Je bekijkt nu Onze relatie met de dieren

Onze relatie met de dieren

Liefdevol of liefdeloos

Onze relatie met de dieren is, al is het wat kort door de bocht, tweeledig te noemen: liefdevol of liefdeloos. Tegenwoordig staat de liefdevolle aandacht voor de dierenwereld meer voorop en zien we hoe grote aantallen mensen zich vol inzetten voor het welzijn ervan. Hierdoor wordt de op oude angst en onwetendheid gebaseerde liefdeloze houding ten opzichte van de dieren teruggedrongen. De meedogenloze behandeling komt desondanks nog altijd veelvuldig voor en stamt uit een wel heel ver verleden, uit de tijd dat wij nog niet denkende diermensen waren. We stonden toen veel dichter bij het animale leven, en de verhouding was puur lichamelijk, waardoor enig verschil dan ook nauwelijks zichtbaar was. In die vervlogen tijden was de dierlijke wereld zoveel sterker dan de menselijke, wij stonden als mensen machteloos en vielen ten prooi aan de wilde dieren en hun verwoestingen, wij werden compleet uitgeroeid.

Wreedheden tegen dieren

Het is pas na vele duizenden jaren dat de mens iets meer begrip kreeg en slimmer werd, wat tot het opmerkelijke gevolg leidde dat het mensenrijk prompt het dierenrijk begon te vernietigen. Alle wreedheden tegen dieren, die mensen tot op de dag van vandaag vertonen, zijn, in de tijd dat de mens nog het onderspit moest delven, een reactie op het eeuwenlang gedood zijn. We zouden dit kunnen zien als de van kracht zijnde wet van oorzaak en gevolg: het onontkoombare karma van de dierenwereld dat zich tot nu toe aan het uitwerken is. De huidige verhoudingen tussen het mensen- en dierenrijk blijven zeker nog slecht geregeld zolang de aandacht voor het materiële, voor het economische aspect, overheerst. Zoveel dieren worden omgebracht uit zelfzuchtig winstbejag en zo wreed zijn de dieren nog onderling. Neem als voorbeeld hoe door menselijke hebzucht en kortzichtigheid dieren zonder nut en zonder bedoeling, behalve dan voor hun huid of iets anders waar een medicinale werking aan wordt toegeschreven, gedood worden. Of kijk naar de bio-industrie, waarin dieren op een verschrikkelijke manier moeten lijden en aan hun einde komen. En zo zijn er nog legio voorbeelden van het onverantwoordelijk omgaan met de natuur, waartoe wijzelf alsook de dieren behoren.

De eerste huisdieren

Wanneer we nog eens terugblikken, nu naar een latere fase van ontwikkeling toen de relatie met de dieren niet alleen lichamelijk was, maar meer emotioneel werd, zien we dat enkele dieren door de mens werden opgenomen en tam gemaakt. Dit resulteerde in het ontstaan van de eerste huisdieren. Opmerkelijk is, naarmate het dierenrijk meer onder invloed van de mens komt, dat dieren zoals de huisdieren, maar ook de soorten die in het wild leven, dienstbaar worden en hun liefde en aandacht geven aan de dierverzorgende mens. Dieren hebben duidelijk op dit moment mensen zoveel meer te geven dan de mens dit doet aan het dier. Wat wij mensen in ieder geval kunnen doen om de verhoudingen verder te verbeteren, en dat is helemaal ónze verantwoordelijkheid, is de kracht van de gedachte inzetten om de kloof tussen de dieren- en de mensenwereld te overbruggen.

Efficiënte training, een mentaal proces

Wij mensen onderscheiden ons van het dier door het beheerst en gericht kunnen denken, door doelen te stellen en bedoelingen te kennen. Met deze kwaliteiten kunnen we richting geven aan het dierlijke bewustzijn. En wat een prachtige resultaten worden daarmee behaald! Een van de mooie voorbeelden hiervan is toch wel de opleiding voor hulp- en geleidehonden. Deze efficiënte en vooral ook duurzame manier van trainen is niet te vergelijken met die van vroeger, toen de wil van de mens aan de dieren werd opgelegd door middel van het opwekken van angst en pijn. De juiste trainingswijze is een zuiver mentaal proces: het is de kracht van de gedachte die op het bewustzijn inwerkt en er richting aan geeft.

Eén centrale energie in tijd en ruimte

Alles wat leeft op deze aarde is de uitdrukking van één centrale, alle vormen doordringende energie. Dit betekent dat alle mineralen, planten, dieren en mensen op deze planeet door die ene bezielende energie zijn gevormd tot wat ze zijn en volgens bestaande wetten in tijd en ruimte vier graden van bewustzijn vertonen. Van deze vier natuurrijken is het mensenrijk het vierde dat tenslotte de hoogste vorm vertegenwoordigt van het voorgaande: het derde natuurrijk van de dieren. Mens en dier hebben het dierlijke lichaam gemeen, met dit verschil dat wij daarin als geestelijke mensen functioneren op weg naar het vijfde natuurrijk. Om deel te worden van dit geestelijke rijk, is het de bedoeling dat we door het zogeheten innerlijk weten boven onze menselijke begrenzingen uit komen.

Geestelijke wezens met een hoog afgestemd bewustzijn

Zoals in een ver verleden diermensen in menselijke wezens veranderden, evolueren wij mensen in deze en komende tijdspanne in geestelijke wezens met een hoog afgestemd bewustzijn. Dit bewustzijn is verworven door alle overwinningen die we in de menselijke samenleving op onszelf hebben behaald. De beloning is geestelijke gewaarwording of gevoeligheid voor de wereld van het hoger bewustzijn, waar de intuïtie overheerst. In deze staat van zijn vervult de mensheid, door geestelijke krachten van het heelal te hanteren en door te geven, haar belangrijke taak. Het bemoedigende gevolg hiervan is, en met name in de context van dit artikel, dat voor de dierenwereld pijn en lijden verdwijnen en paradijselijke toestanden terugkeren.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie