Je bekijkt nu Het gebruik van ons denkvermogen

Het gebruik van ons denkvermogen

Aansluiting op het universele bewustzijn

Het gebruik van ons denkvermogen is voor ons mensen noodzakelijk om uiteindelijk aansluiting te vinden op het universele bewustzijn of denkvermogen. Hierdoor wordt het mogelijk door innerlijke kennis te beseffen dat we op aarde zijn om van onze planeet een betere plaats te maken. Kijken we eerst naar de betekenis van het woord denkvermogen dan hoeft die niet te worden toegelicht, want het is niet meer en niet minder dan het vermogen tot denken. Maar hoe wij het gebruiken of juist niet gebruiken is een ander verhaal dat vraagt om wat meer nuance.

Gebruiken of niet gebruiken, een verhaal met nuance

Laten we beginnen met de veel gehoorde klacht: “ik zit te veel in m’n hoofd, ik blijf maar denken en malen en ik kom er niet uit”. Deze veelvoorkomende toestand wordt veroorzaakt door ons overactieve en overheersende concrete denken. We zouden kunnen zeggen dat we door onze eigen gedachten worden beheerst, omdat die op het mentale gebied zo machtig zijn, dat we slachtoffer zijn geworden van wat wijzelf hebben gecreëerd. Wanneer we blijven malen, versterken we onbewust onze gedachten door middel van concentratie en zelfs meditatie. Hierdoor worden we geterroriseerd door die op de persoon gerichte eenpuntige gedachte waar we maar niet van los kunnen komen. Zo zien we dat concentratie, meditatie en eenpuntigheid onveilig, ja zelfs gevaarlijk zijn voor een overactief, scheiding brengend concreet denken, omdat deze toestand kan uitmonden in een obsessie of dwangmatigheid en ook in bezetenheid van onze eigen denkbeelden.

Het concrete denkvermogen

We hebben het hier over het opbouwen van een gedachtevorm vanuit een emotie of sterk persoonlijk verlangen (zie de kwestie van de vrije wil). Door het constant voeden van de persoonlijk geschapen denkbeelden bouwen we langzaam maar zeker een dichte muur om ons heen die, naarmate we er meer aandacht aan besteden, in dikte toeneemt en de werkelijkheid volledig buitensluit. Ons concrete denkvermogen vormt dan op het mentale gebied een donkere, ondoordringbare wolk, die als een zonwerend gordijn het licht buitenhoudt en er voor zorgt dat we niet meer toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld de liefde en aandacht van anderen of de heilzame werking van de natuur.

Afgescheiden groepen

Ditzelfde verloop zien we ook bij de afgescheiden groepen in de wereld. Elke groep die een muur van gedachtevormen om zich heen heeft gebouwd of bezeten is van het ene of andere denkbeeld, valt ten prooi aan de zo bekende, scheidend en vernietigend werkende, –ismen als fanatisme, extremisme, sektarisme, nationalisme, racisme en fundamentalisme, om er maar eens een paar te noemen. 

Einde van onbewuste gedachten

Als we nu weten dat het concreet of lager denkvermogen niets toelaat, zelfs alles afstoot wanneer het in ons leven de dienst uitmaakt, kunnen we begrijpen dat deze toestand van het brein ons verhindert wèrkelijk te denken. We worden immers volledig in beslag genomen door onze eigen onbewuste gedachten. Aan deze gesteldheid komt een einde wanneer het scheidend denken van de persoonlijkheid vervangen wordt door de alles verbindende liefde van de ziel, van wie het bewustzijn eenheid is. Een oprecht verlangen naar een optimale wisselwerking tussen de innerlijke en uiterlijke wereld krijgt dan ruimte en zal leiden tot het handen en voeten willen geven aan meer universele ideeën in de wereld van vandaag.

Alomvattende idealen

Met alomvattende idealen komen we in contact via onze intuïtie, een kenmerk van de ziel, en niet te verwarren met het instinct, de gevoelsinformatie uit het onderbewuste. Een ontwikkeld intuïtief vermogen stelt ons in staat waar te nemen op nieuwe gebieden van kennis en bewustzijn en maakt contact mogelijk met het universele denkvermogen, de wereld van ideeën. Wanneer de gedachte van de mens en de idee van de ziel elkaar op het mentale gebied raken, wordt een gedachtevorm ontworpen, die wij, door praktische wegen en middelen te vinden die aan de huidige behoefte voldoen, concreet kunnen maken in onze huidige driedimensionale wereld. 

Innerlijke gevoeligheid

In deze fase van ons leven hebben we innerlijke gevoeligheid ontwikkeld, onze persoonlijke eerzucht en belangen ondergeschikt gemaakt aan een hoger ideaal en onderhouden het innerlijke contact door meditatie. Concentratie, meditatie en eenpuntigheid, alle gericht op een hoger universeel doel, houden nu ons denkvermogen verlicht, waardoor we deze vaardigheden kunnen gebruiken als de noodzakelijke gereedschappen voor ons werk als uitvoerders van het plan voor onze aarde.

De lange weg van een idee

Een idee of een verzameling ideeën legt vooralsnog een lange weg af voordat die praktisch ingezet wordt en gevormd is tot de publieke opinie. Eerst wordt de idee vrijgegeven door diegenen die het plan voor onze aarde kennen (zie zeven typen mensen in één mensheid), waarna die als denkbeeld wordt opgepikt door de abstracte denkers onder ons. De concreet denkenden nemen de gedachtevorm in zich op en geven deze vorm, waardoor die voor het grote publiek makkelijker te begrijpen is en iets aantrekkelijks krijgt voor die mensen die gericht zijn op het emotionele gebied. Zo wordt de oorspronkelijke idee, van het ideale denkbeeld tot een aantrekkelijk gemaakte gedachtevorm, de publieke opinie, en zien we dat de idee zich aanpast aan de behoeften van het dagelijkse leven. Al is het ideaal vervormd geraakt en heeft het zijn oorspronkelijkheid verloren, het is nu wel geschikter voor openbaar gebruik om de meer universele idealen te kunnen bereiken.

Publieke opinie naar een hoger plan brengen

Nu is het de bedoeling dat wij als denkende mensen gaan beseffen dat het nodig is meer individueel begrip te krijgen van de idee achter het denkbeeld, om vervolgens met elkaar de publieke opinie telkens op een hoger plan te brengen. De openbare mening zal dan langzaam maar zeker zo gevormd worden dat we op den duur als mensheid loskomen van vooroordelen die leiden tot de in onze tijd nog zoveel voorkomende vormen van sektarisme, nationalisme en racisme. Zonder stigma’s creëren we dan gezamenlijk een wereld, waarin het leven meer in verbinding, harmonie en eenheid is.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Dit bericht heeft één reactie

  1. marleen

    Beste Titia,

    Voor mij een hoopvolle boodschap, in een wereld waarin ik na de negatieve nieuwsberichten van alledag soms een beetje twijfel of het allemaal goed zal komen. Met deze woorden kunnen we weer een stapje verder  met ons geloof in het goede van de mens én het concreet maken van onze ideeën voor een betere leefwereld.

    Bedankt! 

Geef een reactie