Je bekijkt nu De missie van de mensheid

De missie van de mensheid

Het begrip ether

De missie van de mensheid is een thema van belang, voor zowel het geheel als voor ieder individueel. Voor ons als individuele mens gaat het erom dat we ons bewust worden van de bedoeling van ons leven op deze aardbol. Gaan we echter uit van de werking van het geheel, waarin energieën en krachten op elkaar inwerken, dan zal ons de importantie van de missie van de gehele mensheid duidelijk worden.
In de huidige wetenschap wordt voor de substantie waaruit het heelal bestaat al het begrip ether gebruikt. Ether is de algemene term voor de oceaan van energieën die met elkaar in verbinding staan en die met elkaar de samengestelde etherlichamen vormen van het heelal, ons zonnestelsel, onze planeet en van de mensheid waar wij mensen individueel deel van uitmaken.
Alles in het universum is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk, wat betekent dat we naast ons eigen etherlichaam, ook te maken hebben met het etherische lichaam van onze planeet, van het zonnestelsel, waarvan ons stelsel er één is, en met het uitgebreide etherische lichaam van de kosmos waarin we geplaatst zijn. Telkens zien we een eenheid die deel uitmaakt van een steeds grotere eenheid.

Een integrerend deel van een geheel

Kenmerkend voor het etherische lichaam is dat het telkens een integrerend deel is van een uit energieën opgebouwd groter samengesteld lichaam. Wanneer we beginnen bij dat van de mens dan zien we dat het een integrerend deel is van het etherlichaam van de mensheid. Deze eenheid is door middel van zijn etherische lichaam een onmisbaar deel van onze planeet aarde, die zo weer verbonden is met het etherlichaam van de andere planeten. Alle samen vormen die dan weer, met dat van de zon inbegrepen, het etherische lichaam van ons zonnestelsel. Dit zonnestelsel is nog eens verbonden met de etherische lichamen van de zes zonnestelsels die, met het onze, een kosmische eenheid vormen. Alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten vormen vervolgens de grootste eenheid, die van het geordende etherische lichaam van de ruimte, waarbinnen stromen van energie in eeuwige verhoudingen over en weer gaan, zich vermengen en in elkaar grijpen.

Kracht is trilling

Elk etherisch lichaam is in werkelijkheid niets anders dan energie. Het bestaat uit ontelbare draden van heel fijne energiestromen. Deze energiestromen hebben een uitwerking op het fysieke lichaam, op de stoffelijke vorm die daardoor tot leven wordt gebracht. De functie van het etherische lichaam is het ontvangen van de uit de een of andere bron uitstralende krachtstromen om die vervolgens door te geven aan de fysieke vorm, zodat die in het lichaam tot werkzaamheid komen. Overheersend is bij de mensheid nog de kracht van de emoties die, zolang ons bewustzijn daarop gericht is, inwerkt op ons lichaam, met alle herkenbare gevolgen van dien. En spreken we over kracht dan hebben we het in wezen over trilling. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto kwam er al achter dat trillingen van woorden, gedachten en verschillende soorten muziek water beïnvloeden. Water staat symbool voor onze emoties, en water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. Verder is technisch al aangetoond hoe de trillingen van lage tonen eenvoudige patronen, en hogere frequenties ingewikkelder, maar eveneens regelmatige ordeningen in zand laten zien. Bewezen is al dat gelijkheid van trilling in alle gevallen samenhang teweegbrengt.

Eén groot trillend geheel

Omdat wij mensen in wezen door ons etherische lichaam een deel van een groot trillend geheel zijn, en wij dankzij de evolutieprocessen ons daar allemaal bewust van kunnen zijn, wordt de mogelijkheid geschapen in contact te zijn met alle werelden, verschijnselen en bewustzijnsvormen. Zo kunnen wij, door afgestemd te zijn op een bepaalde trilling, ons met elkaar en alles in verbinding stellen. Op het moment dat ons etherische lichaam op hogere instromende trillingen/energieën kan reageren, zijn we op het punt gekomen dat we ons genoodzaakt gaan voelen deel te nemen aan de missie van de mensheid. Bewust van het doel van deze taak ontwikkelen we ons individueel zo dat we onze kennis en liefde in willen zetten voor een veilige en juiste werkwijze om de drie bovenmenselijke werelden met de drie beneden het menselijke in ons bewustzijn te verbinden. Wij evolueren op deze aarde van fysiek, emotioneel en mentaal menselijk bewustzijn, via universele geestelijke intelligentie en intelligente onvoorwaardelijke liefde, naar het toppunt van ons evolutiedoel, waar de universele geestelijke wil intelligente liefde is.

Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel

Elk etherisch lichaam heeft, waar energiestromen elkaar kruisen, energiecentra die reageren op lagere en hogere trillingen. Bij ons zijn het de energiecentra onder het middenrif die in verbinding staan met de drie rijken onder het menselijke, zoals het dieren-, planten- en mineralenrijk. Evolutionair gezien liggen die werelden onder ons, wat betekent dat wij daarvoor op deze aarde verantwoordelijkheid dragen. Maar hebben we het over de missie van de mensheid, over de drie werelden boven ons verbinden met die drie daaronder, dan dienen er drie energiecentra boven het middenrif gecoördineerd actief te zijn. Hierdoor komen de hogere psychische krachten tot onze beschikking die ons in staat stellen op weg te gaan naar het toppunt van ons evolutiedoel op deze aarde, waarop we de missie van de mensheid voltooien en een nieuwe aarde en nieuwe hemel vestigen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een antwoord