De rol van de ziel in ons aards bestaan

De rol van de ziel in ons aards bestaan

De rol van de ziel is groot kunnen we wel stellen, want zonder ziel geen aards bestaan. Maar wat kunnen we ons daar eigenlijk bij voorstellen?

Op de vraag wat de ziel nu werkelijk is, zouden we kunnen antwoorden dat de ziel het subtiele iets is dat we de essentie in elke vorm noemen. Hierdoor verschilt het ene mineraal van het andere, zien we in het plantenrijk bijvoorbeeld een roos of een bloemkool en in het dierenrijk de vele verschillende soorten. Het is de ziel in het mensenrijk die de ene mens van de andere doet verschillen in uiterlijk, aanleg en karakter. De ziel is het geestelijk voertuig dat aan elke vorm ten grondslag ligt, niet alleen microkosmisch maar ook macrokosmisch zoals een planeet, zonnestelsel of kosmos.

Onze ziel als geheel zorgt ervoor dat we naar iets hogers en beters streven. Een onbewust proces, dat gaandeweg onze ontwikkeling omgezet wordt in een bewustheid dat we bijdragen aan het bevorderen van de totale evolutie. We herkennen de signalen van en werken met de ziel, in het besef dat de ziel de evolutiekracht zelf is die in de vormen van ieder natuurrijk aansprakelijk is voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik ervan.

Wat betekent dat voor ons aards bestaan?
Wanneer de ziel vorm aanneemt en toetreedt tot het aards bestaan, worden alle handelingen tijdens het betreffende leven bepaald door twee energiestromen. Deze komen voort uit één energie die zich splitst wanneer die ons lichaam binnenkomt en te onderscheiden is in de stroom van het leven zelf (geest) die, verankerd in ons hart, de vitaliteit, de capaciteit en de lengte van het bestaan van ieders vorm vaststelt, en de stroom van het bewustzijn, verankerd in ons hoofd, die onze uitingen in ons dagelijks leven beïnvloedt. Want al is de ziel één groot geheel, de mogelijkheid tot uitdrukking is afhankelijk van de aard en gesteldheid van de vorm waarin de ziel zich bevindt.

Zo zijn er lichamen die hoog gevoelig zijn voor de indrukken van de ziel en andere die door hun dichtheid en kwaliteit van de atomen waaruit de betreffende vormen zijn opgebouwd, niet in staat zijn iets van de hogere aspecten van de ziel te kennen, laat staan over te brengen.

De fijnere lichamen van bestaan, zoals het emotionele (astrale), het mentale en zielenlichaam zijn eigenlijk geen lichamen zoals onze fysieke vaste vorm. Het zijn meer verzamelplaatsen van verschillende soorten kracht, aan elk individu verbonden. Zij zijn verzamelingen van trillende atomen, waarbij de trillingssnelheid afhankelijk is van de ontwikkeling en kracht van de ziel. Het is van belang te beseffen dat niet alleen onze vaste, tastbare vorm uit atomen is opgebouwd, maar dat ons vloeibaar emotioneel en gasvormig mentaal lichaam dat ook zijn.

Aan het begin en in de eerste fasen van onze evolutie is ons individueel en zelfbewustzijn meer dierlijk dan geestelijk, omdat ons bewustzijn dan nog volledig gericht is op ons dierlijk lichaam waarin onze instincten en dierlijke neigingen nog overheersen. Later worden we meer mens en zijn we dierlijk noch geestelijk, dus tussen die twee fasen in. Dit is het lastige en langdurige stadium binnen ons bestaan waarin we heen en weer slingeren tussen de paren van tegensteling en volop ‘strijd’ voeren tussen de aantrekking van de geest en de vele verleidingen van de stof in ons aards bestaan.

Het merendeel van de huidige mensheid bevindt zich in deze dualistische fase van ontwikkeling. Maar als we kijken hoe we gevorderd zijn in onze evolutie, hoe we van dierlijke mens tot menselijke mens zijn opgeklommen, en zijn gaan beseffen dat het bewustzijn van de ziel dat van eenheid is, gloort er toch hoop in deze tijd van oorlog, terreur, ziekte en andere ellende. We zijn allemaal op weg van dualiteit naar eenheid om uiteindelijk een zuiver geestelijke mens te zijn in de wereld van bevrijde zielen, waarin intelligente liefde de overheersende kracht is. Zo groeien we gestaag uit van persoonlijkheden, die zich zo nu en dan door zielsindrukken laten leiden, tot levende zielen die zich volledig bewust zijn van de bedoeling en het plan van hun ziel, en deze door de persoonlijkheid heen laten werken hier op aarde, dienstbaar aan de doeleinden van het grote geheel waarvan wij deel uitmaken.

Continu in contact staan met onze ziel is in het huidige tijdperk het doel voor de hele mensheid en wanneer elk lid zich ten volle gaat realiseren dat door de aantrekkende kracht van liefde elke ziel zich met alle andere zielen kan verbinden, zal de wereld er volkomen anders uitzien omdat alle leden van de toekomstige mensheid als geestelijke mens het welzijn van mensheid en aarde als levensdoel hebben.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.