Je bekijkt nu En dan is er licht

En dan is er licht

klank=trilling=licht

En dan is er licht, het gevolg van die allereerste oorzaak: klank. Alles is klank, alles is trilling, en daarom is er in alles licht. Voor ons als mens betekent dit dat de aanwezigheid van licht de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar maakt en alles naar de oppervlakte brengt. In deze tijd komt er zoveel ‘aan het licht’ wat voorheen in duisternis gehuld bleef en wordt er ook zoveel waarheid onthuld, dat de broodnodige veranderingen ten goede mogelijk worden gemaakt. We zien al dat door de verandering van de klank van ons denken en spreken het innerlijk licht, ofwel het licht van de ziel, meer in ons bewustzijn doordringt. De ziel is namelijk, zowel letterlijk vanuit een technisch standpunt, alsook symbolisch gezien licht, dat evenals klank alles met trilling te maken heeft. De trillingssnelheid, de frequentie, en de mate van licht zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de ziel. En pas wanneer wij de nodige innerlijke harmonie of evenwichtigheid hebben bereikt kunnen we op een veilige manier met de lichtkrachten werken om ons hoger doel, onze visie en intentie blijvend in het licht te houden. Door gelijkheid van trilling ontstaat samenhang, en door afgestemd te zijn op een bepaalde trilling stellen we ons met elkaar in verbinding. Dit is wat er onder andere gebeurt bij klankzangsessies, klankbelevingen en de geregeld gehouden groepsmeditaties.

De hoge trilling van het eenheidsbewustzijn

Door te mediteren bieden we ons een uitgelezen mogelijkheid in contact te zijn met ons innerlijke zelf, onze ziel. Meditatie betekent in eerste instantie eigenlijk onze aandacht weten te richten én vast te houden op een hoger gelegen doel, ofwel een hogere trilling, zodat we in contact komen met nieuwe bewustzijnsgebieden, waar nieuwe aspecten van de waarheid gekend zijn. We staan dan, ver voorbij onze emoties en gedachten, in verbinding met de hoge trilling van het eenheidsbewustzijn van de ziel. Ons fysieke lichaam zal zich hierbij, door nieuwe chemische verbindingen te produceren, automatisch aan die hogere lichtenergieën aanpassen. Door de dan ontstane subtiele veranderingen evolueren wij merkbaar tot wezens van een dermate hoge frequentie en mate van licht, dat wij, met een hoog afgestemd bewustzijn, als deel van de totaliteit kunnen bijdragen aan het hoogste goed van mensheid, aarde en kosmos als geheel.

Klank- geleide en stiltemeditaties

Tijdens de in de afgelopen jaren geregeld gehouden meditaties, die bestaan uit een actieve klank- en geleide meditatie, met daarop volgend de contemplatieve stiltemeditatie, wordt in de stilte telkens informatie ontvangen, die, sinds 2012, per keer is vastgelegd. Bij het teruglezen is opvallend en vooral ook fascinerend hoe vaak klank en licht een prominente rol spelen in mijn ervaringen. Het zijn waarlijk belevenissen die een mens met geen mogelijkheid ter plekke zou kunnen bedenken. Later, vanaf 2019 komen ook al bij de inleidende klanken beelden naar voren, waarin licht eveneens die essentiële rol speelt.

Stiltemeditatie voorbeeld 1

Een voorbeeld van de stiltemeditatie zien we in de beleving tijdens de meditatie van 6 april 2012:
“In de stilte verschijnt direct een op de aarde neerdalende regen van witte substantie. Het wit bevat alle subtiele kleuren die het levendig maken. De substantie stapelt zich op tot op gelijke afstand over de aarde verspreide witte zuilen met een schuin afgesneden bovenkant en een spiralend oog. Vanuit mijn derde oog komt een röntgenstraal, die doordringt tot in de kern van een van de zuilen. Op deze wijze ben ik in staat het spiralend oog te richten. De zuil wordt een juist afgestemde ontvanger van de voor de aarde bedoelde energieën. Wanneer er één zuil zuiver is afgestemd zijn alle dat. Bij de juiste gerichtheid breken alle zuilen door dimensies heen tot het moment dat een overkoepeling van licht ze bij elkaar brengt en houdt. Dan klinkt er één bindende klank die de pilaren van licht met een enorme kracht door de koepel heen stuwt naar een spiralende dimensie.
Ik waan me in het melkwegstelsel, ruim, vrij en ook zo sterk verbonden met alles en iedereen.”

Stiltemeditatie voorbeeld 2

Het volgende voorbeeld dateert van 4 november 2013, waarin naast klank en licht wederom ogen een belangrijke rol spelen:
“In de stilte verschijnt een paar reuzenogen, waardoor ik helder zicht heb in de donkerte van de ruimte. Mijn kruin, voorhoofd en keel zijn met elkaar verbonden en het hart dient als basis. Alle aandacht is gericht op het zien, en voor mijn ogen bouw ik een maquette van een lichtstad/-landschap. Een klank, waarin alle tonen zijn vervat, strijkt over de maquette, die zich langzaam naar boven toe losmaakt van de eerste, en ijler en stralender is. De eerste is nu in het donker opgelost. Dit proces van bouwen herhaalt zich tot het moment dat het ontwerp is uitgevoerd en het landschap zo vol licht is, dat het een enorm lichtveld in de ruimte zichtbaar maakt. De ene toon met een melodie van vele tonen klinkt, en ik word het lichtveld ingetrokken. Ik adem zo diep en zo ruim, dat ik het lichtveld vul met mijn adem.
Ik ben deel van een onmetelijk groot geheel”!

Klankmeditatie voorbeeld 1

Dit eerste voorbeeld van de beleving tijdens de inleidende klankmeditatie van 24 januari 2020 luidt als volgt:
“……., ik leid de avond in met klank, waarbij de klanken in een draaiende spiraal razendsnel vooruit schieten tot in een fel stralende lichtbol in de toekomst. Vanaf dat punt van licht komt een spiraal omhoog de kosmos in. Over de horizontale spiraal ligt een lichtweg waarover ontelbare etherische lichtwezens, met vanuit het hoofd een kleine spiraal, zich richting toekomst begeven om hun licht aan de bol te schenken. Dit heeft tot gevolg dat de verticale spiraal telkens krachtiger kan uitstralen”.

Klankmeditatie voorbeeld 2

In de beleving van 8 februari 2020 komt de relatie tussen het licht en de toekomst opnieuw naar voren:
“……., ik leid de avond in met klank voor een zo hoog mogelijke afstemming, waarbij na verloop van tijd een donkere stoet mensen met het hoofd naar beneden richting toekomst loopt. Diegenen die door het licht zijn aangeraakt, maken zich los uit de stoet en verzamelen zich op verschillende verlichte wegen, die alle naar de verlichte toekomst leiden. Alle paden zijn met elkaar verbonden door de uitstraling van de mensen die met hetzelfde doel voor ogen de verschillende wegen gaan”. 

Het oog van de ziel

Bij alle meditaties, klankzangsessies en klankbelevingen vallen tijd en ruimte weg, blijft de eenheid over, en dienen de hersenen als het oog van de ziel.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie