Je bekijkt nu Astrologie, esoterisch gezien

Astrologie, esoterisch gezien

Horoscoop van de ziel

De titel 'Astrologie, esoterisch gezien' doet al vermoeden dat dit artikel over astrologische verhoudingen gaat die van invloed zijn op de ziel. In het algemeen is astrologie de wetenschap die zich bezighoudt met de heersende en besturende energieën en krachten die inwerken op het gebied van de ruimte en alles wat zich daarin bevindt, en in het bijzonder hebben we het over de horoscoop van de ziel in plaats van die van de persoonlijkheid.

Samenhangende verhouding binnen de kosmos

Nu heb ik een zeer beperkte kennis van de orthodoxe astrologie, weet van de planetaire invloeden, de dierenriem, het zonteken, de ascendant, de twaalf huizen……hoe de astroloog de horoscoop duidt van de persoonlijkheid met zijn uiterlijke mogelijkheden en levensomstandigheden. Een astrologe zal ik dan ook niet worden, maar wat ik wel weet is dat alles etherisch met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is en ons leven op dit gebied maar van zeer ondergeschikt belang is binnen het grote geheel. Kennis van de esoterische astrologie is hierbij een uitgelezen mogelijkheid enig begrip te krijgen van de samenhangende verhoudingen binnen de kosmos - dat grote hiërarchische systeem waarin alles een functie heeft -  en hoe deze krachten invloed uitoefenen op de individuele mens, de hele mensheid en de aarde met alles wat erop leeft.

Opmerkelijke punten van inzicht

Bij het bestuderen van de esoterische astrologie heb ik enkele zeer opmerkelijke punten van inzicht mogen ontdekken, welke vaak tegengesteld zijn aan die van de traditionele astroloog die zich voornamelijk bezighoudt met het duiden van (geboorte)horoscopen voor de velen van ons die daar waarde aan hechten en van mening zijn dat deze onze persoonlijke bestemming toont. We stellen ons dan als mens centraal en zien de horoscoop als handleiding voor hoe we zouden moeten leven onder de invloed van de twaalf planeten, actief in de twaalf huizen. De persoonlijke horoscoop laat zien hoe de mens zonder bewuste zielservaring door de planeten in ons zonnestelsel worden bepaald en bestuurd.

Geleiders van kosmische energie

Op het moment dat we ons bewust worden van onze eigen ziel en streven ons eigen pad te gaan, ons eigen leven te besturen, zal vanzelf de invloed van de planeten minder worden.
Vanaf dat punt van ontwikkeling is het de kracht die dóór de planeten stroomt in plaats van de kracht van de planeten zelf die dan heerst en bestuurt. Wij worden dan ontvankelijk voor de fijnere en hogere energieën van het zonnestelsel en van de twaalf heersende sterrenbeelden, die de geleiders van kosmische energie of overbrengers van hun eigen energie zijn. Op dat punt beseffen we een werkzame kracht te zijn waarbij het niet om de fysieke vorm, niet om onze persoon, maar om de zuiverheid van geest gaat. Dit inzicht maakt ons vervolgens geschikt vanuit de kosmos vanaf het hoogste niveau begeleid te worden. Anders gezegd: doordat wij mensen als eerste aan zet zijn en vol vertrouwen en intentie de eerste stap richting kosmos zetten, zal de kosmos antwoorden. We kunnen het zo zien: als wij een steen in het water gooien veroorzaakt dat telkens groter wordende cirkels. En het zijn de cirkels die vanuit de kosmos begeleid worden om het ons mogelijk te maken op de juiste plaats en tijd de zuivere intentie te verwezenlijken.

Twee stadia

Astrologisch gezien komen bij het afnemen van de planeetinvloeden de twaalf tekens van de dierenriem ervoor in de plaats, die vooral betrokken zijn bij het stimuleren van de ziel in incarnatie. Hierdoor wordt het innerlijke leven geactiveerd, dat vervolgens, door samensmelting van de energie van het teken met die van de planeten, veranderingen veroorzaakt op het uiterlijke gebied. Zo onderscheiden we twee stadia.

Eerste stadium

In het eerste stadium worden we overheerst door het zonteken (in de esoterische astrologie het teken van het heden) en worden wij geleidelijk geschikt gemaakt op de ziel te reageren (denk aan het proces van overdracht van de centra onder het middenrif naar die van erboven). Onze latente mogelijkheden voor dit leven komen tot ontplooiing via een weg van belemmeringen en begrenzingen, die door de maan (het teken van het verleden) wordt aangegeven.

Tweede stadium

In het tweede stadium volgt er een steeds sterker wordende reactie op de energieën van de ascendant (het teken van de toekomst dat de weg van de ziel aangeeft). Deze invloeden veroorzaken de ontplooiing van ons innerlijke leven en zorgen voor een natuurlijke versnelling van ons evolutieproces. We beseffen dan inmiddels dat voor de voortgang van de evolutie het van belang is dat wij mensen open leren staan en accepteren dat kosmische krachten in staat zijn te communiceren met de aarde.

Omgekeerde beweging

In de esoterische astrologie doet zich dan een opmerkelijk fenomeen voor: in de fase van ons leven dat de persoonlijkheid zijn stoffelijke invloed in dienst stelt van de ziel, breekt de tijd aan dat de weg in tegenovergestelde richting – als ziel – wordt afgelegd. De omwenteling van de zon rondom de dierenriem gaat vanuit het ramteken richting het vissenteken en dit wordt nu in de menselijke vorm herhaald. Bij de menselijke horoscoop zoals wij die kennen, gaat de beweging vanuit het ramteken naar het stierteken, maar op het moment dat ons etherische lichaam op de hogere instromende energieën kan reageren, zijn we in staat ons te bevrijden van ‘het pad van illusie’ en om te keren naar ‘het pad van licht.’ De esoterische astroloog zal dan de horoscoop van de ziel én die van de persoonlijkheid trekken, deze twee boven elkaar plaatsen, om uiteindelijk een totaalbeeld te krijgen van de inwerkende kosmische energieën en krachten op de hele mens, die dan door de juiste kennis het mogelijk maakt kosmos en aarde in elkaar te laten vloeien en in harmonie te laten komen zoals de bedoeling is.

Kosmische wiskundige verhoudingen

Ooit zal de astroloog in staat zijn twee horoscopen te duiden, niet alleen van de mens, maar ook van mensheid, aarde of zonnestelsel, en zal de astrologie zich ontwikkeld hebben tot een exacte basiswetenschap van kosmische wiskundige verhoudingen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie