Je bekijkt nu Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

De enige autoriteit waarop we volledig kunnen vertrouwen

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein, kunnen we ontdekken wanneer we vertrouwd zijn geraakt met de wetenschap dat het etherische lichaam de menselijke en geestelijke mens in staat stelt in contact te zijn met zijn omgeving, en wel door middel van het gehele zenuwstelsel met het brein als middelpunt. Fysiek gezien is ons brein een uit vijf hersenholten bestaand organisme, dat correspondeert met al onze lichaamsfuncties, maar als we uitgaan van het symbool van de ziel: het etherische lichaam met zijn zeven grote energiecentra, kunnen we enigszins begrijpen dat ons brein evengoed in staat is om zich via ons denkvermogen af te stemmen op de ziel – hét centrum van bewustzijn – en de enige autoriteit waarop we volledig kunnen vertrouwen.

Het hoger bewustzijn

Afhankelijk van onze graad van gevoeligheid, kennen we verschillende bewustzijnstoestanden, zoals het lichamelijke bewustzijn, dat via onze zintuigen reacties op onze omgeving registreert, het emotionele bewustzijn, dat stemmingen herkent, en het verstandelijke bewustzijn dat de reacties op onze gedachten gewaarwordt. Er is echter ook een hoger bewustzijn, dat het plan en de doelstelling binnen ons zonnestelsel kent, alsook het voor de mens nog niet bereikbare bewustzijn van het ene leven waaruit alle leven voortkomt.

Het totaal van het universele bewustzijn

Nu kunnen we stellen dat de eerder besproken zeven zielenstralen het totaal zijn van het universele bewustzijn. We kunnen de stralen beschouwen als zeven intelligente wezens die het plan uitwerken. De wezens van de zeven stralen zijn, zoals ik al eerder aangaf, in tegenstelling tot de mens, volkomen bewust en volledig op de hoogte van de doelstelling en het plan, en zij zijn door hun vergevorderde staat van ontwikkeling het punt van volmaaktheid al heel dicht genaderd. Door deze intelligente wezens worden wij, wanneer we als ziel weten te leven, direct geleid. Deze zeven straalsoorten staan in relatie met de energiecentra in ons etherische lichaam, en hebben tevens een plaats in onze hersenen. Zie afbeelding. Elk centrum heeft een tegenhanger in het hoofd, en wanneer het deel in de hersenen, dat met het speciale hoofdcentrum overeenkomt, op hogere trillingen kan reageren, zijn we in staat datgene wat doorkomt nauwkeurig waar te nemen en te registreren. Ons brein is dan de rechtstreekse ontvanger en doorgever van hoger bewustzijn.

blog mei 16 text afbeelding 2In het vorige artikel is de invloed van de vierde straal van Harmonie en Schoonheid besproken als de straal die de mensheid regeert. Wanneer we hieraan de zich ontwikkelende macht van de vijfde straal van Kennis toevoegen, zien we hoe intuïtie en intellect samensmelten. De vierde straal brengt het verschijnen van de intuïtie in de mens teweeg. De vijfde straal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ons intellect. De vijfde straal heeft de wetenschap doen ontstaan, die te allen tijde actief is op het mentale gebied. De vijfde straal is voor de mensheid van het grootste belang, omdat het voor de mens het werkgebied van de ziel en van het hogere of abstracte en lagere of concrete denkvermogen is. De vijfde straal neemt gestaag in kracht toe en het resultaat van zijn invloed is dat de mensheid tot steeds meer kennis wordt gebracht. Zijn energie heeft invloed op het denkvermogen van de mens en veroorzaakt de prikkel tot denken en het wetenschappelijk zoeken naar de waarheid achter de verschijnselen. Door inzicht en kennis worden we meester over ons lot: we weten wie we zijn en zijn meester in de geest. Hierbij hoeven we zeker geen afstand te doen van onze emoties en gedachtes – van onze persoonlijkheid – want alles hoort bij de mens die we zijn. Waar het om gaat is dat we ons daarvan bewust zijn, zien dat we het hebben en er meester over zijn. Het is door kennis mogelijk de materie te beïnvloeden – het is door kennis mogelijk kosmos en aarde te laten samenvloeien en in harmonie te laten komen zoals de bedoeling is.

De leidende kracht van de ziel

Deze vijfde straal van Wetenschap en Onderzoek is vooral van invloed op de mentale westerse mens. Het is met name de Westerling die behoefte heeft aan de leidende kracht van de ziel, aan dat centrum van bewustzijn. We zien hoe in onze huidige tijd het intellect de geestelijke ontwikkeling is voorbijgestreefd en hoe dat leidt tot het doorschieten in een eenzijdige richting. Puur intellectuele benaderingen monden altijd uit in eenzijdigheid. En om het evenwicht weer te herstellen is het nodig te beseffen dat het de ziel is die de uitdrukking is van het ene leven (monade) op het mentale gebied, en dat via de ziel geestelijke energie uitstroomt om een menselijk wezen voort te brengen. Wanneer we nu deze laatste stelling in gedachte houden, kunnen we ons eens afvragen: “Is bewustzijn alleen een functie van de hersenen en het daaraan verbonden zenuwstelsel, of zijn we bereid het denkbeeld van een bewuste bewoner in de vorm aan te nemen? Is onze kracht om bewust te worden van en te reageren op onze omgeving een lichaamskwestie of bestaat er een schouwend en handelend wezen in ons?” Voor mij is de laatste stelling al voor een groot aantal jaren innerlijk bewezen en daarbij begrijp ik nu ook, dankzij het bestuderen van de zeven zielenstralen, of vooral van de vierde en vijfde, waar mijn innerlijke drang vandaan komt om de exoterische en esoterische wetenschap te willen samenbrengen. Hiermee is mijn besef extra versterkt dat het een enorme sprong vooruit betekent wanneer wij mensen de synthese van dit alles willen zien. Zo kunnen we namelijk, verrijkt met dit inzicht, door samenwerking met bevlogen, met denkbeelden werkende wetenschappers, komen tot een werkelijk begrijpen van de aard en de bedoeling van het bestaan van de mens.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie