Je bekijkt nu Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie

Een vaste vorm van energie

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie zorgen enerzijds voor toenadering en anderzijds nog voor het in stand houden van de bestaande kloof. Uiteraard beginnen we met de overeenkomsten, en wel met een belangrijke, namelijk dat de ontdekkingen van de kwantumfysica duidelijk aansluiten bij het gedachtegoed van de spirituele mens. Er lijkt zelfs een wetenschappelijke basis te komen voor datgene wat door alle godsdiensten al eeuwenlang wordt verkondigd: “Er is meer tussen hemel en aarde”. Dit betekent evengoed dat een wetenschappelijke grondslag in zicht komt voor de oude wijsheid en kennis van de esoterie. Deze wetenschap van de ziel, kan nog meer mysteriën van het leven openbaren dan de kwantumfysica tegenwoordig al doet. De kwantumfysica is alvast in staat aan te tonen dat voor de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gelden dan die van de algemeen aanvaarde natuurkunde. De kwantumfysica weet al te verklaren hoe materie kan ontstaan uit energie en hoe het bewustzijn, de intentie, daarop invloed heeft. Ook is helder dat in wezen verleden, heden en toekomst één zijn en elke vorm van materie een energieveld om zich heen heeft dat zijn omgeving beïnvloedt. De kwantumfysica weet intussen aan te tonen dat alles wat we waarnemen eenvoudig een vaste vorm van energie is. Tevens is gebleken, en nu komt het, dat volledig objectief waarnemen niet mogelijk is, omdat de kleinste deeltjes telkens door verschillende omstandigheden anders worden beïnvloed. Ziedaar: overeenkomst op overeenkomst.

Kosmische wetten

De nadruk op het fysieke aspect, op de materie, is onmiskenbaar aan het verschuiven van de objectieve benadering naar de subjectieve kant van al het leven, naar de wereld van energieën en krachten, waar juist esoterie zich ten volle mee bezighoudt. In de esoterische wetenschap, in de oude wijsheid, vinden we van oudsher al de bevestiging dat er meer op aarde is dan we tot nu toe door middel van de bestaande natuurwetten hebben kunnen verklaren. De esoterie gaat uit van het geheel, waarbij grote kosmische wetten van kracht zijn. Zoals hierboven beschreven, worden er in de kwantumfysica andere natuurwetten onderzocht die verschijnselen van de kleinste deeltjes kunnen verduidelijken wat vooralsnog voor de gewone natuurkunde onmogelijk was. Door de huidige meetapparatuur gaat er voor de reguliere wetenschap in elk geval een tot nu toe onbekende wereld open, een wereld waarvan de spirituele mens het bestaan al wist vanaf het begin van de mensheid.

Het grootste van het grootste

Na deze verheugende overeenkomsten kunnen we ons afvragen wat dan de essentiële verschillen zijn tussen de twee benaderingswijzen. Welnu, een wezenlijk verschil tussen esoterie en kwantumfysica vinden we in het feit dat de door esoterisch onderzoek verkregen kennis over psychologische en kosmologische manifestaties, het grootste van het grootste zichtbaar maakt. Een van de belangrijke stelregels van esoterie is namelijk: wat voor het geheel geldt, is zonder uitzondering ook van toepassing op het deel, met daaraan toegevoegd dat het omgekeerd zeker níet het geval is. Hieruit mogen we concluderen dat onderzoek naar de effecten van het kleinste deeltje van de materie, waar de kwantumfysica zich mee bezighoudt, niet zozeer inzicht biedt in het functioneren van het geheel: de eenheid van het wezen van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos die, door verschillende factoren beïnvloed, zich via de materie uitdrukt in de veelheid. Het is de kosmos die op alle mogelijke frequenties door de materie heen werkt.

Het bevrijden van de essentie

In het artikel ‘De eenvoud van esoterie’, wordt beschreven: “Zo gecompliceerd als de veelheid van de delen binnen het geheel lijkt, zo fundamenteel is de eenvoud van de eenheid, welke schuilt in het feit, dat alles wat bestaat atomisch is en bestuurd wordt door dezelfde wetten. Bij elk atoom, van groot tot klein, gaat het om het bevrijden van de essentie, of anders gezegd: van de levenskern. In dit tweevoudig proces is het in de eerste fase noodzakelijk gebruik te maken van uiterlijke factoren, om de innerlijke positieve kern te versterken, te verzorgen en te ontwikkelen. Deze periode van het systematisch voeden van de innerlijke vlam zorgt voor een toename van de kernkracht. Daarop volgt een tweede stadium waarin de uiterlijke factoren niet meer van belang zijn en het innerlijke centrum van het atoom met rust gelaten kan worden om zijn eigen werk te doen.” Op dit tweede stadium richt de klankzang zich, met de wetenschap dat klank licht tot gevolg heeft. Licht dat het hele innerlijke proces zichtbaar en begrijpbaar maakt, wanneer de noodzakelijke esoterische kennis aanwezig is om de subjectieve werkingen juist te kunnen duiden.

Moment van openbaren

Zoals bovenstaande informatie over kwantumfysica gevonden is op het internet, zo staat daarop bij elke uitleg over esoterie het woord ‘ingewijde’ vermeld. Om het enigszins stoffig gewaande imago van esoterie wat op te poetsen zijn hier enkele verklaringen: “Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.” “Esoterie betekent levensbeschouwelijke, zich van de traditionele geloofsrichtingen en denkrichtingen onderscheidende leer of kennis die betrekking heeft op een bovenzintuiglijke, voor zieners en ingewijden toegankelijk geachte wereld.” En de laatste die wordt aangehaald is het meest van toepassing op de huidige situatie: “Esoterische kennis is die kennis die verborgen is. Vaak kennis die niet (lees: lastig) in woorden uit te drukken valt. Het woord wordt ook wel gebruikt voor kennis die verborgen was en op een bepaald moment toch openbaar gemaakt wordt.” En…met vreugde kunnen we constateren dat het moment van openbaren nu meer dan ooit is aangebroken!

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft één reactie

  1. Hans Westerveld

    Mooi en inzichtelijk geschreven!

Geef een reactie