zullen artsen werken met het etherische lichaam en het stelsel van de energiecentra met hun uiterlijke vormen, de klieren. Elke stimulans of elke onttrekking van energie aan een centrum heeft een bepaalde uitwerking op de daarmee verbonden klier, die het bijbehorende hormoon afgeeft aan het bloed. De eerste uitwerking van de klieren en hun afscheiding is psychologisch. We zouden kunnen zeggen dat onze emotionele en mentale toestand op het aardse vlak wordt bepaald door ons endocriene klierenstelsel. Wij zijn datgene wat de klieren van ons maken en deze zeven grote klieren zijn op hun beurt weer de gevolgen van onze zeven grote energiecentra in het etherische lichaam.

Bepalende factoren voor onze gezondheid

De energiecentra zijn de primair bepalende factoren waardoor de endocriene klieren werken, die op hun beurt ons lichaam beschermen, de noodzakelijke weerstand voortbrengen en de bloedstroom voorzien van dat wat onontbeerlijk is voor onze gezondheid. Het gevolg hiervan is dat er - wanneer alles op de juiste wijze met elkaar in verband staat -  een evenwichtige uitdrukking van de geestelijke mens door het gehele fysieke lichaam, zowel fysiologisch als psychologisch, ontstaat. Wanneer alle centra volledig functioneren en bewust gebruikt worden, zijn we in staat alle werelden, verschijnselen en bewustzijnsvormen waar te nemen. Maar voor het zover is ondervinden we nog vele moeilijkheden door het gebrek aan ontwikkeling daarvan. Ook ontbreekt het ons meestal aan de bereidheid die levenshouding aan te nemen, die ervoor zorgt dat onze slapende centra op een natuurlijke wijze ontwaken en tot de juiste onderlinge verbinding komen.

Een nieuw onderzoeksterrein

Onevenwichtigheid van de centra leidt tot onevenwichtigheid van de klieren, waaruit dan weer lichamelijke en psychische klachten voortkomen. Hieruit kunnen we opmaken dat de ware diagnose van ziekte en genezing kennis van het etherische gebied vereist. Het hele thema van helen of genezen hangt samen met de ontwikkeling en de regeling van de zeven grote centra. Het nieuwe onderzoeksterrein van de geneeskunde zal dan ook dat van de relatie tussen de energiecentra met de overeenkomende klieren (zie De geneeskunde van de toekomst YouTube), en de energielijnen van het etherische lichaam met zijn uiterlijke tegenhanger - het gehele zenuwstelsel - zijn. Ziekten van bijvoorbeeld ons ademhalingssysteem, longen en keel  genezen door de cellen van ons brein te stabiliseren en evenwicht en ritme te bereiken door onze bedoelingen en beweegredenen juist te ontwikkelen. Door de werking te kennen van de wet van vitaliteit en daardoor die van energie, straling en magnetisme, worden ziekten genezen die te maken hebben met het bloed, aderen en slagaderen. Bepaalde zenuwstoornissen, gebrek aan energie, aftakeling en soortgelijke ziekten hebben met deze zelfde wet te maken. Kennis en begrip van de opnemende en afscheidende klieren kunnen ziekten verbonden met de weefsels van ons lichaam, de maag, de ingewanden en de voortplantingsorganen genezen.
Al deze methoden zijn gelinkt aan het etherische lichaam met zijn zeven grote energiecentra, ook wel het levens- of energielichaam genoemd.

Het denken richten op de ziel

De nu nog klinische benadering van de alleen op zijn intellectuele kennis vertrouwende wetenschapper gaat dan veranderen. De diepere waarden en inzichten worden door een toenemend vertrouwen in de nieuwe werkwijze begrepen en de essentie gekend. Vervolgens wordt het mogelijk ziekte als een natuurfeit te beschouwen en het denken op de ziel (oorzaak) te richten in plaats van op het lichaam (gevolg). Ziekten behorend bij onze planeet verdwijnen dan langzaamaan, de helende energie van liefde gaat onbelemmerd stromen en een krachtige, meer geestelijk georiënteerde mensheid ontstaat.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Dora Westgeest

  7 september 2013 geeft dagblad Trouw een artikel over Eben Alexander, een amerikaanse neurochirurg. Zijn boek "Proof of heaven" is in het nederlands verkrijgbaar:"Na dit leven". Hij schrijft dit boek naar aanleiding van zijn bijna-dood-ervaring. In het artikel in Trouw laat Eben Alexander weten dat zijn doel is:" wetenschap en spiritualiteit samenbrengen, want ze versterken elkaar. Wetenschap is voor eeuwig hopeloos verloren als het vast blijft zitten in puur materialisme". Alexander vindt zijn bijna-dood-ervaring een geschenk aan de wetenschap! Hij noemt onderzoek naar meditatie belangrijk en is bezig met het ontwikkelen van geluidsmeditaties die de mens in een diepe staat van universeel, oneindig bewustzijn brengen.

  Wat een geschenk kan het zijn wanneer het boek "de subtiele kracht van klankzang" van Titia  straks door vertaling in het Amerikaans, voor een ruimer publiek toegankelijk is en zo mee zou kunnen helpen tot samenwerking van spiritualiteit en wetenschap.

  Dora

   

  .

 2. Alle geneesmiddelen bestaan het is alleen voor publicatie in beslag genomen en de uitvinders de mond gesnoerd.
  De geneesmiddelen staan vast onder patenten van het rockefeller-instituut.

Geef een reactie