Je bekijkt nu De drijvende kracht van ons onderbewuste

De drijvende kracht van ons onderbewuste

Onder- en overschatting van het onderbewuste

De drijvende kracht van ons onderbewuste wordt tegenwoordig zowel onderschat als overschat. De invloed is groot wanneer ons bewustzijn emotioneel gericht is en zal aan kracht inboeten tijdens onze mentale bewustzijnsgroei naar intuïtie. Zoals we uit het vorige artikel ‘Alles wat bestaat is in ontwikkeling’ kunnen opmaken, zijn wij als mensheid een lange weg gegaan gedurende periodes van miljoenen jaren, van toen we nog diermensen waren tot nu. Ontelbare malen hebben we als mens geleefd en in elk leven ervaringen opgedaan. Onze lichamen zijn telkens in de stof van de aarde opgegaan en hebben elke keer iets bijgedragen van dat wat we tijdens de ervaring van het leven hebben verworven. Altijd maar weer verandert wat bijgedragen wordt op de een of andere manier de atomen en cellen van ons fysieke lichaam en wordt het verworvene weer in de grond van onze planeet vrijgelaten.

Onder de drempel van het bewustzijn

Iedere ziel die zich uit het lichaam terugtrekt, keert telkens weer tot de aarde terug (reïncarnatie), zolang de aantrekkingskracht van de aarde groter is dan die van de geest. In onze tijd zijn er om die reden zovele miljoenen zielen hier die voortkomen uit het tijdperk waarin het emotioneel gerichte bewustzijn tot een hoogtepunt is gekomen. De aangeboren neigingen uit dat verleden zijn meegenomen naar het nu, wat tot gevolg heeft dat onze huidige fysieke lichamen zijn opgebouwd uit zeer oude stof die door het verleden gekleurd of bepaald is. Zo zijn de oude psychische vermogens en gaven van de mensheid, ontwikkeld in een vorig tijdperk en meegenomen tot in ons huidige, op de achtergrond geraakt en onder de drempel van het bewustzijn gekomen, met de bedoeling in deze tijd het denkvermogen te ontwikkelen en zo het ontplooien van de hogere vermogens en talenten van de bewuste ziel mogelijk te maken.

Paranormaal en het zonnevlechtcentrum

Bepaalde psychische krachten die mens en dier gemeen hebben, behoren in wezen bij ons dierlijke lichaam en zijn instinctief. Bij het merendeel van de mensheid zijn die, zoals eerder zo mooi gezegd, onder de drempel van het bewustzijn gebleven. We zijn ons er niet meer van bewust en doen er dan ook niets mee. Deze zogenoemde paranormale vermogens herkennen we in bijvoorbeeld astrale helderziend- en helderhorendheid, het zien van kleuren en soortgelijke verschijnselen. Wanneer deze echter niet in het onderbewuste blijven en daadwerkelijk gebruikt worden en functioneren, betekent dit dat ons zonnevlechtcentrum open en werkzaam is. Deze overgeërfde talenten zijn meestal vanzelfsprekend voor wie er mee geboren is, maar worden ook meestal niet echt begrepen of beheerst door kennis, waardoor we makkelijk een slachtoffer of een uitbuiter van deze krachten worden.

Het hogere sluit het lagere in

Misleiding en dwaling liggen namelijk direct op de loer wanneer we ons onderscheidingsvermogen niet voldoende ontwikkeld hebben om waarheid van onwaarheid en het werkelijke van het onwerkelijke te onderscheiden. Tussen het laagste soort mediumschap en het hoogste en meest zuivere type geestelijke waarnemer bestaan natuurlijk enorm veel verschillende gradaties. En ik wil nogmaals benadrukken dat het van groot belang is te onthouden dat het hogere altijd het lagere insluit, maar dat de aanhoudende belangstelling voor het lagere ons belet ooit tot een hoger niveau te komen.

Stappen richting geestelijk doel

We zien om ons heen hoe overal ter wereld miljoenen mensen uiterst gevoelig zijn voor de drijvende krachten uit het onderbewuste, wat tot gevolg heeft dat de emotioneel gerichte mensen onder ons vaak bang en nerveus zijn, in emoties ondergedompeld raken, en het ‘harde’ leven nauwelijks aankunnen. We zien dat bij de zo vele overgevoelige mensen angst en voortdurende stress zich uiten in het lichaam als stoornissen in de spijsvertering, als maagziekten, lever- en ingewandskwalen. Allerlei soorten van huiduitslag gaan ook vaak met al deze verschijnselen gepaard. Dit alles heeft als oorzaak een te sterke stimulatie van het zonnevlechtcentrum. Door de overactiviteit stromen krachten uit het astrale gebied binnen en de zonnevlecht functioneert dan als wijdgeopende deur. Door het voortdurend gebruik van dit energiecentrum worden de trillingen uit het onderbewuste zo krachtig dat ze niet meer te hanteren zijn. Hierdoor komen we in de verleiding de aandacht op de astrale wereld te blijven concentreren, terwijl het nu juist de bedoeling is ons te bevrijden van die emotionele aantrekkingskracht! En wanneer we eenmaal beseffen dat elke stap richting geestelijk doel ons vraagt afstand te doen van dat wat zo dierbaar lijkt maar ons niet meer dient, kunnen we langzaam maar zeker onze visie vrijmaken van de misleidende reacties van het zonnevlechtcentrum, en meer mentaal ingesteld worden om de kracht van ons onderbewuste om te zetten in de bewust hanteerbare energie van het hart. Deze stelt ons in staat met een heldere visie de emotionele medemens te helpen, zonder zelf meegesleept te worden in die  – letterlijk en figuurlijk –  zo boeiende wereld van illusie.

Gevoelsmatigheid voor kosmische krachten

Voor ons allen is het nodig ons hart te openen en tegelijkertijd vertrouwen te hebben, evenals te beseffen dat het gaat om de hogere gevoelsmatigheid voor de kosmische krachten in plaats van de emotionaliteit van de astraal gerichte mens. Want leven we in emotie, dan raken we verstrikt en evolueren niet verder. Het is de gedachte die de wereld van morgen bouwt. Het is de gedachtekracht van de mensheid die hard nodig is om de juiste evenwichten tot stand te brengen, zodat aarde en mensheid op een natuurlijke manier transformeren en evolueren naar een hoger frequentieniveau.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie