Je bekijkt nu Het doel van reïncarnatie

Het doel van reïncarnatie

Geestelijke energieën

Het doel van reïncarnatie is voor elk leven van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te brengen.

Bewustzijnsontwikkeling

Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood. Leven neemt vorm aan om bewustzijn te ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een weg van vele levens om onze fysieke, emotionele en mentale lichamen op één lijn te brengen, en als mens stap voor stap naar volkomenheid te groeien. Telkens keren we terug in een nieuwe dimensie om in een andere frequentie tot volmaaktheid te komen. Dit ontwikkelingsproces wordt voor iedereen vanuit de kosmos begeleid door krachten uit de verschillende bestaansniveaus van de ongeziene werelden.

De Wet van Aantrekking

Wanneer we het proces van reïncarnatie nader beschouwen, kunnen we ons voorstellen hoe we telkens als mens op aarde vorm aannemen en deze ook weer loslaten. We kiezen altijd, al dan niet met hulp, zelf voor een bepaald leven om de nodige ervaring op te doen, al weten we daar na de geboorte weinig of niets meer van. Voor elke incarnatie hebben we de keuze gemaakt of we ons karma willen inlossen en of we ons met spiritualiteit bezighouden of niet. De keuze die we voor de geboorte hebben gemaakt kan, welke die ook is, tijdens ons leven op aarde niet meer teniet worden gedaan. Beseffen we nu dat we de bewuste ontwikkelingsweg hebben te gaan, dan weten we ook dat de ziel op onze planeet leven na leven in een steeds zuiverder lichaam incarneert. Zowel het proces van in als uit incarnatie gaan, het geboorte- en stervensproces, wordt geleid door de Wet van Aantrekking, de wet van de ziel.

Eerste helft evolutieproces

Het proces van vorm aannemen komt tot stand door de sterke aantrekking van de stof. Omdat in de eerste helft van het evolutieproces de stof de overheersende factor is, zal, zolang we ons nog niet hebben bevrijd van het zogenoemde rad van wedergeboorte, de macht van de vorm zo groot zijn dat de ziel telkens tot incarnatie wordt getrokken. We kunnen, eenvoudig gezegd, het vorm aannemen zien als een proces waarin de energiedraden en de grovere materie tot samenhang worden gebracht en de energie in en om de materie opgebouwd wordt tot beide zo met elkaar verweven zijn, dat het etherische en stoffelijke lichaam één zijn. We zijn dan een menselijk wezen in incarnatie, een samenstelling van verschillende soorten energie.

Tweede helft evolutieproces

In de tweede helft van het evolutieproces stijgt de geest boven de stof uit, valt de aantrekkingskracht van de vorm weg en kunnen zielen, wij dus, naast zes andere keuzes, uit vrije wil kiezen voor een leven op aarde met de bedoeling mensheid en aarde te steunen in hun ontwikkelingsproces. In onze huidige tijd heeft de gehele mensheid te maken met de tweede helft van het evolutieproces, waarin de wisselwerking tussen geest en stof zo sterk ontwikkeld is dat velen van ons de mogelijkheid hebben bevrijd te raken terwijl de ziel nog in incarnatie is. Dan hoeven we niet eerst te sterven om los van de materie te zijn. Dit is een stadium in ons leven waarin de aantrekkingskracht van de geest sterker is dan die van de stof, waardoor we bewust kunnen leven als ziel en onze vorm, de materie, vrij en met kennis gaan gebruiken als uitdrukkingsmiddel.

Tijdsduur tussen twee incarnaties

Is het doel in een incarnatie bereikt, dan trekt de ziel de aandacht uit de vorm terug waardoor deze uit elkaar valt. Dit bepaalde lichaam heeft dan voor de ziel aan de behoefte voldaan en de mens sterft. Hebben we echter voor een incarnatie van bijvoorbeeld zestig jaar gekozen en we sterven met twintig, dan zijn we zogezegd nog niet klaar, nog niet uitgevibreerd. Hierdoor zullen we sneller opnieuw incarneren dan wanneer het leven totaal beëindigd is naar het plan van incarnatie. Maar iedere ziel die zich uit het lichaam heeft teruggetrokken, zal, totdat die geheel bevrijd is van de aantrekkingskracht van de materie, vroeg of laat tot de aarde terugkeren.

Zo oud als de mensheid

Dit proces van reïncarnatie is al zo oud als de mensheid, waardoor we nu als vele miljarden zielen in lichamen van heel oude stof hier op aarde rondlopen. Dit zal zo voortduren zolang de allerhoogste hiërarchieën zich blijven afsplitsen in de vorm van energieën die nog steeds op aarde bewustzijn ontwikkelen. Deze bewustwordingsprocessen zijn nodig om het evolutieproces, dat kosmisch gezien nog miljarden jaren zal duren, in stand te houden. De totale allerhoogste vorm zal moeten incarneren voordat die zichzelf kan verheffen. Wanneer dit in zijn geheel is gebeurd, trekken de krachten, die zich nog in de lagere hiërarchische regionen bevinden, zich terug in de allerhoogste, waarna dan pas de incarnatieprocessen op aarde ophouden te bestaan. 

De vorm verdwijnt, de stof blijft

Maar om terug te keren naar de mens van nu: bij het uit incarnatie gaan van de ziel, voor ons de dood, verdwijnt de vorm, maar de stof, die de verworvenheden van elke incarnatie in zich draagt, blijft bestaan en dient elke keer als materiaal voor reïncarnerende zielen om het lichaam op te bouwen. Afhankelijk van het punt van evolutie dat is bereikt, zal deze uit materie bestaande vorm op het een of ander aspect van de fijnere lichamen - etherisch, emotioneel, mentaal of spiritueel - reageren. Zo zien we dat in elke menselijke levensperiode wij een steeds ontwikkelder en verfijnder fysiek lichaam hebben dat telkens ontvankelijker wordt en afgestemd is op een hogere kosmische frequentie. Door het cyclisch proces van reïncarnatie ontwikkelen we een gevoeliger lichaam, een almaar betere uitrusting, om uiteindelijk een verfijnd instrument van de middelaar tussen kosmos en aarde oftewel de ziel te zijn.

Het potentieel verscholen

Geraakt tot leven

Kiest een lichaam een vorm

Om te verfijnen te verfijnen

Zeven malen te verfijnen

Naar een hogere winding van de spiraal

Transformatie zeven keren

Verhoogt de frequentie

Tot stralend licht

Het leven breekt uit

Rust dan even

En komt weer tevoorschijn

In ZICHZELF

1999 - 'De ontwikkelingsgang'  - Titia ten Bosch

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. marleen

  Beste Titia, je uitleg over reïncarnatie heb ik met veel interesse gelezen. Ik versta nu beter wat reïncarnatie is. En het is een mooie uitleg voor de spreuk "my body is a temple for my spirit", een van mijn favorieten. Marleen

 2. bart

  Hallo Titia,

  we hebben blijkbaar gekozen om in deze duale wereld te leven, wat best vermoeiend lijkt te zijn, gezien alle soorten ziekten en signalen op onze weg komen om ons erop te wijzen dat weer even van die weg zijn afgedwaald, en we ons dus voor de zoveelste keer dienen af te vragen wat er nu weer mis is, en hoe we dat weer kunnen verhelpen, enz…

  zou er geen manier bestaan om gewoon uit dit duaal bestaan te stappen, zonder te sterven dan bedoel ik, en de eenheid, de rust en de stilte waaruit we komen terug te ervaren?

  of bestaat er zoiets als een test, waar je eerst in dient te slagen, vooraleer je deze harmonie weer kan bereiken?

   

  groetjes, en succes !

   

  Bart

   

Geef een reactie