Je bekijkt nu De evolutie van de schepping

De evolutie van de schepping

Twee gescheiden visies

De evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op. Het woord schepping wordt meestal in verband gebracht met de religieuze opvatting dat God de schepper van hemel en aarde is. De twee visies lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan, de ene door de wetenschap geaccepteerd de andere nog zeker niet. Maar iedereen zal het er over eens zijn dat beide benaderingswijzen een vorm van waarheid bevatten. De ene waarheid verschilt echter van de andere, er wordt een scheiding getrokken tussen de twee. Nu is het al eeuwenlang een feit dat wanneer mensen een visie hebben die niet begrepen wordt door anderen, deze als onbetrouwbaar en niet kloppend wordt beschouwd, en wanneer vele mensen eenzelfde visie delen, de mogelijkheid ervan al iets aannemelijker wordt geacht, en wanneer de hele mensheid ervoor openstaat het zelfs niet meer als visie wordt gezien, maar als een algemeen geaccepteerd feit dat vervolgens als wet wordt geformuleerd.

Aan verandering onderhevige denkbeelden

Alle ontwikkelde denkbeelden en theorieën blijven eeuwig aan verandering onderhevig, mits we dat in ons bewustzijn toelaten natuurlijk. Blijven vasthouden aan het oude is geen optie en heeft onherroepelijk tot gevolg dat we de voortgang belemmeren, omdat er geen ruimte aan nieuwe theorieën en hypothesen wordt gelaten. Het is zo mooi te ontdekken dat al die oude, voor waarheid aangenomen ideeën niet verloren gaan wanneer we die onbevooroordeeld weten te accepteren, maar dat deze juist in een ander, veel ruimer perspectief worden geplaatst.
Een nieuwe visie kan geboren worden om te evolueren tot een algemeen erkende wet!

De evolutie van bewustzijn

Voor een eerste aanzet ten gunste van de nieuwe visie ‘De evolutie van bewustzijn’, verleggen we onze aandacht van de theorie van de evolutiebiologie, de evolutie van de vorm, naar de evolutie van het bewustzijn. Wij mensen zijn in wezen door ons etherische lichaam een deel van een groot trillend geheel, van een wereld van frequentie, waarvan wij ons allemaal, dankzij de evolutieprocessen, bewust kunnen worden en in staat worden gesteld in harmonie te komen met alle werelden, verschijnselen en bewustzijnsvormen.

De ontplooiing van onze psyche

Maar voor wij zover zijn…….voor we als kennende ziel zullen leven, dienen we ons daarvoor eerst geschikt te maken. Hiermee kunnen we een begin maken door ons bezig te houden met onze subtielere lichamen en energiecentra die betrekking hebben op de ontwikkelingsgang van het bewustzijn, de ontplooiing van onze psyche. Dit is een lang en zorgvuldig proces waarbij we met energieën en krachten werken in plaats van met de lichamelijke vormprocessen. We leren onze energiecentra opnieuw te rangschikken om bewust te kunnen werken met de centra boven het middenrif.

Het punt van evolutie herkennen

Zoals ik in het vorige artikel schreef, bepalen onze energiecentra met de bijbehorende klieren ons punt van evolutie. Iedere graad, vanaf de vorm van bewustzijn van het oneindig kleine tot die van het oneindig grote, wordt op het uiterlijke gebied tot uitdrukking gebracht. Bij de mens kunnen we het punt van evolutie herkennen aan de manier waarop met de energieën en krachten wordt omgegaan en aan hoe die naar buiten worden gebracht.

De mens, een denkende en individueel incarnerende ziel

De mens wordt tegenwoordig nog steeds door velen, ook in de verschillende takken van wetenschap, gezien als niet meer dan een ontwikkeld dier dat kan voelen en denken. Nu zijn wij mensen wel degelijk verbonden met het dierenrijk door middel van ons emotionele en etherische lichaam met de energiecentra onder het middenrif, maar zijn evengoed met het zielenrijk verbonden om de eenvoudige reden dat onze eigen ziel daar deel van uitmaakt. Wij zijn een geestelijk eeuwig wezen dat leven na leven ervaringen toevoegt aan de geest, wij zijn een krachtige, denkende en individueel incarnerende ziel, in tegenstelling tot het dier, waarvan elke soort in groepszielen vorm aanneemt. Beide evolutieprocessen bestaan naast elkaar en zijn een op zichzelf staand gebeuren. Het dier heeft, anders dan de mens, alleen het instinctieve vermogen, en mist de intellectuele en intuïtieve vaardigheden die van een mens een mens maken. Hiermee is direct de veronderstelling ontkracht dat walvissen en dolfijnen, al zijn het zeer intelligente zoogdieren op de drempel van individueel incarneren, net zo ver ontwikkeld als of misschien zelfs verder ontwikkeld zouden zijn dan de mens.

Kosmische informatie ontvangen

Wanneer wij het punt van evolutie van onszelf en onze medemens leren herkennen, er tevens voor kiezen bewust te leven en te werken, dan maken we onze persoonlijkheid ondergeschikt aan de ziel. Op een natuurlijke wijze zal de energie van de centra onder het middenrif overgedragen worden naar die van erboven waardoor we in staat zijn op het mentale gebied, het eerste stadium naar onze intuïtie, te werken. Ons verstandelijk begrip en ons vermogen tot logisch denken houden dan gelijke tred met de ontwikkeling van onze intuïtie en geestelijke waarneming. Dit is noodzakelijk om kosmische informatie via ons hoger bewustzijn te ontvangen en met werkelijk begrip juist te interpreteren en in de praktijk te brengen.

Zo evolueren we als deel van de gehele schepping ons bewustzijn tot een volmaakte ziel, die volledig bewust zal opgaan in het universele bewustzijn waarvan wij deel uitmaken.

De evolutie van de schepping YouTube

 

Enter your text here...

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft één reactie

 1. nicole janssens

  Geachte,

  Subliem. Deze site, zo klaar en duidelijk doet mij meer en meer genieten. Ben zelf een 30-tal jaren actief in delen van levenservaringen.Mag ik gebruik maken van jullie teksten en deze doorgeven aan mijn familie, vrienden, klanten?

  Hoogachtend,

  Nicole Janssens

   

Geef een reactie