Je bekijkt nu Dualiteit en polarisatie

Dualiteit en polarisatie

Dualiteit in ons persoonlijke leven

‘Dualiteit en polarisatie’ is een thema dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons persoonlijke leven, totdat we doorkrijgen dat het om twee stromen van energie gaat die in tegenovergestelde richting lopen en we voor een van de twee bewust kunnen kiezen. Dualisme is en wordt door ons mensen zelf in stand gehouden en kan zodoende enkel door en in onszelf worden opgeheven. Het grootste goed is het ontstijgen van elke vorm van dualiteit en één te zijn met alles wat ons omringt, zowel op het aardse als op het kosmische vlak. Er is geen enkele plaats in de kosmos waar de dualiteit zo sterk is als in de mensheid op onze aarde. Nergens is het verschil tussen dieptepunten en hoogtepunten zo groot als op deze kleine planeet. Dit is niet zonder reden, want wij mensen, nu nog een dissonant in het geheel, hebben dit dualisme nodig om het te kunnen overstijgen en in samenwerking met de kosmische krachten de overgangen van de cyclische diepte- en hoogtepunten in zo goed mogelijke banen te leiden. Deze samenwerking is zowel voor mensheid, aarde als kosmos van groot belang om tot algehele eenheid en harmonie te komen.

De lastige gevolgen van dualiteit

Zolang wij ons daar niet van bewust zijn, hebben we dagelijks te maken met de lastige gevolgen van dualiteit. We ondervinden hoe we tussen de uitersten van die schijnbaar tegengestelde krachten heen en weer geslingerd worden, hoe we blijven polariseren en de ene stemming in de andere omslaat. De paren van tegenstelling werken op elkaar in, lijken met elkaar te strijden op het gevoelsgebied waar de emoties geregeerd worden door het zonnevlechtcentrum. Dit energiecentrum, net onder het middenrif, activeert op het fysieke gebied de alvleesklier en veroorzaakt door overprikkeling klachten in het spijsverteringskanaal, in met name de darmen, tegenwoordig het tweede brein genoemd. Het emotionele gebied kunnen we ons voorstellen als een verzameling van krachten die in ons bewustzijn wordt vertaald in stemmingen, gevoelens, remmingen, complexen, verlangens en driften. En zolang wij ons met onze emoties blijven identificeren, zolang we onderhevig zijn aan stemmingen en gevoelens, zullen momenten van wanhoop, twijfel, verdriet en depressie ons overvallen. Alle aandacht blijft onder het middenrif geconcentreerd wat de toegang tot de hogere bewustzijnsgebieden afsluit. We blijven steken in onwetendheid die ons in het emotionele of astrale gebied gevangen houdt. Een veelheid aan krachten doet daar een ondoordringbare warboel ontstaan en maakt het tot een mistig gebied. Dan zien we, wanneer de verzamelde krachten in ons eigen lichaam wanordelijk zijn, alleen nog maar de chaos buiten ons. We kunnen ons in de wereld dan uitsluitend focussen op de uiterlijke gevolgen van die innerlijke dualistische strijd. We zien dat we polariserend voornamelijk nog destructief zijn.

Wisselwerking tussen tegengestelde krachten

Maar, wanneer we ons nu hiervan bewust worden, de onderlinge wisselwerking tussen de tegengestelde krachten leren kennen en het ons duidelijk is dat we een keuze tussen de twee kunnen maken, is het juist ditzelfde gebied van de emotionele reactie waar we waarheid van onwaarheid, het werkelijke van het onwerkelijke leren onderscheiden. De keuzemogelijkheid waar we het hier over hebben, is, naast dat het een vrije keuze is, nog meer een noodzakelijke keuze. We kunnen namelijk kiezen voor het gemak en vasthouden aan het oude vertrouwde, met als gevolg dat we zullen blijven ronddobberen in het astrale, of we kiezen ervoor ons te bevrijden uit de greep van de emotie door de door onszelf opgeworpen belemmeringen te overwinnen. Kiezen we voor de laatste optie dan is onze inzet nodig de bereidheid te ontwikkelen alle daarbij behorende tijdelijke pijn en ongemakken te ondergaan met het vooruitzicht dat die door acceptatie zullen verdwijnen. We zijn dan in staat de tegengestelde krachten te laten samensmelten waarna we bevrijd de middenweg naar een meer universeel doel bereiken. We hebben dan de wisselwerking tussen de twee krachten leren kennen en weten bewust aan deze richting te geven, waardoor energieën weer vrij kunnen stromen.

Alleen voor de mens bestaat illusie in tijd en ruimte

Wij mensen zijn eigenlijk de enige wezens die in het astrale verstrikt zijn geraakt en de wereld van illusie als werkelijkheid zien. In het dierenrijk is dualisme niet aan de orde door het ontbreken van het besef, en in het geestelijke rijk is dualiteit overstegen en heerst de eenheid. Geest en stof zijn hier erkend als twee werkelijkheden die samen die eenheid vormen. De illusie van het astrale gebied is in tijd en ruimte ontstaan door onwetendheid, door onjuist gebruik van de verschillende ontvangen energieën en de aanhoudende gerichtheid op de emotionele ervaring.

Positieve en negatieve kracht

De vele misverstanden in de wereld kunnen we wijten aan een eeuwenlang verkeerd gebruik van de in tegengestelde krachten opgedeelde energieën. Laten we als voorbeeld nemen de positieve en negatieve kracht. We spreken over kracht en niet over energie, omdat vrije energie stroomt en we kracht kunnen beschouwen als in materie gevangen energie. Welnu, de positieve kracht kunnen we omschrijven als gevend, actief, de plus of mannelijk, de negatieve kracht is ontvangend, passief, de min of vrouwelijk. De positieve pool is de bezielende kracht, de negatieve de ontvangende….. zou dit gegeven, door onbegrip van de werkelijke betekenis en de onwetendheid dat zowel mannen als vrouwen beide krachten in zich dragen, geleid hebben tot het misverstand dat de vrouw tot op de dag van vandaag in vele culturen niet als gelijkwaardig aan de man wordt gezien? Dit dwaalbegrip zal zeker verdwijnen wanneer we positief en negatief in onszelf in evenwicht hebben kunnen verenigen.

Het resultaat van twee polen in evenwicht

In het dagelijkse leven werken we met hetzelfde principe op technisch gebied, wanneer we de elektrische stroom willen geleiden om daarmee bijvoorbeeld een lamp te laten branden. We hebben dan te maken met de plus en de min, met de positieve en negatieve pool, die op de juiste manier verbonden, voor de gevraagde verlichting zorgt. In de elektronica wordt er bij kabelaansluitingen gesproken over het mannetje en het vrouwtje. De ene pool die geeft en de andere die ontvangt worden verbonden, waardoor we onze signalen doorgevende en ontvangende apparaten kunnen gebruiken. We kennen precies de grondbeginselen, tenminste de mensen die er verstand van hebben, en gebruiken die voor technische doeleinden in de uiterlijke wereld. Maar nu is het tijd deze in te zetten op het innerlijke gebied, want wanneer wij nu positief en negatief in onszelf hebben verenigd, de twee polen in evenwicht hebben gebracht, zien we als resultaat een stralende energie van een harmoniserende kracht, die tot eenheid, harmonie en juiste verhoudingen in de wereld leidt. 

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft 4 reacties

 1. marleen

  Beste Titia,

  Ik heb net je artikel ivm dualiteit gelezen en het valt me op dat hoe meer artikels ik van je lees, hoe helderder en meer verstaanbaar je teksten worden. Ik ben een leek in esoterisch taalgebruik en dit artikel is voor mij boeiend, leerrijk en overzichtelijk. Leuk dat je het voorbeeld van de electrische polen geeft.

  Groeten, Marleen

 2. Dora

  Dag Titia, Jouw uiteenzetting over dualiteit en paren van tegenstelling sluit prachtig aan bij de ervaring die ik had tijdens de nieuwe maan meditatie van 30 maart j.l. Het geeft mij uitbreiding van kennis. Dank hiervoor. Lieve groet Dora

 3. Christina

  Hi Titia ik begrijp je verhaal en ben zeker op dit punt belandt. Mijn vraag is waar richt ik mij dan op tijdens een explosieve ruzie als mijn emoties het zwaar te verduren krijgen?
  Kun je voorbeeld geven aub

  1. Titia ten Bosch

   Hallo Christina,
   Hier mijn antwoord:
   Heb je je laten verleiden tot een heftige ruzie, dan lopen de emoties zodanig hoog op dat je meegesleept wordt in die kleine kring van actie-reactie. Die kun je dan maar beter eerst laten uitrazen. Mocht er echter een moment van besef komen tijdens de ruzie, kun je de mogelijkheid aangrijpen om je aandacht te verplaatsen naar je ademhaling: vooral eerst goed uitademen, dan weer diep inademen en je ademhaling op die manier reguleren. Hierdoor verdwijnt de noodzaak te willen ruziemaken. Maar het beste wat je kunt doen is na afloop eens goed bij jezelf na te gaan waar de oorzaak van je kwaadheid ligt en daarover vooral eerlijk naar jezelf toe te zijn, zodat je een eerste stap hebt gezet om een volgende keer al minder snel door je emoties te worden overgenomen.

Geef een reactie