Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein, kunnen we ontdekken wanneer we vertrouwd zijn geraakt met de wetenschap dat het etherisch lichaam de menselijke en geestelijke mens in staat stelt in contact te zijn met zijn omgeving, en wel door middel van het gehele zenuwstelsel met het brein als middelpunt. Fysiek gezien is ons brein een organisme, bestaand uit vijf hersenholten, dat correspondeert met al onze lichaamsfuncties, maar als we uitgaan van het etherisch lichaam met zijn zeven grote energiecentra als symbool van de ziel, kunnen we enigszins begrijpen dat ons brein evengoed in staat is om zich, via ons denkvermogen, af te stemmen op de ziel, de enige autoriteit waarop we volledig kunnen vertrouwen wanneer we ons bezighouden met de studie van het bovenbewuste. Door deze studie zullen we uiteindelijk de ziel erkennen als hét centrum van bewustzijn.
Afhankelijk van onze graad van gevoeligheid, kennen we verschillende bewustzijnstoestanden, zoals het lichamelijk bewustzijn, dat via onze zintuigen reacties op onze omgeving registreert, het emotioneel bewustzijn, dat stemmingen herkent, en het verstandelijk bewustzijn dat de reacties op onze gedachten gewaarwordt. Er is echter ook een hoger bewustzijn, dat zowel het plan en de doelstelling binnen ons zonnestelsel kent, als het voor de mens nog niet bereikbare bewustzijn van het ene leven waaruit alle leven voortkomt.

Nu kunnen we stellen dat de eerder besproken zeven zielenstralen het totaal zijn van het universele bewustzijn. We kunnen de stralen beschouwen als zeven intelligente wezens die het plan uitwerken. De wezens van de zeven stralen zijn, in tegenstelling tot de mens, volkomen bewust en volledig op de hoogte van de doelstelling en het plan, en zij zijn door hun vergevorderde staat van ontwikkeling het punt van volmaaktheid al heel dicht genaderd. Door die intelligente wezens worden wij, wanneer we als ziel weten te leven, direct beïnvloed.
Deze zeven straalsoorten staan in relatie tot de energiecentra in ons etherisch lichaam, die tevens een plaats in onze hersenen hebben. Zie afbeelding. Elk centrum heeft een tegenhanger in het hoofd, en wanneer het deel in de hersenen, dat met het speciale hoofdcentrum overeenkomt, op hogere trillingen kan reageren, zijn we in staat datgene wat doorkomt nauwkeurig waar te nemen en te registreren. Ons brein is dan de rechtstreekse ontvanger en doorgever van hoger bewustzijn.

blog mei 16 text afbeelding 2In het vorige artikel is de invloed van de vierde straal van Harmonie en Schoonheid besproken als de straal die de mensheid regeert. Wanneer we hieraan de zich ontwikkelende macht van de vijfde straal van Kennis toevoegen, zien we hoe intuïtie en intellect samensmelten. De vierde straal brengt het verschijnen van de intuïtie in de mens teweeg. De vijfde straal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ons intellect. De vijfde straal heeft de wetenschap doen ontstaan, die te allen tijde actief is op het mentale gebied. De vijfde straal is voor de mensheid van het grootste belang, omdat het voor de mens het gebied van de ziel is en van het hogere en lagere denkvermogen, ofwel het abstracte en concrete denkvermogen. De vijfde straal neemt gestaag in kracht toe en het resultaat van zijn invloed is dat de mensheid tot steeds meer kennis wordt gebracht. Zijn energie heeft invloed op het denkvermogen van de mens en veroorzaakt de prikkel tot denken en wetenschappelijk zoeken naar de waarheid achter de verschijnselen.

Deze vijfde straal van Wetenschap en Onderzoek is vooral van invloed op de mentale westerse mens. Het is met name de Westerling die behoefte heeft aan de leidende kracht van de ziel, aan dat centrum van bewustzijn. Het is de ziel die de uitdrukking is van het ene leven (monade) op het mentale gebied, en het is via de ziel dat energie uitstroomt om een menselijk wezen voort te brengen. Wanneer we nu deze laatste stelling in gedachte houden, kunnen we ons eens afvragen: “Is bewustzijn een functie van de hersenen en het daaraan verbonden zenuwstelsel, of zijn we bereid het denkbeeld van een bewuste bewoner in de vorm aan te nemen? Is onze kracht om bewust te worden van en te reageren op onze omgeving een lichaamskwestie of bestaat er een schouwend en handelend wezen in ons?” Ik ben er wel uit: ik begrijp nu goed, dankzij het bestuderen van de zeven zielenstralen, of vooral van de vierde en vijfde, waar de innerlijke drang vandaan komt om de exoterische en esoterische wetenschap te willen samenbrengen. Ook is hierdoor mijn besef versterkt dat het een enorme sprong vooruit betekent, wanneer we de synthese van dit alles willen zien. Zo kunnen we namelijk, verrijkt met dit inzicht, door samenwerking van en met bevlogen, met denkbeelden werkende wetenschappers, komen tot een werkelijk begrijpen van de aard en het bestaan van de mens.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.