Je bekijkt nu Zeven typen mensen in één Mensheid

Zeven typen mensen in één Mensheid

Uit eenheid geboren

Zeven typen mensen in één mensheid kunnen we als gegeven aanvaarden. Dit betekent dat ieder van ons behoort tot een van de zeven typen van die ene mensheid. Afhankelijk van ons punt van evolutie reageren we op een bepaalde manier op een of meer van de zeven energiestromen die de Zeven Stralen van ons Zonnestelsel worden genoemd. Alle stralen zijn uit eenheid geboren en de overkoepelende kosmische krachten, die zich met onze aarde kunnen verbinden, werken, in tegenstelling tot de mensheid, met de complete energie. Dit is de reden dat de eenheid pas op aarde uit elkaar valt in verschillende dimensies, zodat wij mensen deze energievelden ieder op onze eigen frequentie kunnen gebruiken. Omdat de kosmische energie van totaliteit nooit zonder meer naar de aarde kan worden gebracht, worden de energieën en informatie altijd aangepast aan het niveau van de mensheid voor wie ze zijn bedoeld. Voor ons mensen zijn er verschillende mogelijkheden nodig om te kunnen evolueren en wanneer we de vele verschillende dimensies doorleven, leidt dit tot de nodige groei. Het is mogelijk dat in meerdere levens de diverse dimensies op verschillende frequentieniveaus worden beleefd. Zo heeft elke dimensie zeven onderverdelingen met verschillende intenties. De bedoeling is in totaliteit alle zeven keer zeven gradaties te doorlopen, te ervaren en in verschillende geestelijke aspecten om te zetten en uiteindelijk te evolueren tot één kosmische bewustzijnsvorm die kan samensmelten met de totale energie.

De zeven

In ons dagelijkse leven en daarbuiten speelt de zeven ook een belangrijke rol en is zelfs voor velen 'het geluksgetal'. We kennen allemaal wel de zeven dagen van de week, de zeven kleuren van het spectrum en de zeven tonen van de toonladder. We spreken over de zeven grote energiecentra in ons etherische lichaam en het Grote Geheel of groter geheel – de een – waarin de zeven een overeenkomstige betekenis heeft. Nemen we nu de zeven kosmische energiestromen, de zeven stralen van ons zonnestelsel, elk met zeven dimensies van verschillende frequenties, dan zien we tevens dat ons huidige zonnestelsel in zijn drievuldigheid er een van de zeven is, die samen weer een eenheid vormen. De zeven sterren van de Grote Beer zijn de oorspronkelijke bronnen waaruit de zeven stralen voortkomen, en de zeven stralen gebruiken als uitdrukkingsmiddel weer zeven planeten die in het bijzonder met de aarde in verbinding staan.

De ontwikkelingsgang naar volmaaktheid

De energieën van de zeven stralen werken op zeven verschillende manieren in op de ziel van alles dat leeft op onze planeet en heeft zo verschillende uitwerkingen. Elke straal maakt een verschillende benaderingswijze noodzakelijk. De verdeling van de zeven in de een brengt een verschillend inzicht, verschillende mentaliteit en wijze van benaderen met zich mee, die allemaal door hun verbondenheid met elkaar even juist zijn, en slechts voor onze waarneming van elkaar verschillen.
Zeven dagen tellen we in één week, kijken we naar het ene spectrum, dan zien we zeven kleuren en luisteren we naar die ene toonladder dan horen we zeven verschillende tonen. De zeven centra vinden we in één etherisch lichaam en... beschouwen we één mensheid, dan kunnen we zeven verschillende typen mensen onderscheiden die allemaal op weg zijn naar een en hetzelfde doel: de ontwikkelingsgang naar volmaaktheid.

Eenheid, een basis voor vernieuwing

Wij mensen, reagerend op een van de zeven stralen en leden van die ene mensheid, hebben de belangrijke taak naar juiste menselijke verhoudingen te streven, met de bedoeling geen enkel ander wezen ooit nog te exploiteren en heel belangrijk: de mensheid als eenheid te (h)erkennen. Het gaat om eenheid van Geest van mensheid en kosmos. Het grootste doel is het besef dat ieder wezen één is met het geheel, dat we harmonisch kunnen vibreren op het ritme van de kosmos, want alleen dan zal deze erkende eenheid een basis vormen voor werkelijke vernieuwing op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld dat van politiek, godsdienst, onderwijs en opvoeding. 

Een zwak punt van de mensheid

Nu zien we nog een mensheid waarin juiste verhoudingen ver te zoeken zijn en afgescheidenheid de grootste oorzaak is te noemen van alle zelfzuchtige en persoonlijke belangen die nagejaagd worden. Dit uit zich in haat en wantrouwen over de gehele wereld, terwijl de basis voor kosmische werking op aarde juist vertrouwen is. Hebben we geen vertrouwen in de kosmische krachten, dan zullen we daar geen gebruik van kunnen maken en snijden wantrouwen en ongeloof, onbegrip en kortzichtigheid ons af van de in ieder van ons aanwezige kosmische krachtbron. Een specifiek zwak punt van de mensheid komt hieruit voort dat we kennen als de heersende en scheiding brengende geldzucht, een bron van alle kwaad zouden we kunnen stellen. Wat ooit als eenvoudige ruilhandel, als uitwisseling van goederen begon, is in onze tijd uitgegroeid tot een ingewikkeld, niet meer te hanteren financieel en economisch systeem, met alle zichtbare gevolgen van dien. Want buiten het feit dat de menselijke drang naar materieel welzijn de behoefte naar 'steeds maar meer’ zou moeten bevredigen, groeit ook de honger naar macht en gezag over de ander. We zien dat ieder voor zich gaat, het belang van het individu en de afgescheiden groep vooropstaat, de een zich tegen de ander keert en onderlinge concurrentie samenwerking onmogelijk maakt.

Verticale en horizontale samenwerking

Samenwerking op onze planeet is pas werkelijk mogelijk wanneer we ons minder door onze emoties laten leiden, onze mentale ontwikkeling zo ver gevorderd is dat we de illusie kunnen ontstijgen en we, welk type mens we ook zijn, op onze eigen manier onze eigen weg kunnen vinden. We leren dan als ziel te werken in de wereld van vandaag. Veel mensen staan al in bewust contact met hun ziel en hebben een ruimer inzicht in de waarheid, en wanneer het aantal mensen met zuivere bedoelingen groot genoeg is, zal het mogelijk zijn, door de zowel verticale als horizontale samenwerking, die juiste en omvattender inzichten te verspreiden in de wereld.

De Geestelijke Hiërarchie

Velen van ons werken, ongezien, bewust samen met de zogeheten Geestelijke Hiërarchie van onze planeet. Deze hiërarchie bestaat uit bevrijde zielen die - verder op de innerlijke weg zijn gevorderd dan wij - het welzijn van de mensheid als levensdoel hebben - het plan voor onze aarde kennen - en de uitdrukking zijn van liefde. Alle waarlijk spiritueel ingestelde mensen zijn door een zuivere afstemming in direct contact met deze hoogontwikkelde kosmische krachten die ervoor gekozen hebben mensheid en aarde te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Het bewustzijn in de 21ste eeuw 

Nu werkt de Hiërarchie al eeuwenlang op het ongeziene gebied voor mensheid en aarde, werden de energieën altijd al door de mens ontvangen, maar door onvermogen telkens verdraaid, verkeerd toegepast en onjuist geïnterpreteerd. Geestelijke ideeën zijn zo door de eeuwen heen belemmerd en kunnen niet doordringen, de circulerende energiestroom is daardoor gestagneerd. In de 21ste eeuw is het bewustzijn van de mens echter zo geëvolueerd dat alle geestelijk georiënteerde mensen van nu de energiestroom weer op gang kunnen brengen door zich in te zetten de door de mensheid in de afgelopen tijdperken opgeworpen belemmeringen te elimineren en de gemaakte fouten van toen te neutraliseren.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. marleen

    Beste Titia, het voelt heel juist wat je zegt maar vooral is het een positieve gedachte in onze toch wel vaak negatieve wereld. We zijn vrij om te worden wie we echt zijn!

    Door dit artikel te lezen  besef ik ook ten volle dat we ons idee van tijd en ons resultaatsgericht denken moeten aanpassen. Ik bedoel verandering kan niet op een twee drie plaatsvinden. Wij werken voor het geheel en voor komende generaties. Dat op zich is al mooi ; ook al plukken wij misschien niet direct de vruchten van ons werk.

     

  2. Krijn

    Lieve Titia, Wat is 7 een belangrijk getal in ons bestaan. De laatste tijd hoor ik steeds meer geluiden over samenwerking onderling en de belangrijkheid van zijn boven financiële importantie. Samenwerking en zelfstandigheid samen, ontstaan door bezuinigingen, geven inzicht. Ontplooiing van de individu is waardevol, zonder direct gericht te zijn op hogere functies met opgepoetste CV's. Spitituele groei zou een onderdeel van scholing kunnen zijn, met inzichten in mens, samenleving en kosmisch bewustzijn. Liefs Krijn    

Geef een reactie