Liefdevolle aandacht doet wonderen

Liefdevolle aandacht doet wonderen

  • Bericht auteur:
  • Laatste wijziging in bericht:7 februari 2021
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Liefdevolle aandacht doet wonderen. Liefdevolle aandacht verbindt. Liefdevolle aandacht werkt evoluerend en brengt alles wat zich voordoet op een hoger plan. Waar we in ons denken scheidend werken, trekt liefdevolle aandacht altijd aan, en willen we nu van deze eigenschap daadwerkelijk gebruik kunnen maken, is inzicht en vooral begrip hiervan essentieel. Enig besef van de verbindende kracht van liefde is vooral ook nodig in de wereld van vandaag, met al die heersende haat en afkeer die doorklinkt in alles wat er gezegd en geschreven wordt. ‘C’est le ton qui fait la musique’ ofwel letterlijk vertaald: ‘Het is de toon die de muziek maakt’, ofwel vrij vertaald: ‘Het is de toon waarop iets gedacht, gezegd of geschreven wordt’, die liefde of juist het ontbreken ervan laat doorklinken. En net door te begrijpen dat het de energie van liefde is die samenhang brengt en helend is, en alles wat ons scheidend denken van zich afstoot weer samenbrengt, kunnen wij het tij keren. Begrip en bewustzijn zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Begrip ontstaat wanneer we dat wat we van het gegeven begrepen hebben toepassen op een aanwezig probleem en op de directe omgeving, en door de begrepen informatie in de praktijk te brengen, verruimen we ons bewustzijn. Zo kunnen we wat we zelf door ervaring hebben geleerd in wijsheid doorgeven ten dienste van de ander, zodat op de lange duur de kille toon van de heersende publieke opinie kan veranderen in een universele warme toon van liefde en begrip. Dit is de enige manier om als mensheid uiteindelijk vrij te komen van de bestaande vooroordelen, die leiden tot zoveel onvrede, afkeer en haat. En met dit in het vooruitzicht kunnen we klein beginnen door begrip voor onze naaste medemens op te brengen, elke handeling met liefde te doen, en onze gedachten en woorden te bezielen, zodat de boodschap overkomt én beklijft om die in het dagelijks leven te kunnen vormgeven. Want al is onze theoretische kennis nog zo groot, als de liefde- en begripvolle benadering ontbreekt, zullen we niet in staat zijn daar iets van in de praktijk van alledag te brengen. Woorden blijven dan van weinig betekenis, zij missen de beoogde kracht om diepgaand door te dringen.

Wanneer we durven uitgaan van het feit dat wij mensen een uitdrukking van energieën zijn en energie altijd de gedachte volgt, kunnen we als logisch gevolg aannemen dat het de energie van liefde is die ons denken en doen bezielt en betekenis geeft. Wanneer we eenmaal dit inzicht innerlijk ervaren en erkennen, en daar trouw aan blijven, zijn we in staat van binnenuit, recht uit het hart, informatie over te dragen via woord en muziek, om in termen van ‘de toon die de muziek maakt’ te blijven. Het is het innerlijk verlangen naar verwezenlijking dat veranderingen in onszelf en onze omgeving in gang zet en concreet maakt. Maar is de toon er een van strijden tegen… dan zien we voor onze ogen gebeuren dat dát waar tégen gestreden wordt zich steeds meer uitbreidt en in heftigheid toeneemt. Dit is een ander gevolg van het gegeven dat energie de gedachte volgt!

Waar woorden, ja zelfs bezielde woorden vaak tekortschieten door hun begrensdheid een innerlijke ervaring zuiver uit te drukken, raken de bezielde klanken van muziek ons dieper, mits de toon ervan wordt gehoord natuurlijk. Niet iedereen is even gevoelig voor de onderliggende bedoeling van het gesproken woord of van muziek. Fijngevoeligheid kunnen we echter allemaal ontwikkelen door eerst ons innerlijk waarnemingsmechanisme te ontdekken om het vervolgens te trainen innerlijke signalen te herkennen, te begrijpen en te concretiseren door deze in woorden uit te drukken. Woorden die net als muziek zijn samengesteld uit de in essentie onzichtbare bron van alle zichtbaarheid: KLANK. De ervaring heeft me geleerd dat het zonder oordeel uiten van bezielde klanken ons de mogelijkheid biedt in direct contact te komen met onze omvattende innerlijke wereld, waardoor we de  mens die we wérkelijk zijn zullen leren kennen. Zo krijgen we toegang tot een nieuwe staat van (bewust)zijn, die innerlijk gekend is, en het is vanuit deze toestand dat liefdevolle aandacht wonderen doet, informatie zowel overgedragen als ontvangen wordt en we het leven naar een hoger plan kunnen tillen. Wij zijn in onze ontwikkeling in het stadium dat we de schoonheid en werkelijkheid, met de energie van liefde als basis, beter kunnen waarderen, wat ons kan doen streven naar een sterkere wisselwerking tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, waarin we ons tevens geroepen voelen ons denken en doen zo te richten dat de beoogde veranderingen, ten gunste van mensheid en aarde, een eerlijke kans kunnen krijgen.

‘C’est le ton qui fait la musique’, het is de toon die het hem doet.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een reactie