Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken. Deze stelling durf ik na bevestigende berichtgevingen met zekerheid te onderschrijven (zie onderstaande links). Maar wat houdt het in dat aanpassingsvermogen? Wat past zich in ons aan of waaraan passen wij ons aan? Om met het beantwoorden van de laatste vraag te beginnen: onze lichaamsfuncties, of beter gezegd, de energie van de bestanddelen waaruit we zijn opgebouwd, voegen zich op natuurlijke wijze geleidelijk naar veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld die van overmatige radioactieve straling en hoog opgelopen CO2-uitstoot. Over beide maakt de wereld zich grote zorgen: zo zou de ene ons kanker bezorgen en de andere onheilspellende klimaatverandering. Nu zijn de gemiddelde openbare publicaties voor het merendeel gericht op het aantonen van de nadelige gevolgen van straling, evenals die van de door de mens veroorzaakte verontreiniging van het milieu. Maar af en toe horen we ook een ander geluid, een nieuwe kijk op de gevolgen van bovenstaande, vermeende oorzaken. Zo blijkt maar weer eens hoeveel het uitmaakt vanuit welke invalshoek we kijken en welk punt van inzicht we hebben bereikt.

Vanuit een klassiek standpunt zien we hoe de angst toeneemt voor de ziekte die we kanker noemen: bijna alles om ons heen lijkt wel kankerverwekkend te zijn, tenminste als we alle vaak ongenuanceerde berichtgevingen daarover zouden aannemen. De angst blijkt mensen zelfs tot het vrijwillig verminken van hun lichaam te brengen om bepaalde vormen van kanker te voorkomen. Voor alle vooruitstrevende uitvindingen die straling veroorzaken worden we gewaarschuwd: “Pas op! kankerverwekkend!” Maar de vraag blijft hoe het komt dat de ene mens de diagnose kanker gesteld krijgt en de andere niet, terwijl zij in dezelfde omstandigheden leven. Hoe komt het dat iemand, bij wie baarmoeder en eierstokken al veel eerder zijn verwijderd, later toch eierstokkanker krijgt?

Welnu, de esoterische zienswijze kan ons daarover nieuwe inzichten en daardoor meer genuanceerde antwoorden geven. Esoterie gaat altijd uit van het geheel en van hoe de energieën en krachten waarin wij bestaan in verband staan met de energiecentra en ons fysieke lichaam.
Om te beginnen gaan we terug naar de oorsprong van kanker, een planetaire ziekte, overgeërfd van de mensheid uit de tijd –  zo pakweg 12 miljoen jaar geleden –  dat het emotionele bewustzijn in ontwikkeling kwam. De kern van kanker ligt daardoor heden ten dage nog diep geworteld in onze emotionele aard. Een volgende factor speelt evenzo een rol: de besmetting waarvoor wij nu zo vatbaar zijn, bevindt zich in de grond als gevolg van het eeuwenlang begraven van onze (besmette) doden. Deze toestand zal zeker verbeteren wanneer we als mensheid almaar meer gebruik gaan maken van het crematieproces, want: hoe meer de grond vrij is van besmetting, hoe meer wij gevrijwaard zullen zijn van deze ziekte. Voegen we daaraan toe dat we als mensheid in deze tijd de mogelijkheid grijpen evenwicht in denken en voelen te bewerkstelligen, dan zullen we in staat zijn ons denken op te heffen uit de lichamelijkheid en emoties naar de uitbreiding van bewustzijn. Zo ontwikkelen we de juiste emotionele beheersing, die nodig is om het verschijnsel kanker geleidelijk aan te kunnen laten verdwijnen. Nog altijd worden emoties tegengegaan in plaats van beheerst, en net in die onderdrukking vinden we een van de voornaamste bronnen van kanker. Energetisch gezien ontstaat er een te sterke werkzaamheid van een centrum, en door het tegenhouden van niet uitgedrukte en verdrongen energie vormt zich een blokkade, die tot gevolg heeft dat er teveel geconcentreerde energie in een willekeurig gebied ontstaat. We kunnen dan constateren dat het energiecentrum, in het gebied waarin de kanker woekert, te actief is, met het gevolg dat de energie die door het daarmee in verband staande lichaamsgebied stroomt, toeneemt. Als reactie daarop zien we een te sterke werkzaamheid en groei van de lichaamscellen, die, zoals we zo goed weten, destructief zijn voor ons fysieke lichaam.

Een juiste aanpassing, omvorming, transformatie of hoe we het ook willen noemen, leidt tot de genezing van kanker. Wetenschappelijk en technisch interessant, lijkt me, om op de lange duur de wereld van deze ziekte te kunnen bevrijden. Een andere kijk op dit thema zal de nadruk kunnen verleggen naar andere inzichten. Bovenstaande links tonen alvast twee voorbeelden met betrekking tot de aanpassing van bomen aan de toegenomen CO2-uitstoot en die van de vogels van Tsjernobyl aan de daar aanwezige radioactieve straling: een summier bewijs dat de natuur, waartoe ook wij behoren, zich wonderschoon kan aanpassen. Als wij het maar willen zien!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.