De betekenis van groepswerk

De betekenis van groepswerk

De betekenis van groepswerk is sterk aan het veranderen. Tussen de werkwijzen van groepen uit het verleden en de door de nieuw gevormde groepen ontwikkelde methodes bestaat een wezenlijk verschil.
Gaan we terug in de tijd, dan constateren we dat groepen in de wereld altijd al hebben bestaan, denk hierbij aan de familie- en bevolkingsgroepen, die voornamelijk uitdrukking geven aan de uiterlijke wereld en ernaar streven deze te beheersen. Zij richten zich puur op het materiële vlak. De groepen die zich nu vormen behoren tot de innerlijk bouwende groepen die, al zijn ze nog genoodzaakt esoterisch en ongezien te werken, zich inzetten om te kunnen bijdragen aan de vormgeving van het komende tijdperk. Astrologische verbindingen tussen de sterrenbeelden laten bepaalde krachten los, die door ons zonnestelsel werken en onze aarde bereiken, en daardoor een ontwikkeling mogelijk maken latente krachten te manifesteren en nieuwe wetenschappen te doen ontstaan. De nieuwe waarheden van het voor ons liggende Watermantijdperk kunnen echter alleen worden begrepen door er aan te werken in groepsverband.

In het verleden had één iemand een visie die hij trachtte te verwezenlijken door mensen om zich heen te verzamelen die beïnvloedbaar en volgzaam waren. Dan groeide er een groep die bestond uit een groepsleider en zijn volgers, een werkverhouding die zo makkelijk ontaardde in heersen en overheerst worden. De geschiedenis heeft ons wel geleerd dat groepen, op deze wijze samengesteld, heersers hebben voortgebracht, die het volgzame volk tot mensonwaardige handelingen hebben gedwongen ten behoeve van die ene visie van hun leider.
Tegenwoordig hebben we met velen een visie, een gezamenlijk ideaal dat we gezamenlijk kunnen uitwerken. Dit brengen we tot stand door elkaar te herkennen en onszelf en elkaar als ziel te leren kennen, want de ziel is groepsbewust en niet, zoals we vaak denken, individueel bewust. In deze tijd gaat het erom dat we groepen vormen, waarin we elkaars werk aanvullen, van gedachten wisselen en als één groep werken met verschillende benaderingen, disciplines en graden, echter altijd met hetzelfde doel voor ogen. Het gaat in deze tijd om de op één punt gerichte doelstelling, de gerichte bedoeling, evenals het ons blijven oefenen in bewustwording.

Juiste trainingen in de techniek van het zich uitdrukken (waarin klankzang en klankbeleving een belangrijke rol kunnen spelen) en zorgvuldig leren hoe we gebruik kunnen maken van de centra in het etherisch lichaam zijn essentieel. Zo komen we weer uit op het belang van meditatie en de werking van klankzang. Technisch uitgedrukt is meditatie het proces waarbij het kruincentrum en het daarbij behorende gebied rond de pijnappelklier in de hersenen, ontwikkeld, beheerst en gebruikt worden. Wanneer dit het geval is, worden de ziel en de persoonlijkheid gecoördineerd en samengesmolten, en heeft eenwording plaats. Dit heeft een enorme instroom van geestelijke energie tot gevolg, waardoor ons hele wezen geactiveerd wordt. Dit kan echter zowel het goede als het kwade in ons naar boven brengen, waaruit problemen en gevaren voortkomen, wanneer we fanatiek en onverdraagzaam te werk gaan. Om het nog maar eens te benadrukken: concentratie op de centra in ons etherisch lichaam, met het doel ze te ontwikkelen, is niet de bedoeling, omdat dit altijd tot overstimulatie leidt en de ongewenste toegang naar het astrale gebied opent. Dit maakt het ons daarna extra moeilijk die opnieuw te sluiten.
Zoals ik al eerder schreef, zijn er verschillende mensentypen, zeven wel te verstaan, die allen op hun eigen wijzen reageren op bepaalde instromende energieën. Deze instroom zorgt in onze tijd voor een enorme psychische stimulatie, waarvan de resultaten voor de een weldadig en voor de ander verwoestend zijn.

Weldadig is de stimulatie voor de mensen die voldoende zielencontact hebben ontwikkeld om de ideeënwereld te benaderen. Dit is te danken aan het feit dat in deze tijd het menselijk bewustzijn bezig is zich van het emotionele vlak te keren naar de mentale gebieden van bewustzijn, het werkgebied van de ziel. Op deze intuïtieve gebieden speelt taal geen rol, maar gaan we over op een nieuwe techniek: namelijk die van telepathie. Telepathisch begrip krijgen we door vanuit zielenbewustzijn te denken en te handelen, wat vervolgens deze techniek van denkbeelden overbrengen volkomen normaal maakt. Wij zijn dan samen en als groep gevoelig voor binnenstromende ideeën die het nieuwe tijdperk zullen bepalen. Samen en als groep ontdekken we de idealen, de werkwijzen en methodes van de nieuwe manier van denken, die de komende cultuur zullen ontwikkelen. Samen en als groep brengen wij de denkbeelden en idealen binnen het bewustzijn van het grote publiek, zodat denken en voelen tot een geheel zullen samensmelten en de nieuwe beschaving tevoorschijn kan komen waarin we, vrij van persoonlijkheidsreacties, uitsluitend telepathisch werken op het mentale gebied.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.