Je bekijkt nu De eerste kenmerken van het Watermantijdperk

De eerste kenmerken van het Watermantijdperk

Fundament voor de nieuwe tijd

De eerste kenmerken van het Watermantijdperk zijn hier en daar al enigszins zichtbaar, doordat het komende tijdperk, dat volgt op een periode van ongeveer 2500 jaar waarin de energieën en krachten van het Vissenteken regeerden, al voorzichtig zijn intrede doet. De overgangstijd waarin we nu leven is belangrijk voor mensheid en aarde, voor ons als individu en voor het geheel, omdat de mogelijkheden nu voor handen zijn om de fundamenten te leggen voor de nieuwe tijd, het Watermantijdperk.

Het afgelopen tijdsgewricht

In het afgelopen tijdsgewricht heerste het denkbeeld van autoriteit, afhankelijkheid en zelfopoffering, speelde leed een grote rol en waren we het meest gericht op specialisatie, commercie en de bevrediging van onze persoonlijke verlangens. Het Vissentijdperk was een era van materiële productie, met de nadruk op "was”, want langzaam maar zeker wordt het ons wel duidelijk dat er verzadiging begint op te treden en dat de weg die we gegaan zijn en vaak nog gaan, ons niet het geluk brengt waar we zo naar verlangen. Bezit en het telkens willen vermeerderen van materiële zaken begint nu zelfs voor velen een belemmering te worden.

De heersende angst voor verandering

Wanneer we echter om ons heenkijken en het wereldnieuws volgen, kunnen we toch niet anders constateren dan dat de bezitsdrang nog alom aanwezig is en agressie en competitie in stand worden gehouden. Honger naar macht en de hang naar bezit vieren nog hoogtij in onze beschaving. Tevens hebben we te maken met die grote angst voor verandering, een emotie die tegenwoordig sterk op de voorgrond lijkt te leven. De hebzuchtige belangen van belangrijke groepen die hangen aan het oude materialistische, lijken sterker te groeien en zichtbaar steeds meer chaos te veroorzaken. En hoeveel kansen zich ook voordoen, de mensen en groepen van mensen die nog sterk reageren op de energieën van het Vissentijdperk zullen die zeker niet grijpen, maar alles in het werk stellen zich tegen elke mogelijke verandering te verzetten.

Omwenteling in denken, leven en voelen

Maar……..gelukkig wordt er op het ongeziene gebied hard gewerkt orde in de chaos te scheppen. Er is een plan en niets kan de verwezenlijking ervan tegenhouden. De energieën van het komende tijdperk bieden uitkomst. We staan namelijk voor een volledige omwenteling in denken, leven en voelen. Het gaat er nu om dat we elkaar bewust maken over het feit dat we verstard zijn in een oud tijdperk en dat we het nieuwe met beide handen kunnen aangrijpen. Het gaat er nu om dat we inzien dat het oude vergankelijk is en dat het nieuwe er is om van te profiteren. In onze huidige tijd kan niets de mens bewuster maken dan de bewuste mens.

Comfort van de nieuwe beschaving

Alle heftige natuurverschijnselen, die over de hele aarde vele levens eisen, zijn voorbodes van een komende omwenteling. Deze omwenteling is in de eerste plaats veroorzaakt door ons mensen zelf. Het wordt steeds zichtbaarder hoe energieën, in de afgelopen tijdperken opgebouwd, in harmonie willen komen met de wetmatigheden van kosmos en aarde. We kunnen er niet meer omheen. Deze toestand vraagt dringend om inzet van kennis en bewustzijn, om het gebruikmaken van de energieën van het Watermantijdperk. De kracht van deze nieuwe periode doet zich gelukkigerwijs al gevoelen bij velen onder ons, bij wie het besef leeft dat vrijmaking van energie de nieuwe beschaving, een nieuwe betere wereld met fijnere en meer geestelijke omstandigheden zal inluiden. Het juiste gebruik ervan kán een eind maken aan gebrek, nu nog over de hele wereld aanwezig. Het comfort van de nieuwe beschaving zal er voor iederéén zijn. Het zal overal ter wereld een toestand van leven mogelijk maken, waarin we vrij zijn te streven naar volledig in harmonie met kosmos en aarde zijnde hogere geestelijke doeleinden.

Bevrijding uit de greep van het geld

Het vrijmaken van energie zal ons door kennis en bewustzijn uiteindelijk ook kunnen bevrijden uit de greep van het geld. Tegenwoordig dringt al langzaam maar zeker bij velen van ons door dat het bewijs elke dag opnieuw wordt geleverd dat het heersende kenmerk van het Vissentijdperk: alles draait om geld en ‘alles voor de economie’, energiebotsingen, onenigheid en ontevredenheid heftiger doet worden. Maar in die wereld van groter wordende contrasten en toegenomen conflicten is het de Waterman-mens die gestaag vol vertrouwen en zónder strijd voor waarheidsvinding, communicatie, inzicht en vrijheid blijft gaan.

Persoonlijkheid ondergeschikt aan het welzijn van het geheel

In het Watermantijdperk, dat de eerstvolgende 2500 jaar van invloed is op ons zonnestelsel, onze planeet, de mensheid en de individuele mens, zullen de energieën leiden tot bewustzijn van universele verhoudingen en van een bewezen eenheidsbeleving. We zullen ons volledig bewust zijn van alles wat we doen en onze persoonlijkheid ondergeschikt maken aan het welzijn van het geheel. Leed zal plaatsmaken voor vreugde, en een bewust leven, waarin zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking worden gebracht, is voor velen mogelijk. In dit nieuwe tijdperk raken we meer en meer bekend met het bevrijden van energie met de bedoeling deze in te zetten voor het algemeen belang. Zoals nu de natuurkundige poogt de energie van het atoom te bevrijden, streven wij als mensen van het nieuwe tijdperk naar het bevrijden van de energie van de veelomvattende en wetende ziel. Deze vrijgemaakte energie zal de hele mensheid van armoede, macht, haat, slavernij en alle daaruit voortkomende misstanden verlossen.

Alles is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk

Alle mensen en groepen van mensen over de hele aarde verspreid, die tegenwoordig al werken voor het hoogste goed van mensheid en aarde, reageren op de energieën van het Watermanteken. Deze mensen zijn bekend met de wetenschap dat alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is, zij begrijpen dat we, naast ons eigen etherische lichaam, ook te maken hebben met het etherische lichaam van onze planeet, van het zonnestelsel, van het heelal waarin we geplaatst zijn... en bovenal dat die samen een kosmische eenheid vormen, waarin de energieën en krachten vanuit de sterrenbeelden binnenstromen.

De innerlijke wereld verbinden met de uiterlijke

Onze huidige tijd is een overgangstijd waarin de invloed van het ene sterrenbeeld geleidelijk overgaat in die van het andere, waarin de reactie op de energieën van het sterrenbeeld Vissen van de afgelopen 2500 jaren steeds zwakker wordt, terwijl de kracht van het teken Waterman gestaag toeneemt. Dit betekent dat wij gaandeweg de komende 2500 jaren in de gelegenheid zijn de innerlijke wereld te leren verbinden met de uiterlijke, zodat we aan het eind van het Watermantijdperk in volledige vrijheid, met de voeten op de aarde en onze geestelijke vermogens naar de kosmos gericht, ons in beide werelden tegelijkertijd zullen kunnen bewegen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een antwoord