Je bekijkt nu Vier stadia in onze ontwikkelingsgang

Vier stadia in onze ontwikkelingsgang

Instinct, intellect, intuïtie, verlichting

Vier stadia in onze ontwikkelingsgang kenmerken zich door het gebruik van het instinct, het intellect, de intuïtie en het meest ontwikkelde stadium, de verlichting. Het gedrag in elke ontwikkelingsfase wordt bepaald door de toestand en werking van de energiecentra in ons etherische lichaam, de innerlijke structuur van alle uiterlijke vormen. De energiecentra zijn de bepalende factoren voor de werking van de endocriene klieren die op hun beurt ons lichaam beschermen, voor de noodzakelijke weerstand zorgen en de bloedstroom voorzien van hormonen die onontbeerlijk zijn voor onze gezondheid. Hoe verder we in onze ontwikkeling zijn hoe meer de centra op de juiste manier met elkaar in verband komen te staan, wat ons in staat stelt fysiologisch en psychologisch uitdrukking te geven aan de geestelijke mens die we zijn in de verlichtingsfase. Zo verbindt het instinct ons met de dierenwereld en werkt via de zonnevlecht en de lagere centra onder het middenrif – het intellect verenigt ons met onze medemens door middel van het keel- en voorhoofdcentrum boven het middenrif – de intuïtie geeft inzicht in het leven van het geheel  -  en verlichting werkt, het hart- en kruincentrum gebruikend, via de ziel.

Punt van evolutie

Door onze eigen inzet, klimmen we in vier stadia, incarnatie na incarnatie, op in ontwikkeling, van instinctief, via intellect en intuïtie, tot verlicht zijn en brengen we de energie van de centra in ons etherische lichaam van onder het middenrif naar die van erboven tot stand. We kunnen niet genoeg benadrukken dat, willen we de oorzaken van onze fysieke en psychische gesteldheid kunnen herkennen en plaatsen, kennis nodig is van dit gestaag opklimmend ontwikkelingsproces, waarin het punt van evolutie en de energiecentra in het etherische lichaam zo’n essentiële rol spelen.

Vorming van ons karakter

In eerste instantie, wanneer we de moed hebben opgevat de innerlijke weg te betreden, werken we aan de versterking, aan de vorming van ons karakter met de bedoeling in staat te zijn ons van de ons zo sterk beïnvloedende instinctieve angsten te bevrijden. Zo raken we langzamerhand vertrouwd met het begrip energie, zien onszelf als een energiesamenstelling van geestelijke en stoffelijke energie, de twee tegengestelde polen met hun werking en verhouding tot elkaar. We zijn ons ook bewust van het feit dat uit de ontmoeting van deze twee polen een derde energie ontstaat, (zie eerste artikel) die door het vierde of mensenrijk tot uitdrukking wordt gebracht. In dit energetische gebied, de wereld van de bewuste ziel, hebben angsten geen plaats.

Het mensenrijk

Het feit dat het mensenrijk het vierde natuurrijk is, doet veronderstellen dat een eerste, tweede en derde eraan voorafgaan. Deze eerste drie worden de ondermenselijke rijken genoemd ofwel het mineralen- planten- en dierenrijk. Het bovenmenselijke rijk, voortkomend uit het mensenrijk, is de vijfde of geestelijke wereld. Door de door ons lang afgelegde innerlijke weg  en met het inspirerende Watermantijdperk voor ons, stellen wij ons verder open voor dit geestelijke rijk en maken de instromende geestelijke energieën ons als mensheid steeds meer scheppend, wat toetreding tot dit vijfde natuurrijk mogelijk maakt.

Boven- en ondermenselijke rijken

Bovenmenselijke wezens manifesteren geestelijke energie – ondermenselijke wezens de energie van de stof – en menselijke wezens de energie van de ziel. Hieruit kunnen we opmaken dat wij mensen duidelijk de functie hebben van middelaars tussen de boven- en ondermenselijke rijken, en daardoor in staat zijn de evolutie van de aarde gaande te houden. Wij doen dienst als schakelpunten die de kosmische waarheden op aarde kunnen doorgeven. Met andere woorden: we zijn ontvankelijk voor de energieën van de bovenmenselijke wereld en dragen de verantwoordelijkheid deze over te brengen aan alles wat minder ontwikkeld is in de menselijke wereld en de werelden eronder.

Verschillende stadia

Bovenmenselijke levens drukken zich in volledige harmonie uit en werken gecoördineerd samen met het doel van onze planeet.
Menselijke levens kenmerken zich door beweging, door gestage verandering in het bewustzijn, met als doel het werkelijke van het onwerkelijke te onderscheiden en dat door middel van ervaring tot uitdrukking te brengen.
Ondermenselijke levens werken blindelings en zijn niet in staat bewust te reageren.
In de ondermenselijke rijken en de onontwikkelde mens beschermt het instinct het leven van alle organismen en houdt het de meeste gewoonten in stand. Veel van ons emotionele leven wordt door het instinct bestuurd. De zonnevlecht, het hoogste centrum onder het middenrif, is overactief in dit stadium. Dit energiecentrum wordt wel het brein van het dier en het door emotie gestuurde tweede brein (de darmen) van de mens genoemd.

Actief derde oog

Door bewust onze mentale eigenschappen te ontwikkelen, beginnen we met het ontplooien van de hogere vermogens en talenten. Ons keel- en voorhoofdcentrum worden dan actief, ons derde oog komt in werking. Het is namelijk door het voorhoofdcentrum dat de creatieve energieën van de keel, de gesublimeerde energieën van de zonnevlecht en de ware liefde van het hart met elkaar versmelten en ons derde oog actief wordt. De hogere psychische krachten van de bewuste ziel, zoals het geestelijk waarnemen, komen echter tot onze beschikking wanneer we, vooral door meditatie geactiveerd, de persoonlijkheid in dienst van de ziel en haar hogere doel hebben gebracht. Ons kruin- hart- en keelcentrum zijn dan volop actief. In dit verlichte stadium, waarin ons kruincentrum en het hele hersengebied rondom de pijnappelklier dynamisch werken, zijn wij als geestelijke mens de bestuurder van ons leven geworden en hebben we de volledige beheersing over alle vermogens en krachten. In dit stadium zijn we in staat in volkomen harmonie gecoördineerd samen te werken met de kosmische krachten en het doel van onze planeet. Hierdoor staan we in ons waakbewustzijn bewust in contact met het bovenbewustzijn, en zijn zodoende in staat de hogere zin van het leven direct in praktijk te brengen. Elke bewuste handeling van ons zal dan ter meerdere glorie en harmonie van het geheel worden opgedragen. Hierdoor leveren we een daadwerkelijke bijdrage aan dat grote samengestelde lichaam: de kosmos in zijn totaliteit.

Een en dezelfde kracht

Zo helpen we in samenwerking de bedoeling van de evolutie en het bereiken van bewustwording op alle niveaus vooruit. Alles is verbonden van hoog naar laag en is doordrongen met een en dezelfde kracht die voor één doel in het leven is geroepen: namelijk om via dieptes en hoogtes van die alles doordringende kracht een bewuste kracht te maken.

 

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft één reactie

 1. Krijn

  Lieve Titia,

  ~~Jouw website heb ik bekeken en gelijk deze laatste blog gelezen.

  Steeds weer zijn de blogs de moeite waard om te lezen.

  Deze zin kwam er voor mij uit.

  In eigen bewoording:

  In het evolutie-ontwikkelingsproces blijft het eerdere steeds behouden om naar terug te gaan en

  het nieuwere om naar uit te kijken.

Geef een reactie