Alles wat bestaat is in ontwikkeling

Alles wat bestaat is in ontwikkeling

Alles wat bestaat is in ontwikkeling, vanaf het kleinste atoom tot het oneindige, en als we het over het kleinste atoom hebben dan bedoelen we dat van de natuurkundige en het grootste is dat van de ruimte –  de etherische samenstelling van alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten die zich daarin bevinden. Ook wij zijn als individuele mens een atoom te noemen – een positieve kern met een negatief omhulsel – dat een onderdeel is van de mensheid van onze planeet aarde. En het is de ontwikkelingsgang van mens en mensheid waar we ons hier beknopt mee bezig zullen houden.

Naar ik begrepen heb is het mensdom zo’n 21 miljoen jaren geleden tot ontplooiing gekomen. In die tijdspanne is het denkvermogen nog onontwikkeld en dient alleen om de vijf zintuigen te vormen die de organen in het lichaam opbouwen. Het leven van de dan nog dierlijke mensheid is volledig in het fysiek lichaam geconcentreerd. Het hoogst haalbare in bewustzijn is in die tijd de beheersing van de lichamelijkheid, die zich tegenwoordig uit in de automatische werking van ons intelligente lichaam.

In een volgend tijdperk begint de mens enige vorm van mentale waarneming te krijgen en het beetje denkvermogen te gebruiken voor het vermeerderen van bezittingen. (Nog steeds herkenbaar in onze huidige tijd). Het begin van een materialistische beschaving doet zijn intrede evenals het leven in steden. Dit zou zo’n 12 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het bewustzijn is dan fysiek en emotioneel gericht, het denkvermogen nog steeds onontwikkeld en te vergelijken met dat van een klein kind. Tegelijkertijd echter leven in die tijd ook hoogontwikkelde geïncarneerde zielen die instaat zijn door kennis en magische vermogens de elementale krachten van de aarde en het mineralen- planten- en dierenrijk te beheersen. Een naar verhouding kleine groep mensen met werkelijke intelligentie leidt de dan nog jonge mensheid.

De kloof tussen de twee groepen – de ene de uitdrukking van de krachten van het materialisme en de andere van de energie van licht – wordt langzamerhand steeds wijder totdat die tegen het einde van dat tijdperk zó groot is en de scheidingslijnen tussen de twee levens- en gedachterichtingen zó scherp zijn, dat dit leidt tot een enorme crisis in de toen beschaafde wereld. Er doen zich noodlottige ontwikkelingen voor door het vele misbruik van de kennis van formules en methodes waarmee zij de elementen weten te beheersen. Misbruik van allerlei aard, dat tot op de dag van vandaag nog gaande is, ontstaat door het gebruik van energieën en krachten voor eigen gewin of gerief.

Zo worden de scheidingslijnen tussen materialisme en spiritualiteit steeds duidelijker en scherper. Spiritualiteit is in die tijd niet meer dan een sterk verlangen naar een vermoed hiernamaals en naar emotionele bevrediging. Er bestaat geen gedachte zoals wij die kennen, maar meer een reiken naar iets dat als onbereikbaar wordt gevoeld en naar dat wat de mens van toen graag voor zichzelf wenst. Het begin van hebzucht is dan geboren, zouden we kunnen zeggen.

Na een periode van grote chaos komt er een abrupt einde aan deze beschaving. Het merendeel van de mensheid wordt van de aardbodem weggevaagd, door water vernietigd. Deze heftig ingrijpende gebeurtenis wordt in de geschiedenis beschreven als de zondvloed, waarna de kern van de mensheid die gered is, de basis vormt van onze huidige beschaving met de overgevoelige mens als opvallende erfenis.

Als normale reactie op die overgevoeligheid is precies een tegengestelde beschaving opgebouwd, waarin de nadruk ligt op het tastbare, het materiële en het zichtbare. Deze lange periode van materialistisch denken is echter wel degelijk nodig geweest om te voorkomen dat de slinger te ver naar de andere kant van de mystiek zou doorslaan.

Nu leven we in een tijd waar evenwicht in denken en voelen mogelijk en noodzakelijk is om onze fysieke/etherische, emotionele en mentale lichamen op één lijn te krijgen en ons denken te verheffen uit de lichamelijkheid en emoties naar de uitbreiding van bewustzijn die mogelijk zal maken het huidig bestaande gat tussen wetenschap en spiritualiteit te dichten. Velen van ons in deze tijd maken studie van spirituele zaken en zijn bereid die in eerste instantie als werkhypothese aan te nemen. Langzaam maar zeker zullen we door deze open houding de uitwerking ervan gaan her- en erkennen in ons dagelijks leven en zijn het de zichtbare resultaten die ons ruimer inzicht en bewustzijn verschaffen, zodat we deze praktisch in kunnen zetten om de problemen van mensheid en aarde op te lossen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.