Je bekijkt nu De missie van de mensheid

De missie van de mensheid

De bedoeling van ons leven op deze aarde

De missie van de mensheid is een thema van belang, voor zowel het geheel als voor ieder individueel. Voor ons als individuele mens gaat het erom dat we ons bewust worden van de bedoeling van ons leven hier op aarde, namelijk bewustzijn ontwikkelen. Deze bewustwordingsprocessen zijn nodig om het evolutieproces, dat trouwens kosmisch gezien nog miljarden jaren gaat duren, in stand te houden. Gaan we om die reden vervolgens uit van de op elkaar inwerkende energieën en krachten binnen het gemanifesteerde geheel, dan wordt de importantie van de missie van het gehele mensdom ons snel duidelijk.

Het begrip ether

In de huidige wetenschap wordt voor de substantie waaruit het heelal bestaat al het begrip ether gebruikt. Ether is de algemene term voor het netwerk van kosmische energieën die met elkaar in verbinding staan en die met elkaar de samengestelde etherlichamen vormen van het heelal, ons zonnestelsel, onze planeet en van de mensheid waarvan wij mensen individueel deel uitmaken.
Alles in het universum is via etherlagen met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Dit betekent dat we naast ons eigen etherlichaam, ook te maken hebben met de etherische lagen van onze planeet, van het zonnestelsel, waarvan ons stelsel er een is, en met het uitgebreide etherische lichaam van de kosmos waarin we geplaatst zijn. Telkens zien we een eenheid die deel uitmaakt van een weer grotere eenheid.

Een integrerend deel van een geheel

Kenmerkend voor het etherische lichaam is dat het altijd een integrerend deel is van een uit energieën opgebouwd groter samengesteld lichaam. Wanneer we beginnen bij dat van de mens dan zien we dat het energetisch een integrerend deel is van de mensheid. Deze eenheid is weer een onmisbaar deel van onze planeet aarde, die zo weer verbonden is met de andere planeten. Alle samen vormen die dan weer, met dat van de zon inbegrepen, het etherische lichaam van ons zonnestelsel. Dit zonnestelsel is dan nog eens verbonden met de zes zonnestelsels die, met dat van ons, samen een kosmische eenheid vormen. Alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten vormen vervolgens de grootste eenheid, die van het geordende etherische lichaam van de ruimte, waarbinnen stromen van energie in eeuwige verhoudingen over en weer gaan, in elkaar grijpen en zich vermengen.

Kracht is trilling

Elk etherisch lichaam is in werkelijkheid niets anders dan energie. Het bestaat uit ontelbare draden van heel fijne energiestromen. Deze energiestromen hebben een uitwerking op het fysieke lichaam, op de stoffelijke vorm die daardoor tot leven wordt gebracht. De functie van het etherische lichaam is in wezen ontvangen en doorgeven, en gaat als volgt in zijn werk: wanneer de een of andere bron krachtstromen uitstraalt, worden die etherisch opgevangen en doorgegeven aan de fysieke vorm, zodat die in het lichaam tot werkzaamheid komen. Overheersend is bij de mensheid nog de kracht van de emoties die, zolang ons bewustzijn daarop gericht is, inwerkt op ons lichaam, met alle herkenbare gevolgen van dien. En spreken we over kracht dan hebben we het in wezen over trilling. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto kwam er al achter dat trillingen van woorden, gedachten en verschillende muzikale klanken water beïnvloeden. Water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn en staat symbool voor onze emoties. Verder is technisch al aangetoond hoe de trillingen van lage tonen eenvoudige patronen, en hogere frequenties ingewikkelder, maar eveneens regelmatige ordeningen in zand laten zien. Bewezen is ook dat gelijkheid van trilling in alle gevallen samenhang teweegbrengt. Nu is de hele wereld een wereld van frequentie, opgebouwd uit steeds hogere vormen, van laag – de meest vaste vorm – tot hoog – de meest ijle vorm. Uiteindelijk is het voor ons mensen de bedoeling dat we stap voor stap steeds terugkeren in een nieuwe dimensie, om telkens in een andere frequentie tot volmaaktheid te komen.

Eén groot trillend geheel

Omdat wij mensen in wezen door ons etherische lichaam een deel van een groot trillend geheel zijn, en wij dankzij de evolutieprocessen ons daar allemaal bewust van kunnen zijn, wordt de mogelijkheid geschapen in contact te zijn met alle werelden, verschijnselen en bewustzijnsvormen. Wij kunnen, door afgestemd te zijn op een bepaalde frequentie, ons met elkaar en alles in verbinding stellen. Op het moment dat ons etherische lichaam op hogere instromende trillingen/energieën kan reageren, zijn we op het punt gekomen dat we ons genoodzaakt gaan voelen deel te nemen aan de missie van de mensheid. Bewust van het doel van deze taak ontwikkelen we ons individueel zo, dat we onze kennis en liefde in willen zetten om op een veilige en juiste manier boven en beneden, links en rechts door alle dimensies heen in ons bewustzijn te verbinden. Op deze manier klimmen we op van een horizontaal verbonden fysiek, emotioneel en mentaal menselijk bewustzijn naar een zuiver, verticaal verbonden intelligent geestelijk bewustzijn, dat we vervolgens horizontaal introduceren in de driedimensionale wereld van vandaag. Hierna leidt ons pad, in het licht van onvoorwaardelijke universele liefde, verder naar het uit oplopende frequenties bestaande kosmische eenheidsbewustzijn.

Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel

Elk etherisch lichaam heeft, waar energiestromen elkaar kruisen, energiecentra die reageren op lagere en hogere trillingen. Bij ons zijn het de energiecentra onder het middenrif die in verbinding staan met de drie rijken voorafgaand aan het menselijke, zoals het dieren-, planten- en mineralenrijk. Evolutionair gezien liggen die werelden onder ons, wat betekent dat wij daarvoor op deze aarde verantwoordelijkheid dragen. Maar hebben we het over de missie van de mensheid, over de werelden boven ons verbinden met die drie daaronder, dan dienen de energiecentra boven het middenrif gecoördineerd actief te zijn. Hierdoor komen de hogere psychische krachten tot onze beschikking die ons in staat stellen op weg te blijven gaan naar het toppunt van ons evolutiedoel op deze aarde, waarop we de missie van de mensheid voltooien en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel grondvesten.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie