Je bekijkt nu De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg heerst in tijd en ruimte

De wet van oorzaak en gevolg is een werkzame kracht in alle vormen van leven, inclusief in die van ons hier op aarde. De oorzaak ontstaat door eerder gedane handelingen en zal voor ons altijd gevolgen hebben die later invloed uitoefenen op het leven in de tastbare wereld. Vervolgens roept dat een reactie op die, afhankelijk van onze houding, een remmende ofwel een stuwende kracht teweegbrengt in ons innerlijke ontwikkelingsproces. Hieruit kunnen we opmaken dat deze wet geldt vanaf de zelfbewuste mens die in staat is keuzes te maken tot aan die grote wezens, die zich door incarnatie uitdrukken op het uiterlijke gebied via een vorm of lichaam zoals een planeet, zonnestelsel of kosmos.
De wet van oorzaak en gevolg heerst in tijd en ruimte.

Bewustzijnsontwikkeling

Deze wet heeft dezelfde betekenis als het ons bekende begrip karma waar vaak nogal makkelijk mee wordt omgesprongen wanneer het wat tegenzit of fout gaat in ons leven; het wordt zelfs regelmatig als excuus gebruikt. De veelgehoorde reactie: “Tja, ik kan er niets aan doen, dat is mijn karma”, komt, net als de kreet: “Zo ben ik nu eenmaal”, overeen met het afschuiven van onze verantwoordelijkheid, en heeft niets te maken met de werkelijke betekenis ervan. Zo’n houding getuigt van gemakzucht en een gebrek aan gemotiveerde inzet om via de innerlijke weg, die we meestal al veel incarnaties eerder zijn opgegaan, op eigen kracht bewustzijn te ontwikkelen.

Levensopdracht

Wanneer we enig begrip krijgen van deze onwrikbare wet, worden we in staat gesteld de gevolgen van eerdere oorzaken te veranderen door een actieve handelwijze. De houding die we aannemen zal bepalen of we onze persoonlijkheid ontstijgen of niet. We zijn allemaal, voordat we geïncarneerd zijn, de door onze persoonlijkheid vergeten, maar in essentie gekende opdracht voor dit leven aangegaan. De oorzaken liggen in het karma van ieder van ons. Deze hebben alle te maken met onze incarnatieopdracht die aan de basis ligt van wie we op dit moment zijn. Ieder van ons heeft zo zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond en beweegreden.

Kracht en tegenkracht

Is de drijfveer gemakzucht, waardoor we een lakse houding aannemen en weigeren naar binnen te kijken op onze innerlijke reis, dan ontbreekt het ons aan de motivatie om zelf te investeren op de langere termijn en wordt de verleiding groot alleen spiritueel te consumeren en mee te liften op de door anderen opgebouwde positieve stroming. We stapelen nieuw negatief karma op en gaan de nadelige gevolgen in ruimte en tijd steeds heftiger voelen. Wanneer we ons blijven verbinden aan negativiteit, aan onze emoties en persoonlijkheid, dan worden we zeker eens hardhandig met onszelf geconfronteerd. In deze kwetsbare positie zijn we een makkelijk doelwit voor de zogeheten antikracht die dan heel eenvoudig een ingang vindt in ons systeem. Aan emoties kunnen zich namelijk moeiteloos negatieve krachten verbinden die ons tot speelbal maken van die altijd werkzame antikracht. Elke kracht heeft een tegenkracht die toe kan slaan wanneer we niet stevig in onze spirituele schoenen staan.

Met liefde loslaten

Een flinke confrontatie met onszelf kan twijfel aanwakkeren en ons vertrouwen in onszelf en de kosmos zodanig aantasten, dat we tot op de bodem gaan. Dit zal weliswaar als onplezierig door onze persoonlijkheid worden ervaren, maar het opklimmen in vertrouwen kan ons daarentegen zo rijk aan ervaring en verdieping maken, dat we innerlijk doordrongen raken van het besef dat ons niets anders te doen staat dan persoonlijke emoties, gevoelens en gedachten te laten voor wat ze zijn om die vervolgens met liefde los te laten en onze taak op de innerlijke weg weer vol vertrouwen op te pakken. De remmende, tegenwerkende kracht hebben we kunnen omzetten in een stuwende en meewerkende, of anders gezegd: negatief karma is omgezet in positief karma dat ons voortdrijft te investeren in het creëren van een betere wereld op langere termijn, waarin we zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking brengen.

Ons aller toekomst door onze handelingen bepaald

In essentie hebben we allemaal dezelfde opdracht en zijn we allemaal nodig om het nieuwe tijdperk vorm te geven. Hoe groot onze bijdrage en verschillend onze aanpak op de weg ernaartoe ook mogen zijn, wat we gemeen hebben is onze inzet actie te willen ondernemen voor het welzijn van mensheid en aarde. We kunnen het door de mens mede veroorzaakte karma niet wijzigen, maar wel de toekomst van onze aarde  veranderen door er in harmonie en in positiviteit mee samen te leven. De wet van oorzaak en gevolg is de drijvende kracht tot verwezenlijking en zet ons aan tot handelen, omdat we weten dat ons aller toekomst door onze handelingen wordt bepaald. Zo kunnen wij, door ons te richten op de toekomst, op de kosmos, heel veel in positieve zin voor de wereld doen. We kunnen, omwille van de evolutie van mensheid en aarde, en de kosmos als geheel, onze mooie planeet in een van de kosmos afkomstig positief licht zetten.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie