Je bekijkt nu Harmonisch versus onharmonisch

Harmonisch versus onharmonisch

Aantrekkend of afstotend

Harmonisch versus onharmonisch geeft duidelijk een van de vele tegenstellingen weer waar we dagelijks mee te maken hebben. Of we harmonisch of onharmonisch denken en spreken, ons uitdrukken in muziek en andere kunstvormen, er zal altijd een aantrekkende of afstotende werking van uitgaan die effect heeft op onszelf en de omgeving. De ervaring leert ons dat deze tegengestelde vormen van trilling of klank een grote invloed hebben op ons systeem, zowel fysiek als psychisch.

Klank, de eerste oorzaak

Altijd is er eerst klank van welke aard ook, klank is altijd de oorzaak, en het gevolg van klank is licht. Licht maakt de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar en brengt alles naar de oppervlakte. Hierop aansluitend is na jarenlange ervaring onmiskenbaar gebleken dat harmonische klanken in de toepassing van klankzang veel zichtbaar maken wat ongezien leek en een helende uitwerking hebben op alle lagen van de samengestelde hele mens. Ze hebben een verheffende en verbindende functie en brengen nog veel meer teweeg. (zie klankzang en ervaringen). Deze manier van uitdrukken is een heel directe, niets verbloemende en zuivere, die laat zien dat we als mens in staat zijn harmonische werelden te scheppen.

Invloed van onharmonische klanken

Dat onharmonische klanken een tegengestelde uitwerking hebben, je naar beneden halen naar een gebied dat je vasthoudt, en vernietigend werken op je energiesysteem, heb ik ook zelf mogen ondervinden. Niet dat het een prettige ervaring is te noemen, integendeel, maar deze onaangename lijfelijke gewaarwording heeft mij de juistheid getoond van wat ik innerlijk weet als antwoord op iemands vraag hoe we ons kunnen bevrijden van de invloed van een alles doordringend laagfrequent geluid. Dit soort aanhoudende omgevingsgeluiden kan, als je daar gevoelig voor bent, je energiesysteem volledig ontregelen.

Aanhoudende disharmonie en ziekte

Nu produceren we dagelijks zelf, zonder dat we er ons van bewust zijn, onharmonische vibraties wanneer we, om maar een paar voorbeelden te noemen: klagen, onze verantwoordelijkheden afschuiven en de ander of onszelf veroordelen op basis van niets. Op grotere schaal is vooral het constante geluid van wapens in oorlogslanden een indringende aanslag op ons energiesysteem, net zoals in oorlog-vrije-landen langdurig gepest, misbruik van de vrijheid van meningsuiting of andere vormen van schade doen, disharmonie veroorzaken. Die kunnen op den duur gaan werken als gif dat zich vastzet op een zwakke plek of leiden tot een verstopping in ons energieveld, waardoor we er letterlijk ziek van worden.

Het nieuwe tijdperk

Maar niet alleen wij als individu hebben hiermee te maken, ook bij groepen is het gif verankerd door de door de eeuwen heen opgebouwde disharmonie. In het nieuwe tijdperk waar het om de frequenties van reiniging en vrijheid draait, zien we, al in de aanlooptijd daarnaartoe, dat overal waar disharmonie heerst, er nu naar harmonie wordt gestreefd. Tussen man en vrouw, tussen de verschillende huidskleuren, seksuele geaardheid, politieke richtingen, alles wil streven naar eenheid. Het vechten om die eenheid te bereiken wordt weliswaar op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht. Bij prominente groepen die het oude niet willen loslaten uit zich dat bijvoorbeeld in het naar voren komen van krachten die haaks staan en botsen op die van reiniging, vrijheid en harmonie van het nieuwe tijdperk. Vandaar de oorlogen, al het leed dat we elkaar en onszelf aandoen en… de storingen in het milieu.

Weer in harmonie komen

Overal om ons heen hebben we te maken met natuurrampen, klimaatproblemen, allemaal uitingen van de natuurkrachten die proberen harmonie te vinden. Hierbij wordt alles gebruikt: mens, dier, plant en alle elementen om maar die harmonie te bereiken. De negatieve frequenties die door de mens in de afgelopen tijdperken zijn opgebouwd, zijn hier voor het grootste deel de oorzaak van. Het is dus hoog tijd dat wij als huidige en toekomstige bewuste mensen van het nieuwe tijdperk deze op de lange duur helpen verwerken en in harmonie brengen. Dit is namelijk in deze overgangstijd op korte termijn niet te doen, voor nu kunnen we slechts constateren dat er geen ontkomen meer aan is dat de natuur op dit moment in de tijd op hardhandige wijze tracht in balans te komen. Alle schade die eeuwenlang door ons mensen aan de aarde is toegebracht, slaat momenteel ongenadig op ons mensen zelf terug.

Trillingen werken diep door

Als individu van deze tijd ondervinden we de gevolgen van onharmonische frequenties aan den lijve, mede doordat we dagelijks te maken hebben met het bekende probleem dat we ons niet kunnen afsluiten voor welk geluid dan ook. De trilling ervan dringt altijd diep door, waardoor de voortdurende vibratie, afkomstig van de vele omgevingsgeluiden of door onszelf of door een ander uitgezonden, de balans verstoort.

Gebieden van inzicht door meditatie

In mijn geval voltrekt zich dit heftig in een paar minuten tijd bij het kijken en luisteren naar een hedendaagse compositie vol onharmonische klanken waarvan ik lichamelijk onpasselijk word, in elkaar krimp, onrustig word, regelmatig diep moet zuchten, en dat allemaal in die paar minuten onsamenhangende muziek, zonder ritme en harmonie. Deze inwerking op mijn lijf heeft tot gevolg dat ik, hoewel ik een zeer goede slaper ben, die nacht strak gespannen geen oog dichtdoe, en constant blijf malen over een situatie van een ander die bij tijd en wijle wel m’n aandacht vraagt maar me normaal gesproken niet in z’n greep houdt. Ik zit vast in een ondoorzichtig mistig gebied, wind me over de zaak op en moet en zal dat de ander meedelen. Ik ben in deze toestand niet in staat de zaak van bovenaf te beschouwen en in de juiste proporties te zien.
Het is de meditatie op de avond na de slapeloze nacht die me weer naar de gebieden van inzicht brengt, waar de diepe werking van heilzaam geluid op ons hele wezen helder bekrachtigd wordt.

Evenwicht herstellen

Wat kunnen we als enkeling doen als de weegschaal blijvend doorgeslagen blijkt te zijn naar de meer onharmonische kant? We kunnen te allen tijde, in plaats van de ander en onszelf bewust of onbewust te schaden, het evenwicht weer herstellen door eerlijk te zijn in ons denken, spreken en handelen, en heel belangrijk: daarbij vooral onze motieven te kennen. Bewust geen-schade-veroorzaken is het beste innerlijke ‘medicijn’ waarmee we oude energieën van disharmonie tot harmonie kunnen brengen.

Van binnenuit bescherming opbouwen

De krachtigste en vooral meest duurzame methode om ons van ongewenste invloeden te bevrijden is van binnenuit bescherming en versterking op te bouwen, want daardoor wordt ons energiesysteem met zijn centra of chakra’s gezuiverd en de toegang voor hogere energieën vrijgemaakt. Dan kunnen we ons, open voor alle kosmische hulp, richten op het ondersteunen van anderen en het verheffen van niet alleen onze medemens en onze planeet, maar, via kennis, aandacht, begrip en samenwerking, ook van de kosmos als geheel.

Verhoogde frequenties

En wetende, dat kosmische krachten alleen kunnen werken in de vorm van harmonie, en dat hun communicatie bestaat uit het overbrengen en ontvangen van harmonische klanken, zullen we, anders dan voorheen, zelfs juichen dat we ons niet kunnen afsluiten voor geluid, omdat we ons dan bevrijd en beschermd kunnen openstellen voor alle schoonheid en waarheid die klanken met verhoogde frequenties ons bieden.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie