Je bekijkt nu Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Wat het aanpassingsvermogen inhoudt

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken. Deze stelling durf ik na bevestigende berichtgevingen met zekerheid te onderschrijven (zie bijvoorbeeld onderstaande links). Maar wat houdt het in dat aanpassingsvermogen? Wat past zich in ons aan of waaraan passen wij ons aan? Om met het beantwoorden van de laatste vraag te beginnen: onze lichaamsfuncties, of beter gezegd, de energie van de bestanddelen waaruit we zijn opgebouwd, voegen zich op natuurlijke wijze geleidelijk naar veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld die van overmatige radioactieve straling en het leven in de stad met meer beton dan groen. Over de gevolgen van radioactiviteit en te veel CO2-uitstoot maakt de wereld zich grote zorgen, mede ingegeven door een beperkende kortetermijnvisie. Zowel straling als vervuiling in de steden en alle daaraan gekoppelde uitwendige factoren zouden ons kanker bezorgen, waardoor de gemiddelde openbare publicaties voor het merendeel zijn gericht op het aantonen van de nadelige gevolgen van straling en alle door de mens veroorzaakte verontreinigingen. Maar af en toe horen we ook een ander geluid, een nieuwe kijk op de gevolgen van bovenstaande, overigens niet geheel onterecht vermeende oorzaken voor wie er in aanleg gevoelig voor is. Uit tegengestelde uitkomsten van gelijksoortig onderzoek blijkt maar weer eens hoeveel het uitmaakt vanuit welke invalshoek we kijken en welk punt van inzicht we hebben bereikt.

Waarom de ene mens wel en de andere niet

Vanuit een klassiek standpunt zien we hoe de angst vooral voor de ziekte kanker sterk aanwezig blijft: bijna alles om ons heen lijkt wel kankerverwekkend te zijn, tenminste als we alle vaak ongenuanceerde berichtgevingen daarover zouden aannemen. De angst blijkt mensen zelfs tot het vrijwillig verminken van hun lichaam te brengen om bepaalde vormen van kanker te voorkomen. Voor alle vooruitstrevende uitvindingen die straling veroorzaken worden we gewaarschuwd: “Pas op! kankerverwekkend!” Maar de vraag blijft hoe het komt dat de ene mens de diagnose kanker gesteld krijgt en de andere, terwijl zij in dezelfde omstandigheden leven, niet. Hoe komt het dat iemand, bij wie baarmoeder en eierstokken al veel eerder zijn verwijderd, later toch eierstokkanker krijgt?

De esoterische zienswijze

Welnu, de esoterische zienswijze kan ons daarover nieuwe inzichten en daardoor meer genuanceerde antwoorden geven. Esoterie gaat altijd uit van het geheel en van hoe de energieën en krachten waarin wij bestaan in verband staan met de energiecentra en ons fysieke lichaam. Om te beginnen gaan we terug naar de oorsprong van kanker, een planetaire ziekte, overgeërfd van de mensheid uit de tijd dat –  zo pakweg 12 miljoen jaar geleden – het emotionele bewustzijn in ontwikkeling kwam. De kern van kanker ligt daardoor heden ten dage nog diep geworteld in onze emotionele aard. Een volgende factor speelt evenzo een rol: de besmetting waarvoor wij nu zo vatbaar zijn, bevindt zich in de grond als gevolg van het eeuwenlang begraven van onze (besmette) doden. Deze toestand zal zeker verbeteren wanneer we als mensheid almaar meer gebruik gaan maken van het crematieproces, of tegenwoordig ook van de mogelijkheid tot het milieuvriendelijker resomeren (het in vloeistof oplossen van het lichaam), want: hoe meer de grond vrij is van besmetting, hoe meer wij gevrijwaard zullen zijn van deze ziekte. Voegen we daaraan toe dat we als mensheid in deze tijd de gelegenheid kunnen grijpen evenwicht in denken en voelen te bewerkstelligen, dan zullen we in staat zijn ons denken te verheffen uit de lichamelijkheid en emoties naar de uitbreiding van bewustzijn in de geest. Zo ontwikkelen we de juiste emotionele beheersing, die nodig is om het verschijnsel kanker geleidelijk aan te laten verdwijnen. Nog altijd worden emoties tegengegaan in plaats van beheerst, en net in die onderdrukking vinden we een van de voornaamste bronnen van kanker. Energetisch gezien ontstaat er een te sterke werkzaamheid van een centrum, en door het tegenhouden van niet uitgedrukte en verdrongen energie vormt zich een blokkade, die tot gevolg heeft dat er te veel geconcentreerde energie in een willekeurig gebied ontstaat. We kunnen dan constateren dat het energiecentrum, in het gebied waarin de kanker woekert, te actief is, met het gevolg dat de energie die door het daarmee in verband staande lichaamsgebied stroomt, toeneemt. Als reactie daarop zien we een te sterke werkzaamheid en groei van lichaamscellen, die, zoals we zo goed weten, destructief zijn voor ons fysieke lichaam.

Hoe we van onze planeet een betere plek kunnen maken

Een juiste gerichtheid, aanpassing, omvorming, transformatie van energieën of hoe we het ook willen noemen, leidt tot de genezing van ziektes zoals kanker. Wetenschappelijk en technisch interessant, lijkt me, om op de lange duur de wereld van deze ziekte en vele andere ernstige besmettingen te bevrijden. Hoewel fysieke manipulatie in deze tijd nog onontkoombaar is door de nog overheersende rationaliteit van de huidige mens, met als gevolg dat het natuurlijke proces chemisch wordt bestreden en de zwakkeren koste wat kost in leven worden gehouden. Door dit onnatuurlijke ingrijpen wordt de disbalans en de genetische verstoringen en defecten alleen maar groter en zien we hoe heden ten dage de epi- en pandemieën over de wereld razen. Bacterie op bacterie en virus op virus zijn al zodanig gemuteerd dat de wetenschap dit proces niet meer kan stoppen. Zowel voor een bacterie, een virus als andere micro-organismen is het normaal dat die zich aanpassen om te overleven wanneer het natuurlijke ritme wordt verstoord. Daarom is het van belang anders naar dit thema te kijken zodat de nadruk verlegd kan worden naar heldere inzichten, die aantonen dat een ziekte niet in evenwicht zijn betekent en dat de balans op een natuurlijke wijze is te herstellen. Dit puur natuurlijke proces zorgt voor steeds sterkere planten, dieren en mensen. Bovenstaande links tonen alvast twee voorbeelden met betrekking tot de aanpassing van plant en dier aan het stadse leven en die van de vogels van Tsjernobyl aan de daar aanwezige radioactieve straling: een summier bewijs dat de biologie van de natuur, waartoe ook wij behoren, zich altijd van binnenuit wonderschoon blijft aanpassen! Door dit nu te weten en door de processen van aanpassing en bewustwording te begrijpen alsook met een geestelijke instelling, verantwoordelijkheid en juiste intentie te leven, kunnen we, ondanks alle wereldwijde vervuiling of beter gezegd vergiftiging van de grond, het water en de lucht, een gezond en krachtig leven leiden. En dat niet alleen, want we kunnen met alle kennis en liefde die we in ons hebben, zonder strijd en met kosmische hulp, van onze planeet Aarde een betere plek maken.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft één reactie

  1. Een mooie, heldere boodschap Titia, die gelukkig steeds meer en vanuit verschillende hoeken ons bereikt. Dat bewijst dat ons collectief bewustzijn groeit; ook al lijkt het vaak niet zo. Dat geeft me hoop!

Geef een reactie